Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 27

14 Kasım 2009 Cumartesi

Birçok Peygamberin kısasına sahne olan Şam şehrinden görünüş

Muhammed (Aleyhis selam)- 27

Muhammed Aleyhisselam yirmi yaşında iken Ebû Bekir (r.a.) ile Şam’a ticarette gitti. Bu seferinde de “Bahira” adlı rahibin bulunduğu manastırın yakınında konakladıklarında

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) “Bahira” den yiyecek bir şeyler almaya gitmişti.

Bahira; Muhammed Aleyhis selam’ın altında oturduğu ağacı göstererek;

-“O ağacın altında oturan kimdir?” diye sordu

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.);

-“Muhammed bin Abdullah bin Abdulmuttalib’dir.” Cevabını verdi.

Rahib “Bahira”;

-“Vallahi O, SON PEYGAMBDERDİR. Ben şöyle işittim ki, İsâ Aleyhisselam’dan sonra o ağaç altında kimse oturmadı. Ancak SON PEYGAMBER olacak kimse oturacaktır.”

Bu müjdeyi duyan Hazret-i Ebû Bekir (r.a.), Muhammed Aleyhis selam’ı o günden sonra daha da çok sevmiştir.

Muhammed Aleyhis selam 20 yaşlarında bulunduğu sıralarda Mekke’de asayış tamamen bozulmuştur. Zulüm son derece yaygınlaşıp mal, can ve namus emniyeti kalmamaıştı.

Mekke’nin yerli halkı, ticaret için Kâ’be’yi ziyaret maksadiyle gelen yabancılar haksızlığa ve zulme uğruyorlardı. Haklarını almak için müracaat edecek bir merci de bulamıyorlardı.

Bu sırada ticaret maksadiyle Mekke’ye gelen Yemen’li bir tüccarın malları, As bin Vâil adında bir Mekke’li tarafından zorla elinden gasp edilmişti.

Bu hadise üzerine Yemen’li, Ebû Kubeys dağına çıkıp feryad ederek hakkının alınması için kabilelerden yardım istemişti.

Artık zulmün had safhaya ulaştığını dile getiren bu tip hadiseler üzerine, Haşim ve Zühre oğulları ve diğer kabilelerin ileri gelenleri Abdullah bin Cedan’ın evinde toplandılar.

Yerli, yabancı hiç kimseye zulüm ve haksızlık yapılmamasına, zulme mani olmaya ve haksızlığa uğramış olanların haklarını almaya karar verdiler ve bu maksatla bir adalet cemiyeti kurdular.

Muhammed Aleyhis selam’ın genç yaşta katıldığı ve kuruluşunda da çok tesiri olduğu bu cemiyete “Hılf-ul Fudul” cemiyeti denildi. Daha önce Fazl adında iki kişi ve Fudayl adında biri tarafından da böyle bir cemiyet kurulmuştu. Onların önceden kurdukları cemiyete izafeten bu isim verilmiştir.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 27” için 1 Yorum

  1. Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 26 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] şerif’in fazileti « Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 25 Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 27 [...]

Yorum Yapın