Enes Bin Mâlik (Radiyallah-u anhu)- 4

03 Mayıs 2009 Pazar

Çağ-Çağ barajı (İlkbahar mevsimi) Nusaybin

Enes Bin Mâlik (Radiyallah-u anhu)- 4

Enes bin mâlik (r.a.) yüksek bir ahlaka sâhipti. Son derece nâzik, güzel sözlü ve güler yüzlü idi. Resulullah (s.a.v.) ı çok sever, sünnete uymaya çok dikkat ederdi.

Sabah namazının vakti girmeden önce uyanır, Mescid-i Nebeviye gider, Resul-i Ekrem (s.a.v.) e hizmet için can atardı.

Resulullah (s.a.v.) ın sesini duymak ve O’na hizmet, O’nun için en büyük sürûr ve ne’şe kaynağı idi. Resul-i Ekrem (s.a.v.) de O’nun hakkında iyilikle bahsedip, yaptığı hizmetlerden dolayı duâ buyururlardı.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) in ahiret’e teşriflerinden sonra, verdiği derslerde Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) in devrini, tekrar o günleri yaşar gibi, neş’e ve zevkle anlatır, talabeler üzerinde büyük te’sir uyandırırdı. Bu yüzden talabelerinde Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın sevgisi apaçık görülürdü.

Enes bin Mâlik (r.a.) Emr-i bil-Maruf’a (iyiliği emretmek) son derece ehemmiyet verirdi. Çünkü bu ümmeti, en hayırlı Ümmet yapan sıfat budur, Ya’ni, iyiliği emredip, kötülüğe mani olmak.

Enes bin Mâlik (r.a.) yakışıklı ve nûrani idi. Servet sahibi olduğu halde, çok sade bir hayat yaşardı. Dünya zinet (süs) ve lezzetine, dünyalığa ehemmiyet vermedi.

Fakirleri ve yoksulları gözetir, onlara gerekli yardımda bulunurdu. Talabelerin ihtiyaçlarını kendisi temin ederdi. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) a olan sevgisini her fırsatta dile getirirdi.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem), Enes bin mâlik (r.a.) hakkında şöyle buyurdular;

-“Ey Enes, bir iş yapmak istediğin vakit, yedi defa Rabbine istihare et. Sonra kalbinin meylettiği tarafı yap. Hayır ondadır.”

-”Ey Enes, biliyor musun, mağfireti (bağışlamayı) gerektiren hususlardan biri de, Müslüman kardeşini sevindirmendir. Onun üzüntüsünü giderirsin, yahut içini rahatlatırsın, yahut ona bir mal verirsin veya borcunu ödersin, yahut kendisi olmadığı zaman, çoluk çocuğuna göz kulak olursun.”

Enes bin Mâlik (r.a.) bizzat Resul-i Ekrem Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) den rivayet ettiği Hadis-i Şerifler’den bir kısmı aşağıdadır;

-“Kolaylaştırınız (zorlaştırmayınız) güçlendirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”

-“Herhangi biriniz kendi nefsi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek mü’min olmaz.”

-“Birbirinize buğz etmeyiniz hased etmeyiniz (kıskanmayınız) birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz. Bir Müslüman için kardeşini üç günden fazla terk etmek (küsmek) helâl olmaz.”

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Enes bin Mâlik (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Enes Bin Mâlik (Radiyallah-u anhu)- 4” için 1 Yorum

  1. Enes Bin Mâlik (Radiyallah-u anhu)- 3 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 2Kasım bin Muhammed (Radiyallah-u anhu)- 3 « Enes Bin Mâlik (Radiyallah-u anhu)- 2 Enes Bin Mâlik (Radiyallah-u anhu)- 4 [...]

Yorum Yapın