Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu);

26 Ocak 2013 Cumartesi

 

Baki’ kabristanlığında güneşin doğuşu

Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu);

Allah-u Teâlâ’nın aşkı ile dolmuş, evliyânın büyükleriden olan Hazret-i Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi (r.a.) nin babası, Resûlullah efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in birinci halifesi olan, Hazret-i Ebû Bekr-i Sıdık (r.a.) ın soyundan gelmektedir. Belh şehrinde “Hatiboğulları sülâlesindendir.

Babası Hüseyn Hatibi, dedesinin ismi de Ahmed Hatibi’dir 545 (m. 1151) de doğdu. 625 (m. 1288) de veya 628 (m. 1231) de Konya’da vefât etti. Annesi Harzemşah sultanlarından Alaüddin Muhammed Harzem şah’ın kızıdır.

Behâüddiin Veled (r.a.) in annesi ile babasının evlenmeleri şöyle olmuştur.

Sultan Alâüddin birgün vezirine, kızının evlenme çağına geldiğini, bu sebeple kiminle evlenmesinin münasip olduğunu sordu.

Vezir de tereddüt etmeden;

-“Sultanım! Kerimenizi, ilim ve irfan sâhibi bir kimseye vermelisiniz.” Deyince

Sultan tekrar;

-“Bu kimse sizce kimdir?” diye sordu.

Vezir;

-“Âlimler arasında kızınıza en layık olan Hüseyn Hatibidir” dedi.

Sultanın gönlünden geçen kimse de bu olduğu için, vezirinin bu cevabına memnun oldu.

O gece rü’yasında, Peygamber efendimiz (s.a.v.) gördü.

Ona Peygambeimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdulra ki;

-“Ey Alâüddin! Kerimenizi Hüsyn Hatibi’ye nikah ediniz. Onu kendinize damad ediniz.”

Bu rü’ya üzerine, kızı Emetullah hâtunu, Hüseyn Hatibi ile evlendirdi. Bu evlilikten, Muhammed Behâüddin isminde bir evlatları oldu. Muhammed Behâüddin iki yaşında iken, Babası Hüseyn Hatibi otuzüç yaşlarında olduğu halde vefat etti.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Sultan-ül-ulemâ lakabını bizzat Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) den olan Muhammed Behâüddin-i Veled (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın