Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu);

02 Mart 2013 Cumartesi

Seyyid Ahmed-i Bedevi (r.a.) Cami-i ile mübarek kabirleri (Tanta şehri)

 

Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu);

İslam âlimlerinin ve evliyanın büyüklerinden. Seyyid Ahmed-i Bedevi (r.a.) nin, Hazreti Ali efendimiz (r.a.) e ulaşan nesebi kitablarda şu şekilde zikredilmiştir.

Ahmed bin Ali bin İbrahim bin Muhammed bin Ebü Bekr bin İsmail bin Ömer bin Ali bin Osman bin Hüseyn bin Muhammed bin Musa binYahya bin İsa bin Ali bin Muhammed bin Ali Rıza bin Musa kazım bin Cafer-i Sadık bin Muhammed Bakır bin Zeynelabidin bin İmâm-i Hüseyn bin İmâm-i Ali (r.anhüm ecmain),

Künyesi, Ebü’l Fityan ve Ebü’l-Abbas’dır. Lakabı, Şihabüddin’dir. Seyyid Bedevi diye tanınır.

Fas’ta 596 (M. 1200) senesinde doğdu. 675 (M. 1276) senesinde Mısır’da Tanta şehrinde vefat etti. Ahmed-i Bedevi (r.a.), hem şerif hem de seyyid’dir. Yani Peygamberimiz (s.a.v.) in mübarek torunları Hasen ve Hüseyn (r.anhüm) in soyundandır. Ecdadi 73 (M. 692) de Arabistan’da çıkan kargaşalıklar sebebiyle Fas şhrine hicret etti.

Seyyid Ahmed-i Bedevi hazretleri (r.a.), küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Kur’an-i kerim’i ezberledikten sonra, Kırâat-ı seb’a (Kur’an-i kerim’in yedi şekilde okunması) üzerine ilim tahsil etti.

Silsile yoluyla; Ebü’l-Hasen-i Şazili, Seyyid Ahmed Rıfaii Hasen-i Basri (r.anhüm) ve Resulullah efendimiz (s.a.v.) e ulaşan alimlerden ilim öğrendi.

Çeşitli yollardan Resulullah efendimiz (s.a.v.) e varan hocalarının silsilesi Tuhfet-ür-Rağib isimli eserde uzun yazılmıştır.

İlim öğrenmek için çeşitli beldeleri dolaştı. Oralarda bulunan büyük alimlerin sohbetinde bulundu. Fıkıh ve diğer ilimlerde derin âlim oldu. Binlerce veli yetiştirdi.

Ahmed-i Bedevi hazretleri (r.a.) nin babasına rüyasında verilen işaret üzerine, ailece 603 (M. 1206) senesinde Fas’dan yola çıkıp 607(M. 1210) senesinde Mekke-i mükerreme’ye geldiler. Bu uzun yolculukları sırasında, yolda herkesten, yardım hürmet ve ikram gördüler. Orada bir müddet kaldılar. Babası orada vefat etti.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Seyyid Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın