Hazret-i Zeyneb binti Huzeyme (radiyallah-u anha);

20 Temmuz 2009 Pazartesi

Cennet-ül Baki’ Kabristanı (çok eski resim) Osmanlılar zamanındaki hali

Hazret-i Zeyneb binti Huzeyme (radiyallah-u anha);

Resulullah (s.a.v.) in mübarek hanımlarından. Nesebi, Zeyneb binti Huzeyme bin Abdillah bin Amr bin Abdimenaf bin hilal bin Âmir bin Sa’saa el Hilaliyyedir. Lakabi Ümmül mesâkin” dir.

Mü’minlerin annesi Hazret-i Zeyneb (r.anha) önce Hazret-i Abdullah bin Cahş (r.a.) ile evli idi. Abdullah (r.a.) Resulullah (s.a.v.) ın halası Ümeyme’nin oğlu idi. Uhud savaşında şehid oldu. Diğer rivayete göre, ilk önce Tufeyl bin Haris’ın hanımı idi. Tufeyl boşayınca kardeşi Ubeyde bin haris ile evlendi. O da Bedir Savaşı’nda şehid oldu.

Peygamber efendimiz (s.a.v.) Hazret-i Hafsa (r.anha) dan sonra hicretin üçüncü senesi Ramazan ayında Hazret-i Zeyneb (r.anha) ile evlendi. Kendisine dörtyüz dirhem “mehr” verdi.

Hazret-i Zeyneb (r.anha), İslamiyet’ten önceki devirde fakir, yoksul ve muhtaçlara çok   “m e r h a m e t”ettiği veş e f k a t l ı”  davrandığı, onlara daima yemekler yedirip sadakalar verdiği için “Ümmül mesâkin” (Fakirlerin annesi) lakabiyle tanınırdı.

Çok ibadet yapar, çok sadaka verirdi. Eline geçen mal ve parayı bekletmeden hemen sadaka olarak dağıtır, bizzat fakir ve düşkünleri arar, bulur ve onlara yardım ederdi.

Hazret-i Zeyneb binti Huzeyme (r.anha), Peygamberimiz (s.a.v.) in nikahı ile şereflendikten sekiz ay kadar kısa bir zaman sonra 4 (m. 626) senesi Rebiulâhir ayında otuz yaşlarında vefat etti.

Resulullah (s.a.v.) namazını kıldırtıktan sonra Onu Medine’nin Baki’ kabristanına defnetti.

Peygamberimiz (.a.v.) hayatta iken yalnız Hazret-i Hadice ve Hazret-i Zeyneb vefat ettiler. Resulullah (s.a.v.) ın vefatından sonra ise hanımları arasında ilk vefat eden Hazret-i Zeyneb binti Cahş (r.anha) dır.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Kaynaklar;

(1-el-İsabe cild, 4 sahife, 315)

(2-el-İsabe cilt 4 sahife, 314)

(3-el-İsabe cilt 4, ashife, 312)

(4-Tam ilmihal Se’det-i Ebediye sahife, 1089)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Zeynep binti Huzeyme (radiyallah-u anha) nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

 

Yorum Yapın