‘Abdullah İbn-i Zübeyr’ olarak etiketlenmiş yazılar

Bore Beşire Mecido Girnavas mevki-i Nusaybin

Abdullah bin Zübeyr (Radiyallah-u Anhu)- 3

Emevilerin iktidarı zayıfladı. Ancak 65 (M. 684) yılında Hazret-i Abdullah İbn-i Zübeyr (r.a.) ın en yakın taraftarlarından ve lehine çalışan kumandanlarından Dahhak el-Fihri (r.a.) nin Mecrü ‘Rahit savaşında’ mağlup olup şehid edilmesi Emevileri rahatlattı. Bu arada kendisi haricileri de sıkıştırdı.

Abdulmelik bin Mervan 65’de Emevilerin başına geçince Şam ve Mısır’da hükümeti kuvvetlendirdi. Irak’a asker sevk edip İbn-i Zübeyr (r.a.) in kardeşi Mus’ab bin Zübeyr (r.a.) i öldürdü.

Sonra Haccac bin Yusuf es-Sekati’yı Hicaz’a gönderdi. Bu mendebur İnsan olan Haccac 72 (M. 691) de Mekke-i Mükerreme’yi kuşattı. Bu mendebur insanın bir başka adı da Haccac-ı Zalım diye anılır.

Bu munafık ve mendebur adam Kabe’yı harap etmek için Ebu Kubeys dağı üzerine mancınık kurup oradan Mescid-i Haram üzerine taşlar atarak şehri tahrib etti. (Zaten Bir zamanlar Resulullah (s.a.v.) doğduğu günde de Şeytan aleyhil’lanet de bu munafık gibi, Ebu Kubeys dağına çıkıp etrafını velveleye vererek Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve selem) ın doğduğunu ve artık işinin çok zor olduğunu kendi teb’asına bildirmişti.)

Haccac-i Zalım munafıkının muhasarası altıbuçuk ay sürdü. Bu esnada Hazret-i Abdullah İbni Zübeyr (r.a.) ın gösterdiği kahramanlık ve yiğitlik her türlü tarifin üstündedir.

Hazret-i Abdullah İbn-i Zübeyr (r.a.) bu savaş esnasında bir gün annesini ziyarete gitti. A’ma ve hasta bulunan, fakat çok yüksek kuvvetli bir iman’a sahib olan o büyük sahabiyyeye (teselli etmek için);

-“Ölümde rahatlık vardır..” deyince

O mubarek Saliha annesi (r.anha) de;

-“Sen galiba benim ölümümü temenni ediyorsun. Hayır ben senin galip veya mağlup olduğunu öğrenmedikçe ölmeyi arzu etmiyorum. Sen ya Allah yolunda şehid olursun, bende bu acıya sabrederek mükafatını Allah-u Teâlâ’dan baklerim veya zafer kazanırsın ben de bununla sevinirim.” Diye karşılık verdi.

Hazret-i Abdullah İbn-i Zübeyr (r.a.) şehid olmadan bir gün önce taraftarları dağıldı. Aralarında oğulları Hamza ve Hubeyd (r.anhüm) in de bulunduğu onbin kadarı haccac’a teslim oldu.

Yalnız Zübeyr (r.a.) ismindeki oğlu yanında kaldı. Bu halde annesini tekrar ziyaret etti.

Annesi Esma (r.anha) savaşa devam etmesini söyleyerek nasihat ve duâ etti.

Tekrar savaş meydanına atılan Hazret-i Abdullah İbn-i Zübeyr (r.a.) hucüm ettiği duşman kuvvetlerini darmadağın ediyordu.

Bir aralık “Makam” denilen mubarek yerde iki rek’at namaz kıldı. Yeniden harbe girdi. Bu esnada alınına gelen bir mancınık taşı ile ağır şeklinde yaralandı. Yüzünden kan akmaya başladı. Her tarafını saran Haccac’ın askerlerinin yardımıyla Zalım Haccac onu şehid etti.

73 (M. 692) senesinde şehid olduğu zaman yetmişüç yaşında idi. Annesi Mubarek sahabiyye (r.anha) Zalım haccac’ın karşısına çıkıp acı ve doğru sözler söyledi. Birkaç ay sonra da vefat etti.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Zübeyr (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Bore Beşire Mecido Nusaybin

Abdullah bin Zübeyr (Radiyallah-u Anhu)- 4

Abdülmelik bin Mervan Ka’be’nin bir duvarını yıktırarak yeniden yaptırdı. Hacer-i Esvadi eski yerine koydurup son şeklini verdi. Bugünkü Ka’be’nin üç duvarı Abdullah İbn-i Zübeyr (r.a.), bir duvarı Abdülmelik yapısıdır.

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) den doğrudan hadis-i şerif rivayet etti. Ayrıca babasından, Hazret-i Ebû Bekir, Hazret-i Osman (r.anhüm) den teyzesi Hazrete-i Aişe (r.anha) den, Hazret-i Ali ve Süfyan bin Ebû Züheyr es-Sekafi (r.anhüm) den hadis-i şerifler bildirdi.

Kendisinden de, Kardeşi Urve, Oğulları Âmir ve Ubbad, yeğeni Muhammed bin Urve, Ebû Ziban, Urve bin Amr-i Selmâni, Ata, Tavus, Amr bin Dinar, Veheb bin Keysan, Sabit-i Benâni ve diğer zatlar (r.anhüm) rivayet etti.

Rivayet ettiği hadis-i şeriflerinden bazıları şunlardır;

Abdullah bin Zübeyr (r.a.) rivayetle Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuşlardı ki;

-“Bulut ve meleklerin onun korkusundan kendisni tesbih ettiği Allah-u Teâlâ’yı noksan sıfatlarından tebzih ederim.”

Yine Abdullah bin Zübeyr (r.a.) rivayetle Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdular ki;

-“Herhangi bir memlekette vefat eden Eshabımdan biri, Kıyamette mahşer yerine giderken, o memleketin Müslümanlarına önder olur ve onların önlerini aydınlatır.”

Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın tefsir, hadis ve fıkıh âlimlerinden ve abâdile (dört Abdullah) dan biridir.

Kendisinden Sahihayn’da (Buhari ve Müslim) otuzüç hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bunlardan altı tanesi Buhari (r.a.) dedir.

Rivayet ettiği otuzüç hadis-i şerif’in tamamı Ahmed bin Hambel (r.a.) in ‘Müsnedadlı hadis kitabında mevcuttur.

İslamiyette ilk olarak yuvarlak gümüş parayı, Mekke-i Mükerreme’de Abdullah bin Zübeyr (r.a.) bastırdı. Paranın bir yüzünde “Muhammedün Resulullah” diğer yüzünde “Allah vefakar ve adaletli olmayı emretti” yazılı idi.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Zübeyr (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu