Fatima-tüz Zehra (Radiyallah-u anha)- 6

21 Temmuz 2009 Salı

Bab-üs-Selam kapısı (Revda-i Mutahara) Sallallahu aleyhi ve Sellem

Fatima-tüz Zehra (Radiyallah-u anha)- 6

İmâm-i Ali (r.a.);

-“Ya Resulullah! (s.a.v.) anam ve babam sana feda olsun. Hazretine malumdur ki, babam Ebû Talib ve annem Fatima binti Essed beni senin hizmetine verip, sana teslim eyledi. Senin hizmetinle şeref bulduk. Beni zahiren ve batınen terbiye ettin. Hazretinden gördüğüm ihsanı, babamdan ve anamdan görmedim. Senin bereketinle, âbâ ve ecdadımın tuttukları bâtıl yoldan halasla sırat-ı müstakim üzere olmama sebep oldun. Benim hayatımın sermayesi sensin. Şimdi ricam odur ki, hiçbir munisim ve dert ortağım yoktur. Bir nice müddetten beri hatırımdadır ki, küstahlığa cüret edip, Fatima (r.anha) taleb edeyim.”

Ümmü Seleme (r.anha) der ki;

-“Resulullah (sallallahu aleyhi ve Sellem) a baktım. İmâm-i Ali (r.a.) böyle deyince tebessüm etti.

Ve buyurdu ki;

-“Hiç evlenmeğe lazım olan nesnen var mıdır?”

İmâm-i Ali (r.a.);

-“Yâ Resulullah! (s.a.v.) Benim halimi senden gayri kimse bilmez. Bir kılıcım bir de devem vardır. Gayri nesnem yoktur.” Dedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) buyurdu ki;

-“Kılıcın gazâya lazımdır, deven bineğindir. Seninle cübbeye anlaşalım ve sana müjdeler olsun ki, Hak Teâlâ Semavatta, senin ile Fatima (r.anha) arasındaki akdi nikah etti. Senden önce melek gelip, bana bu hali haber verdi.”

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın;

-“Annesi hayatta olsa idi. Şimdi çeyizini hazırlamış idi. Kızı Fatima hazretleri (r.anha) ne muhabbeti fazla idi. Çünkü zahide idi. (Yani dünyaya düşkün değildi) Ayrıca, annesi Hadice-tül Kübra (r.a.) ya çok benzerdi.” Düşüncesi geldi.

Derhal Cebrail Aleyhis selam gelerek Hak Teâlâ’nın;

-“Habibime selamımı söyle, hiç merak etmesin. Kerimesi Fatima’nın bütün ihtiyaçlarını, elbiseleri Cennet’ten temin edip, yakında mü’min ve sadık bir kuluma vereceğim.” Buyurduğunu haber verdi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) bu sözleri duyunca ŞÜKÜR SECDESİ etti.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Fatima-tüz Zehra (Radiyallah-u anha) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın