‘Nusaybin’in fethi’ olarak etiketlenmiş yazılar

Mescid-i Kuba (Medine-i Münevvere)

Ebû Musa’l Eş’ari (Radiyallah-u Anh)- 3

Ehl-i Sünnet itikadındeki iki mezhep İmâmlarından biri olan Ebû’l-Hasan-i Eşari hazretleri (r.a.) Eş’ari kavmindendir. Ebû Musa el-Eş’ari (r.a.) nin amcası Ebû Amir (r.a.) de, Rsulullah (s.a.v.) ın kumandanlarındandı.

Mekke-i Mükereme’nin fethinden sonraki Huneyn gazâsındaki harbe amcasıyla katıldı. Ebû Amir (r.a.) İslâm ordusu’nun Evtas’taki birlik kumandanıydı, bu harbde yaralandı.

Ebû Mus’ei Eşari (r.a.) amcasını yaralayanı öldürdü. Amcası Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) a selam, istiğfar etmesi vasiyetiyle, Onu mücahitlerin kumandanı tayin ettikten sonra şehadet şerbetini içti.

Evtasi’de zafer kazanan Ebû Mus’el Eşari (r.a.) Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın yanına dönüp, durumu arz edip, amcasının vasiyetini de söyledi.

Bundan sonrası Ebû Mus’el Eşari (r.a.) şöyle anlatır;

(Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) abdest suyu istedi ve abdest aldı.) Sonra ellerini kaldırıp;

-“Allahım! Kulcağızın Abû Amir’i afv eyle!” Diye dua etti.

Dua ederken

-“(Ellerini o kadar kaldırmıştı ki) ben iki koltuğunun beyazlığını gördüm.”

Sonra Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Allahım, kıyamet gününde Ebû Amir kulunu şu yarattığın insanlardan çoğunun üstünde âli bir makama kıl.” Niyazında bulundu.

Bunun üzerine;

-“Ya Resulullah, benim için de mağfiret dile!” diye dua istedim.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) benim için de;

-“Rabbim, Abdullah ibni Kays’ın günahını afv eyle! Kıyamet gününde O’nu en yüksek ve güzel makama koy!” diye duâ buyurdu.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında Zebid, Aden ve yemen valiliklerinde bulundu.

Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) Muaz bin Cebel ile birlikte Yemen’e vali gönderirken ikisine şöyle buyurdu;

-“Yemen’e vardığınızda halka kolaylık gösteriniz ve güçlük göstermeyiniz! Sevindirin de nefret ettirmeyiniz. Muhabbet ediniz de ayrılmayınız.”

Hazret-i Muhammed (s.a.v.) ile Zatür-Rika gazasında, Mekke’nin fethinde, Huneyn gazâsında bulundu.

Hazret-i Ömer (r.a.) in hilafetinde Kufe, Basra valiliklerine tayın olundu. Burada Vâli iken Ehvaz, İsfahan ve Nusaybin fethedildi.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Musa’l Eş’ari (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Mescid-i Kuba (Medine-i Münevvere)

Ebû Musa’l Eş’ari (Radiyallah-u Anh)- 4

Hazret-i Ömer (r.a.) in hilafetinde Kufe, Basra valiliklerine tayın olundu. Burada Vâli iken Ehvaz, İsfahan ve Nusaybin fethedildi.

Hazret-i Osman (r.a.) ın Halifeliği esnasında önce Basra daha sonra da Kufe valiliğine tayin edildi.

Hazret-i Ali (r.a.) zamanında da Küfe valiliğine devam etti. Cemel vak’asına katılmadı. Sıffın muharebesinden sonra, sulh için Hazret-i Ali (r.a.) nin vekili oldu. Hazret-i Muaviye (r.a.) nin hilafeti zamanında vefat etti.

Ebû Musa el-Eş’ari (r.a.), Kur’an-i kerim’in bütün surelerini ezbere bilirdi. Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in hilafetinde Kur’an-i Kerim’i toplayan heyetteydi.

Safvan bin Süleyman (r.a.) diyor ki;

-“Resul-i Ekrem Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında Hazret-i Ömer (r.a.) ile Hazret-i Ali (r.a.) den ve Muaz (r.a.) ile Ebû mûs’el-Eşâri (r.a.) den başkaları fetva vermezdi.”

İslam takvimini yazılarında ilk defa O kullandı. Haya sahibi olup, çok edebliydi.

Kendini Kur’an-i Kerim’in Meryem suresi seksendördüncü ayetindeki;

-“Biz onların ecel günlerini sayıyoruz (Bu muayyen bir müddettir.)” Mealindeki hal üzerinde bulunurdu. Her an son nefesini düşünürdü.

Dünyaya hiç değer vermezdi. Her halinde ve davranışıda Allah-u tâlâ’dan çok korktuğunu ifade eder, son nefesi imanla teslim etmekten başka bir şey düşünmezdi.

Bu haline akrabaları;

-“Kendine biraz acısan”

diye tavsiyede bulunduklarında;

-“Atlar koştuğu vakit, son noktaya gelince nasıl bütün imkanlarını kullanırsa, ben de son noktaya geldiğimde bütün imkanlarımı kullanmak mecburiyetindeyim.” Buyururudu.

Böyle yaşayıp bu hal üzerine vefat etti.

Hanımına;

-“Azığını hazırla, Cehennemin üzerinden geçilecek bir vasıta yoktur.” Buyururdu.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Musa’l Eş’ari (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu