Enes Bin Mâlik (Radiyallah-u anhu)- 3

02 Mayıs 2009 Cumartesi

Çağ-Çağ Barajı (İlkbahar mevsimi) Nusaybin

Enes Bin Mâlik (Radiyallah-u anhu)- 3

Hazret-i Enes bin Mâlik (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) e uzun seneler hizmetinde bulunması sebebiyle kur’an-i Kerim tefsini çok iyi öğrenmişti. Ayetlerin tefsirine dair bildirdiği rivayetler tefsir kitablarını süslemektedir.

Hazret-i Enes (r.a.), Sahabe-i Kiram (r.anhüm) arasında, peygamber efendimiz (s.a.v.) in hallerini, sözlerini ahlakını, işlerini bildirme bakımından en önde gelenlerde idi.

Dokuz yaşında Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) in vefatına kadar yanlarında hiç ayrılmadı.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) den 2230 Hadis-i Şerif bildirdi. Hadis rivayetinde çok titiz davraınırdı.

Bu durumu talabelerine de ısrarla tavsiye ederdi. Bu bakımdan Hadis ilmine hizmeti büyüktür. Hadis ilminin yayılmasında önde gelenlerdendir. İlim öğrenmek gayesinde olanlar O’nun meclisine devam ederlerdi.

O;

-“Kâle Resulullah (s.a.v.)”, (Resulullah -s.a.v.- şöyle buyurdu) derken meclistekiler, derin bir huşû ve huzur içinde dinlerlerdi. Bir çok yerde ilim halkası kurmuştu.

Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Basra, Kûfe ve Şam, ders verdiği mühim merkezlerdi.

Zamanın halifesi bile O’nun derslerine gelmeyi gönülden arzu ederdi. Her yönden bereketli ve çok mübarek bir zât idi.

Bu da Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve selem) in duâ’larının bereketiyle idi. O’nun ilim deryasından istifade edenler çoktur. Hasan-i Basri (r.a.), Süleyman Teymi (r.a.) Ebû Külâbe (r.a.) Ebû Bekir bin Abdullah el-Müzeni (r.a.) bunlar arasındadır.

Enes bin Mâlik (r.a.) in, hadis ve tefsir ilminde olduğu gibi, fıkıh ilminde de büyük hizmetleri olmuştur. Müstakil bir eser teşkil edecek kadar, fetva ve ictihadları vardır.

Hazret-i Enes bin Mâlik (r.a.) ile Muhtar bin Fülgül arasındaki konuşma ve Muhtara verdiği cevabın İslâm Hukuku’nda mühim bir yeri vardır.

Muhtar, Hazret-i Enes (r.a.) e;

-“Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve selem) in nehyettiği (yasak ettiği) içkiler nelerdir?” diye sordu.

Hazret-i Enes (r.a.) Cevaben Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve selem) in;

-“Her sarhoş eden şey haramdır.” Buyurduğunu söyledi.

Bunun üzerine Muhtar şöyle sordu;

-“Doğru söyliyorsun. Sarhoş olmak haramdır. Bir iki yudumluk bir şey içmek hakkında ne dersin?”

Hazret-i Enes (r.a.);

-”Çoğu sarhoş edenin azı da Haramdır.” Cevabını verdi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Enes bin Mâlik (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Enes Bin Mâlik (Radiyallah-u anhu)- 3” için 1 Yorum

  1. Enes Bin Mâlik (Radiyallah-u anhu)- 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 3-Riyazus-Salihin Hadis 21: (Sekizinci bölüm) « Enes Bin Mâlik (Radiyallah-u anhu); Enes Bin Mâlik (Radiyallah-u anhu)- 3 [...]

Yorum Yapın