‘Hira dağı’ olarak etiketlenmiş yazılar

Hira dağı’nın uzaktan görünüşü (Cebel-ün-Nur)

Cebel-ün-Nur’daki Hira mağarası

Muhammed (Aleyhis selam)- 36

Muhammed Aleyhis selam otuzdokuz yaşında iken SADIK RUYALAR görmeye başladı. Ruyasında ne görürse aynen çıkardı.

Bu hal altı ay devam etti

Vahiy gelmesi yaklaşınca;

-“Ya Muhammed” diye sesler işitirdi.

Bundan sonra yalnızlığı sevip insanlardan uzaklaşarak Hira Dağ’ında bir mağarada TEFEKKÜR’E DALARDI.

Bazen Mekke’ye gelir, Kâ’be’yi tavaf ettikten sonra evine gelirdi. Evinde bir müddet kalıp yanına biraz yiyecek alarak yine Hira Dağı’nda mağaraya gidip TEFEKKÜR ve ibadetle meşgül olurdu.

Bu halini gören Mekke’liler

-“(Muhammed Aleyhis selam, Rabbine aşık oldu)” demişlerdi.

Muhammed Aleyhis selam, KIRK YAŞINDA iken yine bir Ramazan ayında Hira dağı’ndaki mağaraya çekilmiş ve TEFEKKÜR’E dalmıştı.

Ramazan’ın 17. Pazartesi gecesi, gece yarısından sonra kendisini adıyla çağıran bir SES işitti. Başını kaldırıp etrafa baktığı sırada ikinci defa bir SES işitti ve etrafı birden bire bir NUR kapladığını gördü.

Sonra Cebrail Aleyhis selam karşısına geldi;

-“Oku!” dedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Ben okumuş değilim.” Cevabını verdi.

O zaman Melek Muhammed Aleyhis selam’ı tutup takatı kesilinceye kadar sıktı

Ve;

-“Oku!” dedi.

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Ben okumuş değilim.” Cevabını verdi.

Cebrail Aleyhis selam üçüncü defa sıktı ve sonra bıraktı;

Ve;

-“Oku! Herşeyi yaratan Rabbinin ismiyle ki. O, insanı pıhtılaşmış kandan yarattı! Oku! ki senin Rabbin kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir.” Mealindeki Alak süresinin İLK BEŞ AYETİNİ getirdi.

Muhammed Aleyhis selam da O’nunla beraber okudu. İLK VAHİY bu suretle başladı ve bütün cihanı aydınlatan İslam güneşi doğdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu