‘Hazret-i Hasan (r.a.)’ olarak etiketlenmiş yazılar

Ba-üs Selam kapısı Ravda-i Mutahhara (Sallallahu aleyhi ve Sellem)

Hüseyin bin Ali (Radiyallah-u anh);

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın torunu, Hazret-i Ali (r.a.) nin oğlu, On iki İmâm’ın üçüncüsü ve Ehl-i beytin BEŞİNCİSİDİR. Hicretin altıncı yılında (M. 626) doğdu.

Hazret-i Hüseyin (r.a.) Nesebi;

Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib bin Abdü’l Muttalib bin Haşim, el Kureyşi, el Haşmidir.

Hüseyin adı, O’na Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) tarafından verildi. Künyesi, Ebû Abdullah’dır. Lakabı Seyyid ve şehid’dir.

Ümmü Hâris (r.anha) anlatır;

-“Bir gün Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın huzuruna vardım.”

Resulullah (s.a.v.) a;

-“Bir Ruya gördüm, çok korktum.” Diye arzetiğimde;

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Ne gördün?” buyurdular.

Ben;

-“Sizin vucudunuzdan bir parça kesdiler, benim yanıma eklediler.” Dedim.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“İyi görmüşsün, Fatima’nın bir oğlu olacak ve senin yanında kalacktır.” Buyurdular.

Bir müddet sonra Hazret-i Hüseyin (r.a.) dünyaya geldi.

İbn-i Abbas (r.a.) dan gelen rivayete göre;

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) her sabah namazını kıldıktan sonra mübarek yüzünü Eshab-i Kiram (r.anhüm) a çevirirlerdi. Üzüntülü kimseler yüzünü görseler mesrur (sevinçli) olurlardı.”

Bir gün;

-“Sabah namazından sonra yüzlerini döndürmeden Hazret-i Ali (r.a.) yi çağırdılar. Beraber mescid’den çıktılar.”

-“Eshab-i Kiram (Aleyhimürrıdvan) nereye, niçin gittiklerini anlyamadılar. Tekrar dönerler diye oturdular. İkisi Hazret-i Fatima (r.anha) nın evine gittiler.”

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Hazret-i Ali (r.a.) ye kapıda durup;

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hüseyin bin Ali (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu