‘Nübüvvet mührü’ olarak etiketlenmiş yazılar

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in doğduğu ev Mekke-i Mükerreme

Muhammed (Aleyhis selam)- 9

Safiye hatun (r.anha) da şöyle anlatmıştır;

-“Muhammed Aleyhis selam doğduğu sırada her tarafı bir NÛR KAPLADI. Doğar doğmaz SECDE etti,”

Mübarek başını kaldırıp açık bir dil ile;

-“La İlahe illallah, inni Resulullah.” Dedi.

O’nu yıkamak istediğimde

-“Biz O’nu yıkanmış olarak gönderdik.” Denildi.

Safiye hatun (r.anha) sözlerine şöyle devam etti;

-“O sünnet olmuş ve göbeği kesilmiş olarak doğdu. O’nu kundağa sarmak istediğimizde sırtında BİR MÜHÜR gördüm.”

Mührün üzerinde;

-“La ilahe illallah Muhammedün Resulullah.” Yazılı idi. Doğar doğmaz secde ettiği sırada hafif sesle bir şeyler söyliyordu.”

Kulağımı mübarek ağzına yaklaştırdım;

-“Ümmeti, Ümmeti. (Ümmettim, Ümmettim) diyordu.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in dedesi Abdülmuttalip, Muhammed (s.a.v.) in doğduğu sırada Kâ’be’de Allah’a yalvarıp duâ etmekte iken müjde verdiler.

Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın doğduğu günde bir çok hadiseler gören Abdülmuttalib böyle bir müjdeyi alınca çok sevinip O’nu görmeye gitti.

Ve;

-“Bu oğlumun şanı, şerefi çok yüce olacaktır.” Dedi.

Abdulmuttalib torununu görmeye Âmine (r.anha) nin evine gitti. Hazret-i Âmine (r.anha) olan hadiseleri anlattı.

-“Üç gün kimsenin görmeyeceğini söyleyince,”

Abdulmuttalib çok ısrar etti.

O’nun üzerine Âmine validemiz (r.anha);

-“Falan yerdedir.”dedi.

Abdulmuttalib gitti fakat evin önünde yalın kılıç bekleyen bir zat gördü.

İçeri girmek isteyince, Abdulmuttalib’in üzerine yürürdü.

Abdulmuttalib’e;

-“Geri dön hiçbir kimse üç günden önce O’nu göremez, zira bütün Melekler O’nu ziyaret edecek. Bu ise üç gün sürer. Dedi.

Abdulmuttalib bu hali Kureyş’e anlatmak istedi. Fakat dili tutuldu ve yedi gün hiç bir şey konuşamadı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Revda-i Mutahhara (Medine-i Münevvere)

Muhammed (Aleyhis selam)- 24

Rahip “Bahira”;

-“Doğru söyledin.” Diyen “Bahira” Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) e dönüp,

-“Putlar adına yemin verdi ve soracaklarıma cavep ver” dedi.

Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Rahip “Bahira” ya ;

-“Putların ismiyle yemin verme. Ben onlardan nefret ederim.” Dedi.

Rahip “Bahira”, bu sefer Allah adına yemin edip sormaya başladı;

-“Uyurmusun?” dedi

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Gözlerim uyur fakat KALBİM uyumaz.” Buyurdu.

Rahip “Bahira” daha birçok sual sorup cevap aldı.

Sonra Ebû Talib’e;

-“Bu çocuğun gözlerindeki KIRMIZILIK devamlı mıdır?” dedi.

Ebû Talib;

-“Evet hiç kayıp olmaz.” Dedi.

Rahip “Bahira” Sonra Peygamberimiz (s.a.v.) e sırtını açmasını rica etti.

Ebû Talib Peygamberimiz (s.a.v.) e;

-“Arzusunu yerine getir”deyince

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) Mübarek sırtını açtı.

Rahip “Bahira” Nübüvvet mührünü görünce kitaplarda okuduğu mühim âlâmetlerden olduğunu anladı. Nübüvvet mührünü öptü. Gözlerinden yaş boşandı.

-“Ben şehadet ederim ki sen Allah’ın Resulü’sün.” Dedi.

Sonra da ısrarla şöyle dedi;

-“Kardeşinin oğlunu hemen memleketine geri götür, O’nu hasetçi Yahudilerden koru! VALLAHİ YAHUDİLER BU ÇOCUĞU GÖRÜP, BENİM FARKETTİKLERİMİ ONLAR DA FARK EDERLERSE O’NA BİR ZARAR VERMEĞE KALKIŞIRLAR. Çünkü kardeşinin oğlunda büyük bir hal vardır. Bu PEYGAMBERLERİN SONUNCUSU OLACAK. Bunun getireceği din bütün yeryüzüne yayılacaktır. Sakın bu çocuğu Şam’a götürme, mübarek bedenine bir zarar verirler. Bunun hakkında çok ahd ve misak alınmıştır.” Dedi.

Ebû Talib;

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu