Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 5

17 Temmuz 2009 Cuma

Mescid-i Nebi (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine-i Münevvere

Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 5

Hazret-i Abdullah bin Selâm (r.a.);

-“Zaten korktuğum bu idi Ya Resulüllah! Ben onların zalim, yalancı, kötülük yapan, iftiracı bir millet olduğunu size haber vermemiş miydim? İşte dediğim ortaya çıktı.” Dedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) Yahudilere;

-“Birinci şehadetiniz bize kâfidir, ikincisi ise lüzumsuzdur.” Buyurdu.

Hazret-i Abdullah (r.a.) hemen evine döndü. Ailesini ve akrabalarını İslamiyet’e da’vet etti. Halası da dahil hepsi Müslüman oldular.

Hazret-i Abdullah bin Selâm (r.a.) ın İman etmesi Yahudileri çok kızdırdı. Bunun için kendisini sıkıştırmaya başladılar.

Hatta Yahudi Âlimlerden bazıları;

-“Araplardan Peygamberler çıkmaz, senin adamın hükümdardır.” Diyerek, Abdullah bin Selâm (r.a.) ı İslamiyet’ten vezgeçirmeye kalkıştılarsa da muvaffak olamadılar.

Kendisi ile birlikte Sa’lebe bin Sa’ye, Üseyd bin Sa’ye, Esed bin Ubeyd (r.anhüm) ve bazı Yahudiler SAMİMİ olarak Müslüman oldular.

Fakat bazı Yahudi âlimleri;

-“Muhammed (s.a.v.) e yalnız bizim şerlilerimiz inandı. Eğer, onlar hayırlılarımızdan olsalardı, atalarının dinini bırakmazlardı.” Dediler.

Bunun üzerine inen Ayet-i kerimelerde şöyle buyuruldu;

-“Onların (Ehl-i Kitabın) hepsi bir değildir. Ehl-i Kitabın içinde bir cemaat vardır ki, onlar gece vakilerinde secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini okurlar.” Âl-i İmrân; ayet 113.

-“Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten vezgeçirmeye çalışırlar, hayır işlerinde de birbirleriyle yarış yaparlar. İşte onlar Salihlerdendirler.” Âl-i İmrân; ayet 114.

Abdullah bin Selâm (r.a.) ın iman ettiğine ve faziletine Kur’an-i Kerim’in iki ayet-i kerimesinin şehadet ettiğini müfessirler ifade etmektedirler. Her iki ayet-i kerime’de de Allah-u Teâlâ O’nu müşriklere karşı şahit göstermektedir.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın