‘Rasulullahın Evlenmesi’ olarak etiketlenmiş yazılar

Eski Busra’dan görünüş

Muhammed (Aleyhis selam)- 30

Hadice hatun (r.anha) bu defa kölesi Meysere’nin anlattığı şeyleri de Varaka bin Nevfel’e söyleyince,

O’da hayrete düşüp;

-“Bu söylediklerinden anlaşılıyor ki, şüphesiz Muhammed, bu ümmetin Peygamberi olacak. Ben zaten bu ümmeten bir Peygamberin çıkacağını biliyor ve O’nu bekliyordum. Bu zaman O’nun tam zamanıdır. Dedi.

Böylece Hazret-i Hadice (r.anha) nin sevgisi ve itimadı daha da arttı.

Muhammed Aleyhis selam 12 yaşında iken amcası Ebû Talib ile ticaret için Busra’ya kadar, 17 yaşında iken amcası Zübeyr ile yemen’e, 20 yaşında Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) ile Şam’a ve 25 yaşında iken Hazret-i Hatice (r.anha) nin mallarını satmak üzere Şam’a olmak üzere dört (4) defa seyahate çıktı. Bu seyahatlarinden başka hiçbir yere seyahat yapmadı.

Evlenmesi;

Muhammed Aleyhis selam yirmibeş yaşında iken ilk olarak Hazret-i Hadice (r.anha) ile evlendi.

Hazret-i Hadice (r.anha), Kureyş kabilesinin Esed oğulları kolundan kırk yaşında ve dul idi. Fakat malı, cemali, aklı, ilmi, şerefi, nesebi, iffet ve edebi fek fazla bir hatun idi.

Hadice hatun (r.anha) yüksek ahlakı ve üstün vasıfları sebebiyle Kureyş arasında “Tâhire” (çok temiz) İslamiyet geldikten sonra da “Hadicet-ül-kübra” ismiyle meşhur olmuştu.

Hazret-i Hadice (r.anha) mallarını Şam tarafına götürüp Busra’da satan Muhammed Aleyhis selam’ın adaletini, üstün ahlakını ve hakkında duyduğu, şahit olduğu hadiseler sebebiyle O’nu son derece takdir etmişti.

Bu hadiseden kısa bir süre sonra, yakınlarının araya girmesiyle evlenmeleri kararlaştırıldı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Eski Zemzem kuyusundan su çekme sistemi

Muhammed (Aleyhis selam)- 32

Resulullah (s.a.v.) ikinci defa olark, ellibeş yaşında iken, Ebû Bekir (r.a.) in kızı Aişe (r.anha) ile nikanlanıp, üç sene sonra da Medine’de evlendi. Bunu Hadice-i Kübra (r.anah) nın vefatından bir yıl sonra, Allah-u Teâlâ’nın emri ile nikah eylemişti. Ölünceye kadar, SEKİZ SENE O’nunla yaşadı.

Diğerlerini, hep Hazret-i Aişe’den sonra dini, siyasi sebeplerle veya merhamet ve İHSAN EDEREK nikah etti. Bunların hepsi dul olup, çoğu yaşlı idi.

Mesele, Mekke’deki kafirlerin, Müslümanlara eziyet ve zararları dayanılamıyacak bir dereceye geldikte, Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın bir kısmı Habeşistan’a HİCRET etmişti. Habeş kralı Necaşi (r.a.) Hiristiyan idi. Müslümanlara çeşitli şeyler sorup, aldığı OLGUN CEVAPLARA HAYRAN KALARAK İMAN’A GELDİ. Müslümanlara çok iyilik yaptı.

İmanı zayıf olan Ubeydüllah bin Cahş, fakirlikten kurtulmak için, papazlara aldanıp mürted olmuş, dinini dünyaya değişmişti.

Resulullah (s.a.v.) ın halasının oğlu olan bu Melun, karısı Ümm-i Habibe (r.anha) yi de dinden çıkıp zengin olmağa cebr ve teşvik etti ise de, kadın fakirliğe ve ölüme razı olacağını fakat Muhammed Aleyhis selam’ın dininden çıkmayacağını söyleyince, bunu boşadı. Sürünerek, sefaletten ölmesini bekliyordu. Fakat az zamanda kendi öldü.

Ümm-i Habibe (r.anha) Mekke’deki Kureyşin o zamanki baş kumandanı Ebû Süfyan (r.a.) ın kızı idi. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) o zamanlarda, Kureyş orduları ile, çetin muharebelerle uğraşıyordu ve Ebû Süfyan (r.a.), İslamiyet’i yok etmek için son gayreti ile çarpışıyordu.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) Ümm-i Habibe (r.anha) nin dininin kuvvetini ve başına gelen acı hali işitti. Necaşi (r.a.) ye mektup yazıp,

-“Oradaki Ümm-i Habib ile evleneceğim. Nikahımı yap! Sonra kendisini buraya gönder.” Şeklinde talepte bulundu.

Necaşi (r.a.) daha önce Müslüman olmuştu. MEKTUBA ÇOK HÜRMET EDİP, ORADAKİ MÜSLÜMANLARI SARAYINA DAVET EDEREK ZİYAFET VERDİ. Hicretin yedinci yılında nikah yapılıp hediye ve ihsanlarda bulundu.

Bu suratle, ümm-i Habibe (r.anha) imanının mükafatına kavuşarak, orada zengin ve rahat oldu. O’nun sayesinde, oradaki Müslümanlar da rahat etti.

Cennet’de, kadınlar kocalarının yanında bulunacakları için, Cennetin en yüksek derecesi ile müjdelenmiş oldu ki, dünyanın bütün zevk ve nimetleri, bu müjde yanında pek küçük kalır.

Bu nikahi Ebû Süfyan (r.a.) ın ilerde Müslüman olmakla şereflenmesini hazırlayan sebeplerden birisi oldu. Görülüyor ki, bu nikah, kafirlerin iftiralarının ne kadar yanlış ve çürük olduğunu bildirdiği gibi, Resulullah (s.a.v.) ınaklının, zekasının, dehasının, ihsanının ve merhametinin derecesini de göstermektedir.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu