Ebüdderdâ (Radiyallah-u Anh)- 2

24 Haziran 2009 Çarşamba

Mescid-il Kıbleyetn (Medine-i Münevvere)

Ebüdderdâ (Radiyallah-u Anh)- 2

Hazret-i Ömer (r.a.) in isteği üzere Şam’da ders vermeye başladı. Çok sayıda âlim yetiştirdi.

Tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğrenmesinin yanında, verdiği Kur’an-i Kerim dersleri meşhurdur. Bu derslerinde kıraat ilmi üzerinde durmuştur.

Şam’da Câmi-i Kebir’de verdiği bu derslerine pek çok sayıda talebe katılırdı. Talebelerine onar kişilik halkalar halinde ders verirdi. Her ders halkasını ayrı ayrı kontrol ederdi.

Bir dafesında talebeleri sayıldığında binaltıyüz civarında oldukları görülmüştür. Bu derslere Eshab-i Kiram (r.anhüm) dan da katılanlar olmuştur.

Tabi-in’den yüzlerce âlim yetiştirmiştir. Bunların en meşhurları İbn-i Amir el-Yahsubi, Ümmü Derda Essugra, Sahib-i Ebüdderdâ adıyla meşhur Halife bin Sa’d, Raşıd bin sa’d (r.anhüm) ve daha bir çok âlimdir.

Ebüdderdâ (r.a.) ayrıca tebabet ilmini de bilirdi. Hastalarını tedfavi eder, gerekli ilaçları yapardı.

Hazret-i Ömer (r.a.) halifeliği sırasında bir ara Medine’ye döndü. Hazret-i Ömer (r.a.), O’na Bedir Eshabından olanlara verilen maaş kadar maaş bağladı.

Hazret-i Osman (r.a.) ın halifeliği sırasında Şam’a vali tayin edilen Hazret-i Muaviye (r.a.), halifeden bir kadı istemişti.

Hazreti Osman (r.a.)

-“Bu vazifeyi en iyi Ebüdderdâ yapar.” Buyurarak O’na verilmesini emretti.

Bu vazife sırasında da ilim yaymaya devam etti. Şam’da bulunduğu sırada Kufe’den ve diğer yerlerden çok kimse O’na fıkhı meseleler sormak üzere geliri fetvasını alırdı.

Hazret-i Ebüdderdâ (r.a.), Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) den Hazret-i Aişe (r.anha) den ve Zeyd bin Sabit (r.a.) den Hadis-i Şerif rivayet etmiştir.

Kendisinden Hadis-i Şerif rivayet edenler, Hanımı Ümmü Derda (r.anha) Fedâle bin Ubeyd, Ebû Ümâme, Ma’dan ibn-i Ebi Talha, Ebû İdris Havlani, Aklama binKays, Said bin Müseyyeb, Muhammed bin Sirin (r.anhüm) ve daha çok sayıda Hadis âlimidir.

Ebüdderdâ (r.a.) nın rivayet ettiği Hadis-i Şerifler Kütüb-i sitte’de yer almıştır.

Ebüdderdâ (r.a.), ömrünü dine hizmet etmekle geçirdi. Nübüvvet kaynağından aldığı ilmi yaydı. Hazret-i Osman (r.a.) nın Halifeliği’nin son yıllarında vefat etti.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebüdderdâ (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Ebüdderdâ (Radiyallah-u Anh)- 2” için 1 Yorum

  1. Ebüdderdâ (Radiyallah-u Anh); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anh- 10Kırk Hadis:- (16) Allah korkusu… « Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu)- 13 Ebüdderdâ (Radiyallah-u Anh)- 2 [...]

Yorum Yapın