‘Kalblerin keşfii’ olarak etiketlenmiş yazılar

Emanet

17 Temmuz 2008

dsc00169fuadyusufolumanzarasiyahsu1.jpg

Siyah suyun sonu (Navale)

İbni mesud (r.a.) şöyle der:

-“Emanet, vedi’a ve bundan başka manalara şamildir.”

Gene İbni Me’sud (r.a.) den;

-“Emanettin bütün farzlara şamil olduğu ve bunun en kıymetlisi mal olduğu” rivayet eder.

Ebu Derdâ (r.a.) ise;

-“Gusletmek emanet’tir.” Der.

İbni Ömer (r.a.) ise şöyle der:

-“Allah-u Teâla (c.c.) nın insanda ilk yarttığı, cinsi organdır. Bunu yarattıktan sonra, Allah-u Teâla (c.c.) şöyle buyurdu;

-“Bu senin himayene bıraktığım emanettir. Onu ancak helâl yoldan kullan. Eğer onu korursan ben de seni korurum.”

O halde, cinsi organ emanettir. Kulak emanettir. Göz emanettir, dil emanet, mide emanet, el ve ayak emanettir. Emaneti korumayanın imanı yoktur.

Hasan El Basri (r.a.) şöyle der;

-“Emanet göklere, yere ve dağlara arz olundu. Onlar bunu yüklenmekten endişelenip çekindiler. Bunun üzerine Allah (c.c.) şöyle buyurdu;

-“Eğer bunu iyi korursanız sizi mükâfatlandırırım, korumazsanız cezalandırırım.”

Onlar da;

-“Hayır.” Dediler.

Mücahid (r.a.) şöyle der;

-“Allah-u Teâla (c.c.) Adem (Aleyhis selâm) ı yarattığı zaman ona göklere yere ve dağlara teklif ettiği gibi arz ve teklif etti.

Bunun üzerine Adem (Aleyhis selam) da;

-“Kabul ettim.” Diye cevap verdi.

Şu husus aşikardır ki, emanettin göklere, yere ve dağlara arz ve teklif edilmesi, ilzâmî değil ihtiyaridir. Eğer ilzâmî olsaydı bu emaneti kabullenmekten çekinmezlerdi.

Devam edecek…

Kalblerin Keşfi (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teala Hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Emanete riayet eden kullardan eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Emanet- 2

17 Temmuz 2008

dsc06506mesireyeri1-fuadyusufoglu.jpg

çağ-çağ Barajı (Nusaybin)

Resulüllah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyuruyor ki;

-“Mü’min hiyanet ve yalan hariç her iyi huya itaat eder.”

-“Ümettim, emaneti ganimet, sadakayı mecburi kabul etmeyi güzel gördüğü müddetçe hayır içindedir.

-“Sana güvenip emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme.”

Buhari (r.a.) ve Müslim (r.a.) de Ebu Hüreyre (r.a.) den şu hadis-i şerif rivayet edilmiştir.

Peygamber (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuştur ki;

-“Munafığın alemeti üçtür;

-“1- Konuştuğunda yalan konuşur.”

-“2- Söz verdiğinde, sözünü yerine getirmez.”

-“3- Kendisine emanet bırakıldığında ona ihanet eder.”

Yani;

Biri kendisine bir söz söylediği zaman onu insanlara yayar, kendisine bir mal bırakıldığında, onu korumamak, inkâr veyahut sahibinin izni olmaksizin kullanmak suretiyle ona ihanet eder.

Emaneti muhafaza etmek, mukkarebîn meleklerin, peygamberlerin sıfatları ve ebrârdan olan muttakilerin ahlakıdır.

Yüce Allah (c.c.) buyurmuştur ki;

-“Şüphesiz, Allah size emanetleri ehli ve erbabına vermenizi, insanlar arsında hümettiğiniz zaman adaletle hükmeylemenizi emreder.” En Nisa Suresi ayet 4/58

Müfessirler diyorlar ki;

-“Bu ayet-i kerime şeriat esaslarının bir çoğuna şamildir. Ayete, muhatap olanlar ise idareciler ve onlarla beraber bütün mükelleflerdir.
Devam Edecek….

Kalblerin Keşfi (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teala hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Emanete hiyanet etmeyen kullarından eylesin. AMİN…

Fuad Yusufoğlu