Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 6

26 Ekim 2009 Pazartesi

Bedir şehidliği BİR BAŞKA AÇI

Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 6

Mekke fethedilince, Evtas, Sakif ve Hevazin kabileleri birleşerek Müslümanlara karşı, binlerce kişilik bir ordu meydana getirdiler.

Hazret-i Halid bin Velid (r.a.), bu gazâda süvari birliğinin kumandanı olup en önde çarpışıyordu. Çok büyük kahramanlıklar gösterdi.

Bir ara yaralandı. Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem), Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) in yaralandığını işitti. Düşmanlar bozguna uğratıldıktan sonra, Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) in yerini sordu.

Gösterdiler.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) geldi yarasına baktı. Yaranın iyileşmesi için duâ buyurdu. Allah’ın izniyle yara iyileşti.

Huneyn muharebesinde bozguna uğrayan kafirler Taif kalesine sığınıp, Kale kapılarını kapattılar.

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem), Hazret-i Halid bin velid (r.a.) i bin kişilik bir kuvvetle, önden yola çıkardı.

Hazret-i Halid bin Velid (r.a.), Taif kalesini muhasara etti. Çarpışmak için er diledi. Kimse kale kapısından çıkıp çarpışmağa cesaret edemedi.

Müşrikler, kaleyi çok iyi şekilde tamir edip bir yıllık yiyeceklerini depo etmişlerdi ve dışarı çıkmıyorlardı. Kale içinde bir sıkıntıları yoktu.

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem), kalenin fethi için şimdilik izin verilmediğini buyurunca İslam askeri geri döndü.

Hicretin dokuzuncu senesinde, Bizanslıların Müslümanlara karşı, Şam civarında 30.000 kişilik bir ordu hazırladıkları haberi alındı.

Haber kat’i olmamakla birlikte, derhal İslâm ordusu hazırlanıp gönderildi. Bu ordu Tebük mevki-inde 20 gün kadar bekledi.

Civarda yaşayan Arabların hepsi HİRİSTİYAN OLUP, RUM KAYSERİNE BAĞLIYDILAR. Herhangi bir savaş halinde, bunlardan İslâm ordusuna zarar gelmemesi için, itaat altına alınmaları gerekiyordu.

Ezrah ve Eyle adındaki reisler, itaâti kabul ettikleri halde, Ekider adlı reis kabul etmedi.

Hazret-i Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem), hazret-i Halid bin Velid (r.a.) e;

-“Dörtyüzyirmi Sahabe ile git. Ekideri zahmetsiz alır gelirsiniz. İnşallah onu dışarıda avlanırken yakalarsınız.” Buyurdu.

Hazret-i Halid bin Velid, emre uyarak, derhal haraket etti. Oraya varınca, Hakikatten Ekider’i avlanırken yakaladılar, diri olarak Hazret-i Peygamberimiz ( s.a.v.) e teslim ettiler.

Ekider cizye’yi kabul ettiğinden, kendisine eman verilip, serbest bırakıldı. Tebuk gazâsından sonra, kabileler, grup grup Medine’ye geldiler ve Müslüman oldular. Bunun için o seneye (elçiler yılı) denildi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Halid bin Velid (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 6” için 1 Yorum

  1. Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 5 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu)- 3 « Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 4 Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 6 [...]

Yorum Yapın