Câbir bin Abdullah (Radiyallah-u anh);

14 Temmuz 2009 Salı

Makam-i İbrahim (Aleyhis selam) Mekke-i Mükerreme

Câbir bin Abdullah (Radiyallah-u anh);

Eshab-i Kiram (r.anhüm) büyüklerinden. Babası da Müslüman olup, künyesi Ebû Abdullah veya Ebû Abdurrahman’dır.

Annesinin ismi Nesibe (r.anha) dir. (M. 601) yılında Medine’de doğmuş olup, 77 (M.694) yılında 95 yaşında Medine’de vefat etmiştir.

Cenaze namazını Medine Vâlisi bulunan Hazret-i Osman (r.a.) ın oğlu Ebân kıldırmıştır.

Bizzat Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) dan ilim oğrenmiş sonra Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Ebû Ubeyde, Talha, Muaz bin Cebel, Ammar dan (r.anhüm) Yemen,Kufe, Basra, Mısır’dan onun derslerini dinlemeğe gelenler de bulunurdu.

Bunlar, Hadis, tefsir, fıkıh ilimlerini tahsil ederlerdi. Bütün ömrünü Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın hadis-i şeriflerini neşr etmeğe vakfetmiş, çok hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Kendisinden, Atâ bin Ebi Rebah, Mücahid bin Cebr, Ebû Süfyan, Talha bin nafi, Said bin Müseyyab, Vehb bin Keysan, Şa’bi, Ka’b bin Mâlik (r.anhüm) gibi tabi-in’in büyükleri rivayette bulunmuşlardır.

Bunlardan 210 hadis-i şerif Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’de mevcuttur. Bunların 58’i her ikisinde 26’si yalnız Buhari’de 126’si da yalnız Müslim’de yer almaktadır.

Rivayetleri son derece sağlam ve ihtiyatlıdır. Tabi-in’in her tabakası O’nun ilminden istifade etmiştir.

Cabir bin Abdullah Hazretleri (r.a.) Sahabe’nin en büyük fıkıh âlimlerinden idi. Daha Resulullah (s.a.v.) ın sağlığında sorulan suallere cevap verir, müftilik yapardı. Bu O’nun fıkıh ilmindeki yüksekliğine en büyük delildir.

Câbir hazretleri (r.a.) tefsir ilminde de Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın ileri gelenlerden idi. Ayetlerin nüzül (iniş) sebeplerini bilmek ve belağatı hususunda Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın ileri gelenlerden idi.

Tefsirine örnek;

-“Tezekki eden muhakkak kurtulmuştur.” Ayet-i kerimesindeki

‘Tezekki’ yi şöyle tefsir etmiştir.”

-“Allah-u Teâlâ’dan başka İlah olmadığına, benzeri, eşi, ortağı olmadığına, Hazret-i Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) in hak Peygamber olduğuna şehadet etmektir.”

Câbir bin Abdullah (r.a.) babası Abdullah bin Amr (r.a.), ikinci Akabe biat’ında İslamiyet’i kabul etmiş ve Resulullah (s.a.v.) tarafından Beni Hasan-a nakib olarak tayin edilmişti.

Bu sıralarda Câbir (r.a.) genç bir delikanlı idi. Yedi kızkardeşi olup, erkek kardeşi yoktu, Ümmü Ma’bed (r.anha) kızkardeşlerinin en üstünü idi.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Câbir bin Abdullah (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın