Osman bin Talha (Radiyallah-u anhu)- 2

14 Temmuz 2009 Salı

Kâ’be-i Muazzama

Osman bin Talha (Radiyallah-u anhu)- 2

Burada Resulullah (s.a.v.) iki rek’at namaz kıldı. Beyt-i şeriften çıkarken, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) Nisa suresinin;

-“Allah-u Teâlâ size emanetleri ehline vermenizi emreder…” ayet-i kerimesini okuyup, anahtarı Osman bin Talha (r.a.) ya ve amcasının oğlu Şeybe bin Osman bin Ebi Talha (r.a.) ya verdi.

O’na;

-“Ey Ebû Talha evladı! Ceddinizden kalma olan emaneti sizde payıdar ve baki olmak üzere alınız. Bunu zalim olmaksızın hiçbir kimse alamaz.” Buyurdu.

Hicetten önceki sözlerini de hatırlattı,

O’da;

-“Evet, şehadet ederim ki, sen hiç şüphesiz Resululluh’sın.” Dedi.

O günden itibaren Hicâbet vazifesi, Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar, Osman bin Talha (r.a.) nın sülalesinde kalmıştır.

Mekke’nin fethinden sonra Resulullah (s.a.v.) ile Huneyn gazâ’sına katıldı. Medine-i Münevvere’ye gitti. Resulullah (s.a.v.) ın vefatından sonra Mekke-i Mükerreme’ye döndü. Kâ’be-i Muazzama’daki hicâbet vazifesine devam etti.

Dört Halife devrinde gazâlara katıldı. Hazret-i Muaviye (r.a.) nin hilafeti devrinde 42 (M. 662) senesinde Mekke-i Mükerreme’de vefat etti.

Osman bin Talha (r.a.) nın Kâ’be-i Muazzama’daki vazifesi, Eshab-i Kiram’dan olması dahil, daha pek çok üstünlüklere sahipti.

Kendisinden amcasının oğlu Şeybe, Urve bin Zübeyr, İbn-i Ömer (r.anhüm) ve Beni Süleym oğullarından bir kadın (r.anha) hadis rivayet etmişlerdir.

Peygamber efendimiz (s.a.v.) den bizzat rivayet ettiği hadislerden bazıları şunlardır;

Peygamber efendimiz (s.a.v.) in Osman bin Şeybe (r.a.) ye namazda kalbi meşgül edecek şeylerin önceden çıkarılması hususunda şu hadis-i şerif-i buyurduğunu rivayet etti;

-“Evdeki pişen tencereyi kapatmayı sana söylemeyi unuttum; çünkü namaz kılarken insanı meşgül edecek bir şeyin evde bulunması uygun olmaz.”

Resulullah efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) Mekke’nin feth edildiği gün şöyle bir hutbe okudu;

-“Kuluna yardım eden ve kendisinden başka ma’bud olmayan Allah-u Teâlâ’dır. Müşrikleri hezimete uğratanancak O’dur.”

Diğer bir rivayette ise;

-“Va’di, sözü hak olan, kuluna yardım eden, kendinden başka kulluğa müstehak bir İlah bulunmayan, Allah-u Teâlâ’ya hamdolsun. Dikkat ediniz! Cahiliye devrinde değer verdiğiniz her türlü âdeti ve kan davası ayağımın altındadır. Bunlardan Kâ’be’ye hizmet etmek ve hacılara su dağıtmak müstesnadır. Dikkat ediniz! Bir kimse kasde benzer şekilde sopayla birisini öldürürse O’na ağır diyet lazım olup, 100 deve vermesi gerekir.”

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Osman bin Talha (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Osman bin Talha (Radiyallah-u anhu)- 2” için 2 Yorum

  1. ismail diyor ki:

    selam aleykum hocam,
    Osman bin Talha (Radiyallah-u anhu) gercekten Türkmuydu?

  2. Osman bin Talha (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 9 « Osman bin Maz’ûn (Radiyallah-u anhu)- 7 Osman bin Talha (Radiyallah-u anhu)- 2 [...]

Yorum Yapın