Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 5

26 Ekim 2009 Pazartesi

Mescid-i Nebi (eski) Medine

Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 5

Sabah olunca İslam askerinin, düzenini değiştirdi. Sağ taraftakileri sol tarafa, sol taraftakileri sağ tarafa, ön taraftakileri arka tarafa ve arka taraftakileri ön tarafa aldı.

Rum askerleri, daha önce tanımış oldukları kişilerle karşılaşmayınca hepsi birden şaşırdılar;

-“Demek ki bunlara yardımcı kuvvetler gelmiş.” Diyerek korkuya kapıldılar.

Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) in kumandasındaki mücahidler, Rum askerlerinin morallarının bozulmasından istifade edip, hücuma geçtiler. Üç bin kişilik İslam askeri Heraklius’un yüzbin kişilik ordusunu bozguna uğrattı.

Başkumandan Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) in elinde, o gün dokuz kılıç parçalandı. Rum askerinin çoğu kılıçtan geçirildi.

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) in bu fevkalâde başarısını haber aldığı zaman;

Onu;

(-“Seyfullah=Allah’ın kılıcı) lakabı ile şereflendirdi.

Hazret-i Halid bin Velid (r.a.), bundan sonra Mekke’nin fethinde bulundu. Ordunun sağ kanadının kumandanı idi.

Hisedilir bir mukavemetle karşılanmadan, ilk önce Halid bin Velid (r.a.) in kumandanı olduğu birlik, daha sonra Hazret-i Zübeyr bin Avam (r.a.), muhacir süvarilerle Mekke’ye girdi.

Nihayet Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem), hicretin sekizinci yılı Ramazan-i Şerif ayı, on üçüncü Cuma günü Mekke’nin fethini ihsan ettiği için Allah-u Teâlâ’ya şükranından ve tevzzu’undan dolayı mübarek başını eğmiş bulunuyordu.

Yüksek sesle Fetih suresini okuyarak Mekke-i Mükkereme’ye girdiler.

Mekke’nin fethinden bir hafta sonra Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) etrafa askeri birlikler gönderip islam’a uymayan her şeyi değiştirmelerini, düzeltmelerini emretti.

Hazret-i Halid bin Velid (r.a.), otuz suvari ile birlikte Uzza putunu yok etmek için geöderildi.

Uzza, Nahle’de üç sakız ağacı veya büyük dikenli ağaç idi. Bunun yanında Gatafan kabilesinin tapdıkları bir put vardı. Bu put, müşriklerce en büyük put sayılırdı.

Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) gitti ve bu putu yok etti. Uzzâ ağacını da kesip, oranın kapıcısı olan Dabbeyi öldürdükten sonra geri döndü.

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) memnun oldular. Bundan sonra, Hazret-i Halid bin Velid (r.a.), üçyüzelli kişi ile beraber, Beni Cezime kabilesini İslam’a davet için gönderildi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Halid bin Velid (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 5” için 1 Yorum

  1. Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 4 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 4-Riyazus-Salihin: Hadis- 21 (Altınci bölüm) « Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 3 Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 5 [...]

Yorum Yapın