Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 9

02 Şubat 2013 Cumartesi

Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) Türbesi (içten görünüşü)

 

Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 9

Böyle bir soruyu ilk defâ duyan Mevlânâ hazretleri (r.a.);

-“Elbette ki Muhammed Aleyhis selam efendimiz büyüktür. Bütün mahlukat ve Bâyezid onun hürmetine yaratıldı.” Buyurdu.

Bu cevabı bekleyen Şems-i Tebrizi (r.a.);

-“Peki Muhammed Aleyhis selam; (-“Biz seni Layıkıyla bilemedik ya Rabbi!)” Dediği halde,

Niçin Bâyezed-i Bistamı (r.a.);

-“Subhani” (–“ Benim şanım ne yücedir”). diye söyledi. Bunun hikmetini söyler misiniz?” diyerek tekrar sordu.

Mevlânâ hazretleri (r.a.) bun da şöyle cevap verdi;

-“Peygamber efendimiz (s.a.v.) mübarek kalbi öyle bir derya idi ki, Ona ne kadar marifet aşkı ilahi tecelli etse, ne kadar muhabbet, Allah-u Teâlâ’nın sevgisi dolsa onu içine alır, Onu kuşatırdı. Hatta daha çoğunu isteyip;

-“Ya Rabbi! Verdiğin bu ni’metleri daha da artır.” Der idi.

-“Fakat Bâyezid-i Bistami hazretleri (r.a.) nin kalbı, o kadar geniş olmadığı için, İlahi feyizlere tahammül edemiyecek tecelli ie dolup taşardı.

Bu izahata hayran kaln Şems-i Tebrizi (r.a.),

-“Allah” Diyerek yere yığıldı Bayılmıştı.

Mevlânâ hazretleri (r.a.), hemen atından inerek Şems-i Tebrizi (r.a.) yi kucakladı, ayağa kaldırdı bu nûr yüzlü zata o kadar ısınmıştı, kalbinde o kadar muhabbet hasıl olmuştu ki, ayılınca büyük bir hürmet ve edeble evine götürdü.

Bu zatın, İlk hocası Seyyid Burhâneddin hazretleri (r.a.) nin geleceğini söylediği Şems-i Tebrizi (r.a.) olduğunu öğrenince,

-“Ey Muhterem efendim! Gerçi evimiz size layık değil ise de, zat-i âlinize sadık bir köle olmaya çalışacağım. Kölenin nesi varsa efendisinindir. Bundan böyle bu ev sizin, çocuklarım da evlatlarınızdır.” Diyerek hizmetine koşmaya başladı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 9” için 1 Yorum

  1. Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 8 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] faziletiKesb (Helal kazanç) « Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 7 Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 9 [...]

Yorum Yapın