Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 3

23 Haziran 2008 Pazartesi

Muhammed Bâki-Billah hazretleri (r.a.) nin anneleri (r.anha) nın mezarı

Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 3

-“Ey beni ve seni istemekte herşeyden vaz geçmiş ve gençliğin lezzet ve arzulardan el çekmiş olan oğlumun Rabbi! Ya onu maksadına kavuştur veya beni daha yaşatma ki, oğlumun maksadına kavuşmamasına ve elemine dayanamıyorum.”
Annem çok defâ gece yarıları sahralara çıkar, Allah-ü teâlâ’ya böyle münâcaat ve duâ ederdi. O duâ ve yalvarmaları sebebiyle, Allah-ü teâlâ benim kalb gözümü açtı. Allah-ü teâlâ bizim tarafımızadn ona en iyi karşılıklar versin.”

Muhammed Bâki-billah hazretleri (r.a.) niden rivayetle bazıları şöyle anlatmıştır;

-“Muhammed Bâki-billah (r.a.) in annesi evinde kendisine hizmet eden kadın hizmetçileri olduğu hâlde, dergâhın hizmetini kendisi görürdü. Hatta tandıra bile ekmeği kendisi kor, pişirirdi. Yemekleri pişirip hazırlardı. Taze ekmeği dergâh’da bulunanlar için verir, kendisi kuru ekmek yerdi. Çoğu zaman bir kuru hasır üzerinde yatardı.”

-“Birgün Muhammed Bâki-billah (r.a.), annesinin güçsüz ve takatsız bir hâl almış olduğunu görerek, dergâhın yemek pişirme işini bir başkasının yapmasını söyledi.”

Fakat annesi

-“Böyle bir hizmetten mahrum kaldım” diye ağlıyordu.

-“Bilmiyorum, ne kabahatim oldu ki, Allah-u teâlâ, beni bu hizmetten mahrum eyledi. Yaptığım en iyi iş, o faziletli oğlum Muhammed Bâki-billah’a ve talabelerine ekmek ve yemek pişirmek idi. Onu da benden aldılar.” Dedi.

-“Tevazusunun, inkirsarının kırgınlığının ve edebinin çokluğundan, bu durumu oğlu Muhammed Bâki billah hazretlerine açıklamadı. Annesinin bu ızdırabı, Muhammed Bâki-billah hazretlerine bildirilince, bir bir ni’met olan bu hizmeti tekrar annesine verdi.”

Muhammed Bâki-billah hazretleri (r.a.), sâlihleri ve meczubleri aramakta çok gayret gösterir, birçok memleketi dolaşır ve temiz kalbli olanları bulur, onlardan nasibini alırdı.

Bu seyahatları sırasında Silsile-i aliye-i Nakşibendiyye büyüklerinden birinin sohbetine kavuştu. Ona talebe olmak ve tam bağlanmak istedi Bunun için istihâre yaptı.

Rü’yasında Muhammed Pârisâ hazretleri (r.a.) ni gördü. Muhammed Pârisâ (r.a.) rüyasında ona buyurdu ki;

-“Tasavvuf yolunda ilerlemek en iyi ahlâk ile ahlkâklanmaktır. Bu büyük ni’met ve seâdet ele geçince, bu yolda elde edilecek fâide, elde edilmiş demektir.”

Muhammed Bâki-billah hazretleri (r.a.), başllangıçta ilk istifâdesini şöyle anlatmıştır;

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin Yirmiikincisi olan Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 3” için 1 Yorum

  1. Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu)- 21 « Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu); Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 3 [...]

Yorum Yapın