Osman bin Talha (Radiyallah-u anhu);

14 Temmuz 2009 Salı

Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem’in doğduğu ev (Mekke)

Osman bin Talha (Radiyallah-u anhu);

Eshab-i Kiramdan. Kureyş’in Abdü’d-dar kabilesindendir. Nesebi; Osman bin Talha bin Ebi Talha Abdullah bin Abd-ül Uzza bin Osman bin Abdü’d-dar bin Kusey’dir.

Nesebi, kusey’de Peygamber efendimiz (s.a.v.) in nesebi ile birleşmektedir.

Annesi, Sülafe binti Sa’d bin Şüheyb olup, Medine’nin Kuba köyünden Amr bin Avf kabilesindendir. Doğumu bilinmemesine rağmen, 42 ( M. 662) senesinde Mekke-i Mükerreme’de vefat etti.

Mekke’de Kâ’be Kayyımlığı ile vazifeliydi. Sülalesi Cahiliye devrinde Kâ’be-i Muazzama’nın Hicabet yanı kapı anahtarını taşırdı. Peygamber efendimiz (s.a.v.) hicret’ten önce O’nu da bizzat İmana davet etti. Kabul etmediği gibi Hazret-i Resulullah (s.a.v.) ı Kâ’be’ye de sokmak istemedi.

Fakat Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) onun bu hareketini sükünetle karşılayıp, O’na şöyle buyurdu;

-“Ey Osman! Ümid ederim ki, bir gün sen, beni bu anahtarı nereye isterseniz koyarsınız, kime isterseniz verirsiniz diyeceğin bir mevkide de göreceksin!”

Peygamber efendimiz (s.a.v.) in zevcelerinden Ümm-i Seleme (r.anha) Müslüman olmasından dolayı Mekke’de bir yıl ezâ ve cefâ gördükten sonra, kabilesi Ümm-i Seleme (r.anha) ye Medine’ye hicret etmesi için izin verdi. Tek başına yola çıkmıştı.

Osman İbni Talha (r.a.), Ümm-i Seleme (r.anha) yi yalnız görünce, halını sorup, durumunu öğrendi. Kadını yalnız başına bırakmayı uygun görmiyerek O’nu edeb ve kerem ile Kûba’ya kadar getirdi.

-“Senin kocan işte bu köydedir. O halde Allah’ın bereketiyle O’nun yanına git.” Deyip, Mekke’ye döndü. Ümm-i Seleme (r.anha), O’nun bu hareketinden övgü ile bahsederdi.

Osman bin Talha (r.a.), Uhud harbi’ne müşriklerin safında katıldı. Babası, kardeşleri ve akrabası katl edilince, Kâ’be’nin Hicâbet vazifesi TEK BAŞINA ÜZERİNDE KALDI. Hudeybiye andlaşmasında Müslümanlar’ın Resulullah (s.a.v.) la sadakatını, görüp Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın aşkına hayran oldu.

Geç iman etti. 8 (M. 629) senesinde Mekke’nin fethinden altı ay önce Amr bin Âs ve Halid bin Velid (r.anhüm) ile birlikte Medine-i Münevvere’ye gelerek, Müslüman oldu. Fetihten önce imana gelen Muhacirlerin derecelerine kavuştu.

Mekke’nin fethine katılıp, Resulullah (s.a.v.) ın yanında bulundu. Kâ’be’nin anahtarını Resulullah (s.a.v.) a arz etti, beraber girdiler.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Osman bin Talha (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın