‘Tefsir âlimi’ olarak etiketlenmiş yazılar

Girnavas Mevki-i (Nusaybin)

Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu);

Eshab-i Kiram’ın meşhurlarınden. Tefsir, hadis, fıkh ilimlerinde ve diğer ilimlerde büyük âlimdir. İsmi Abdullah bin Abbas bin Abdulmutalib bin Haşim bin Abd-i Menaf el-Kureyşi, el Haşimi’dir.

Babası Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) amcası Hazret-i Abbas (r.a.) dir. Annesi Lübabet-ül Kübr binti Harisi Hilaliyeye’dir. Annesi İlk Müslümanlardandır.

Babası Hazret-i Abbas (r.a.) önceden Müslüman olduğu halde gizli tutup, Mekke’nin fethinde açıklamıştır.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.), Hicretten birkaç sene önce Mekke’de doğdu. 68 (M. 687) senesinde Taif’te vefat etti.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) doğduğunda babası onu Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) e götürmüştür. Peygamberimiz (s.a.v.) kucağına alıp, ağzının suyundan parmağına alıp, Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) damağına sürdü;

Ve;

-“Allahım onu dinde fakih kıl ve kitabını ona öğret. Diyerek dua etti. Bu duâ bereketiyle ilimde çok yüksek derecelere ulaştı.

Daha küçük yaşta iken Peygamberimiz (s.a.v.) in yanına giderdi. Teyzesi Meymune bint-i Haris (r.anha) Resulullah (s.a.v.) ın zevcesi olduğu için bu sebeple de çok kere Peygamberimiz (s.a.v.) in evine gidip gelmiştir. Bazı geceler de orada kalırdı.

Peygamberimiz Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) abdest suyunu hazırlamış, birlikte namaz kılmıştır. Namaz kılmayı abdest almayı bizzat Peygamberimiz (s.a.v.) den görerek öğrenmiştir.

Bir defasında Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) mübarek elini Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) in başına koyarak şöyle duâ etmiştir.

-“Allahım bütün ilim ve hikmeti bu başa ver. Onları Te’vil ve tefsir edebilsin.”

Başka bir günde Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) mübarek elini onun göğsü üzerine koyup;

-“Allahım insan oğluna ihsan ettiğin her ilim ve her hikmet bu güzel göğüste toplansın.” Buyurmuştur.

Abdullah İbn-i Abbas henüz küçük yaşta iken Peygamber efendimiz (s.a.v.) i sık sık görüp, nübüvvet kaynağından fayz almıştır.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Çağ-Çağ barajı (Beyaz su yolu) Nusyabin

Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u Anhu);

Eshab-i Kiram’ın büyüklerinden ve fıkıh, tefsir hadis ilminde en üstün olanlarından. Künyesi Ebû Abdurrahman’dır.

Müslümanların göz bebeği Hazret-i Ömer-ül Faruk (r.a.) un oğlu olup, annesi Zeynep binti Ma’un-i Cümeyhi (r.anha) dir.

Mekke-i Mükerreme’de hicretten ondört (M. 608) sene önce doğup, ayni yerde 73 (M. 692) yılında vefat etti. Kabri Muhasseb’dedir.

İlk İmana gelenlerdendir. Babası İslamiyetle şereflenince, çocuk yaşta Müslüman oldu. Medine-i Münevvere’ye hicret etti.

İslâm terbiyesiyle yetişti. Yaşı küçük olduğundan Bedir ve Uhud gazâlarına getirilmedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ile diğer gazâlara katıldı. İlk önce Hendek gazâsında bulundu. Biat-i Rıdvan’da babasından önce biat ettiği rivayet edilmektedir.

Mûte ve Yermük gazâlarıyla Mısır ve Kuzey Afrika’nın fethinde bulundu. Horasan ve Taberistan seferlerine katıldı.

Devlet kadrosunda vazife almaktan uzak durdu. Babası Şehadetinden önce kendisine veliahd olarak oğlunu göstermesini isteyenlere;

-“Bir evde bir şehid yeter.” Buyurdu.

Seçilmemek şartıyla Şure üyeliğinde bulundu. Hazret-i Osman (r.a.) ın şehadetinden sonra, Hazret-i Ömer (r.a.) in oğlu olduğu, ilmi hususiyetteki yüksek mertebesini ve muharebelerdeki kahramanlığı ileri sürülerek halife olması istendi.

K A B U L      E T M E D İ .

Hazret-i Ali (r.a.) ye biat etti. Fakat, iç hadislere karışmadı.

-“Cihad, islâm ülkesinde, Müslümanlar arasında olmaz. Cihad kafirlere ve Gayri müslüm memleketlerine karşıdır.” Buyururdu.

Sıffın muharebesinden sonra da hilafeti söz konusu olup, kendisine teklif edildi.

Y İ N E     K A B U L     E T M E D İ.

Hazret-i Muaviye (r.a.) nin Hilafetinde Yezid bin Muaviye ile Bizans saferine katıldı. Eyyüb Sultan hazretleriyle İstanbul surlerı önünde Bizanslılar ile mücadele etti.

Mucahid idi. Onbeş tane evledı vardı. Onbiri erkek, dördü kızdı.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu