Hazret-i Cüveyriyye bintü’l- Haris (Radiyallah-u anha);

20 Temmuz 2009 Pazartesi

Kâ’be-i Şerif (Eski resim)

Hazret-i Cüveyriyye bintü’l- Haris (Radiyallah-u anha);

Peygamber efendimizin muhterem hanımlarından biri. Beni Mustalak kabilesi reisi Hâris bin Dirar’ın kızıdır. Nesebi (silsilesi), Cüveyriyye binti Haris bin Ebi Dırar bir Hubeyd bin Cudeyme el-Mustalakı olduğu gibi bu silsilenin devamı olarak, bin Âmr ibni Rebiâ bin Harise bin Âmr el-Muzaiyye el-Mustalikiyye’dir.

Hicretin beşinci yılında (m. 626) yapılan Beni Mustalak veya (Beni Mureysi) gazvesinde esir alınmıştı. Bu gazvede babası kaçarak canını kurtarmış, fakat kızı ve kabilesinden 600 kişi esir düşmüştü. Esirlerin taksiminde Cüveyriyye (r.anha) Hazret-i Sabit bin Kays’a düştü.

Hazret-i Cüveyriyye (r.anha), Sabit bin kays (r.a.) tarafından satılığa çıkarıldığında babası Haris kızını almak için bir sürü deve getirdi. Bunların içinde çok iyi cins olan iki deveye kıyamayıp, şehir dışında sakladı. Haris, Resul-i Ekrem (s.a.v.) in huzuruna geldiğinde,

Resulullah efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Falan yerde sakladığın iki deveyi getir.” Buyurdu.

Haris bu durumda çok şaşırdı.

-“Şehadet ederim ki, Allah’tan başka tapılacak kulluk edecek hak bir mabud, ilah yoktur ve sen O’nun elçisisin. Allah-u Teâlâ’ya yemin ederim ki, Allah’tan başka kimsenin bundan haberi yok idi.” Dedi.

Böylece ve kabilesinden birçok insanla beraber Müslüman oldu. Resulullah (s.a.v.) develeri alip, Harise kızını geri verdi. Babası, ağabeyleri ve kabilesinden birçok insandan sonra Cüveyriyye (r.anha) Müslüman oldu.

Yirmi yaşlarında Müslüman olan Cüveyriyye (r.anha) Resulullah efendimiz (s.a.v.) babasından isteyip, kandilerine nikahladılar ve dörtyüz dirhem mehir takdir ettiler.

Resulullah (s.a.v.) O’nunla evlendikten sonra, Berr olan ismini Cüveyriyye’ye çevirdi. İslâm tarihinde de, bu isimle anılmaya başlandı.

Eshab-i kiram (aleyhimürrıdvan), Resulullah (s.a.v.) ın Cüveyriyye (r.anha) yi nikaladığını duyunca;

-“Biz Resulullah (s.a.v.) ın ailesinin, anamızın akrabalarını hizmetçi olarak kullanmaktan haya ederiz.” Dediler
Bu hal yüzlerce esirin azâd olmasına vesile oldu. Cüveyriyye (r.anha) bu hali söyliyerek her zaman öğünürdü.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret- i Cüveyriyye bintü’l- Haris (Radiyallah-u anha) nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın