Fatima-tüz Zehra (Radiyallah-u anha)- 12

23 Temmuz 2009 Perşembe

Mescid-i Nebevvi (Sallallahu aleyhi ve sellem)

Fatima-tüz Zehra (Radiyallah-u anha)- 12

Bir aydan sonra İmâm-i Ali (r.a.) in kardeşi Ukeyl (r.a.) dedi ki;

-“Ya Ali! Bu akd-i izdivaç ile mesrur olduk. Lakin muradım odur ki, bu iki mes’ud bir birine yakın olalar.”

İmaâm-i Ali (r.a.);

-“Benim de muradım odur, lakin hicap ederim.” Dedi.

Ukeyl (r.a.) İmâm-i Ali (r.a.) nin elini tutup, peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in hanesine geldiler.

Hücre kapısında Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın cariyesi Ümmü Eymen (r.anha) e rast geldiler.

Ahvali ona söylediler.

Ümmü Eymen (r.anha) dedi ki;

-“Bu husus için sizin gelmeniz lazım değildir. Biz ezvaci tahirat ile ittifak edip, siz haber veririz. Zira bu hususta hatunların kelâmi (sözü) dinlenir.”

Ümmü Eymen (r.anha) bu hali Ümmü Seleme (r.anha) ye söyledi. Diğer ezvaci tahirat Hazret-i Aişe (r.anha) nin hanesine geldiler.

Ümmü Seleme (r.anha) söze başlayıp Hadice-tül Kübra (r.anha) yi zikr etti;

-“Eğer o hayatta olsaydı, bize bir endişe olmaz idi.” Dedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ağladı ve buyurdu ki;

-“Hadice gibi hatun hani? Halk beni tekzip ettikte, o tasdik etti ve bütün malını benim yoluma sarf etti. Dini İslam’a çok yardım etti. Hayatında Hak Teâlâ bana emretti ki, Hadice’ye müjde ver ki; Cennette O’nun için zümrütten bir köşk yapılmıştır.”

Ümmü Seleme (r.anha);

-“Ya Resuallah! Hadice’den zikr buyurdun. Hak Teâlâ yerini Cennet eyledi. Şimdi amcan oğlu Ali (r.a.) murad eder ki, onu zevcesi ile bir araya getiresin. O iki cevheri birbirne kavuşturasın.” Dedi.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki;

-“Ey Ümmü Seleme! Ali bana bu sözü izhar etmedi.”

Ümmü Seleme (r.anha);

-“Ya Resulallah (s.a.v.) O gayet mahcubdur, O cihetten izhar etmez.” Dedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) Ümmü Eymen (r.anha) e Hazret-i Ali (r.a.) yi da’vet etmesini emretti.

İmâm-i Ali (r.a.) geldi. Mecliste olan hatunlar kalkıp gittiler. Hazret-i Ali (r.a.) başını önüne eğip oturdu.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Fatima-tüz Zehra (Radiyallah-u anha) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın