Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 7

26 Ekim 2009 Pazartesi

Bedir şehidliği (Bir başka açıdan görünüş)

Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 7

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem), Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) i beni Huzeyme kabilesini İslâm’a davet için gönderdi. Onlarla anlaşma yaptı.

Hicretin onuncu senesinde, Yine Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) Haris bin Kâ’b oğullarına gönderdi. Peygamber efendimiz (s.a.v.) ilk üç gün kılıç kullanılmamasını tenbih etmiş idi.

Bunun için Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) tatlılıkla işi haletti ve onlar da İslâm’ı kabul ettiler. Hazret-i Halid bin Velid (r.a.), Haris bin Kâ’b oğullarının İslâm’a gelmesi üzerine, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) e bir mektub gönderdi.

Bu mektub şöyledir;

-“Bismillahirrahmanirrahim.”
-“Allah-ü Teâlâ’nın Resulü, Peygambermiz Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) a Halid bin Velid tarafından.”
-“Esselâmü Alayke Ya Resulullah.”
-“Kendisinden başka ilah olmıyan Allah-u Teâlâ’ya Hamd ederim. Ya Resulullah, beni Haris bin Kâ’b kabilesine gönderdiniz. Onlarla üçgün muhrabe etmememi ve İslâm’a davet etmemi, Müslüman olurlarsa aralarında kalmamı ve İslâmın esaslarını, Allah-u Teâlâ’nın kitabını ve Resulünün sünnetini öğretmemi, eğer Müslüman olmazlarsa muharebe etmemi emir buyurmuştunuz.”
-“Ben de, emri şerifleriniz üzere haraket ederek, Haris bin Kâ’b oğullarına üçgün nasihat edip, İslâm’ı tebliğ ettim.”

Süvarilerim;

-“Ey beni Harisler! Selemate ermek isterseniz, Müslüman olunuz.”

Diye onları İslâm’a davet ettiler

-“Onlar hiç çarpışamadan Müslüman oldular.”

Ben de onlara;

-“Allah-u Teâlâ’nın emirlerini Resul Aleyhhisselam’ın sünneti şeriflerini öğrettim. Ya Resulullah. Bundan sonra nasıl haraket etmem gerektiği hakkında ikinci bir emri    ş e r i f i n i z    g e l i n c e y e    k a d a r burada bekliyeceğim.”

-“Esselamü aleyke Ya Resulullah.”

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) de Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) in mektubuna şöyle cevab yazdırdılar;

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Halid bin Velid (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 7” için 1 Yorum

  1. Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 6 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 5Hatib bin Ebi Beltea (Radiyallah-u anhu)- 6 « Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 5 Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 7 [...]

Yorum Yapın