Hubeyb (Habib) bin Adiy (Radiyallah-u anhu);

09 Ekim 2009 Cuma

Reci’ suyu Güzide sahabelerin şehid edildikleri mekan

Hubeyb (Habib) bin Adiy (Radiyallah-u anhu);

Eshab-i Kiram’ın şehitlerinden. Ensar’dan ve evs kabilesindendir. Hicretten önce MÜSLÜMAN OLDU. Bedir ve Uhud savaşına katıldı. Bu savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdi.

Bedir savaşında Haris bin Nefvel adındaki meşhur müşriki öldürmüştür. Hicretin 4.(M. 625) senesinde vuku bulan Reci’ yak’asında esir edilip, Mekke’ye götürülerek müşriklere verildi ve orada onlar tarafından şehid edildi.

Uhud savaşında kendilerinden bazılarının öldürülmesi üzerine Müslümanlara kin tutan Libyan oğulları öc almak istediler. Bu maksatla Adal ve Kare kabilesiyle anlaşıp, bu kabilelerden bir heyeti Medine’ye göndermeyi planladılar.

Müslüman olduğunuzu söylersiniz. Zekat vereceğiz, bunu almak ve bize İslam’ı öğretmek üzere Muallim istiyoruz dersiniz. Gelenlerin bir kısmını öldürür öcümüzü alırız. Bir kısmını da Mekke’ye götürüp Kureyş’e satarız. Dediler.

Bu iki kabileden altı veya yedi kişilik bir heyet Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) e gelerek;

-“Müslüman olduk, bize Kur’an-i Kerim’i ve dini bilgileri öğretecek Mualimler ver.” Dediler.

Bu sırada Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Mekke’li müşriklerin savaş hazırlığı içinde olup, olmadıklarını kontrol etmek üzere on kişiden meydana gelen bir seriyye (keşif kolu) hazırlamıştı. Adal ve Kare kabilesinden de böyle bir heyetin gelip muallim istemeleri üzerine durumu araştırmak inceleyip, ilgilenmek üzere bu on kişilik keşif kolunu gelenlerle birlikte gönderdi.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) den kurulan bu seriyyede bulunanlardan üçünün ismi bilinmemektedir.

İsmi bilinen yedi sahabe-i Kiram şunlardır;

Mersed bin Ebi Mersed, Halid bin Ebi Bükeyr, Asım bin Sâbit, Hubeyb bin Adiy, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Tarık, Muattib (Mugir) bin Ubeyd (R.anhüm)

Bu keşif kolu gündüzleri gizlenip, geceleri yürümek suretiyle bir seher vakti Reci’ suyu’nun başına geldiler. Orada bir müddet dinlenip, Acve hurması (iyi cins Medine hurması-Peygamber efendimiz (s.a.v.) in bizzat mübarek elleriyle diktiği hurmalar) yediler.

Sonra oradan ayrılarak yakınlarındaki bir dağa çıkıp gizlendiler. Onlar oradan ayrıldıktan sonra Huzey kabilesinden koyun güden bir kadın ‘Rec’i suyu’nun başında hurma çekirdekleri olduğunu anladı.

-“Buradaya Medine’den gelenler olmuş,” diye bağırarak koşup, kabilesine haber verdi

Bu sırada Eshab-i Kiram’dan bu on kişilik seriyyenin yanında bulunan Adal ve Kare kabilesinin heyetinden biri bir bahane ile yanlarından ayrıldı. Hemen Lidyan oğullarına gidip, haber verdi.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hubeyb (Habib) Bin Adiy (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın