‘Tefekkür ve İbret’ olarak etiketlenmiş yazılar

Gıybet- 2

10 Temmuz 2008

Beyaz su başı (Şu andaki halı) Nusaybin

Bir (Evli) kimse zina ettiğini kendi ağziyla söyleyince, taş ile recm edilmesini buyurdu.

Biri diğerine,

-“Onu köpeği taşlar gibi taşlasınlar.” Dedi

Sonra Resullullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir leşin yanında geçti.

-“Bu leşi yiyin.” Buyurdu.

-“Leştir nasıl yeriz,” dediklerinde

Resullullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Yediğiniz kardeşlrinizin eti bundan daha kötüdür. Günahı da bundan büyüktür.” Buyurdu.

Eshab-i Kiram birbirleriyle doğru görüşür ve gıybet etmezlerdi ve bunu en üst ibadetlerden bilirlerdi. Buna uymamayı ise munafıklık sayarlardı.

Katâde (radiyallah-u anh) buyuryor;

-“Kâbir azabı üç kısımdır; Üçte biri gıybet, üçte biri söz taşımak, üçte biri de elbisesini bevilden korumamaktır.”

İsa Aleyhis selam, havarileri ile ölü bir köpeğin yanından geçiyordu.

Havarileri;

-“Bu hayvan ne pis kokuyor.” Dediklerinde,

İsa Aleyhis Selam;

-“Onun o beyaz dişleri ne güzeldir.” Buyurdu.

Bununla onlara, neyi görürlerse, iyi taraflarını söylemelerini öğretti.

Bir domuz, İsa Aleyhis Selam’ın yanından geçti.

İsa Alayhis selam;

-“Salâmetle git.” Buyurdu.

Havarileri;

-“Ya Ruhullah! Domuza da böyle söylenir mi?” dediklerinde

İsa Aleyhis Sealam;

-“Dilimi iyilikten başka bir şeye alıştırmak istemiyorum.” Buyurdu.

Ali Bin Hüseyin (Radiyallah-u anh) gıybet eden birini gördüğünde,

-“Sus! Bu, Cehennem köpeklerinin yiyeceğidir.” Buyurdu.

Devam edecek…

Kimyay-i saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Dilleri, kalbleri her zaman zikir’le iştigal eden Gıybet etmeyen Salih kullardan eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Gıybet- 4

10 Temmuz 2008

Siyah suyun Beyaz suyla birleştiği yer

Bil ki Gıybet;

Yalnız dil ile değil, göz, el, işaret ve yazmak ile de olur ve hepsi de haramdır.

Aişe Radiayallah-u anha) buyuruyor;

-“Bir kadına elimle, kısadır diye işaret ettim.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Gıybet ettin.” Buyurdu.

Bunun gibi, bir kimsenin hâlini bildirmek için, topal yürümek, gözünü şaşı yapmak gibi şey’ler de gıybettir.
Fakat ismini söylemeden, bir kimse böyle yaptı demek gıybet olmaz. Bundan da, orada olanlar kimi kasdettiğini anlarlarsa gıybet olur. Haram olur.

Gıybet edenin yanında;

-“Subhanallah, ne kadar şaşılır.” Gibi sözler söylememelidir. Zira anlatan daha çok sevinir. Yahut da dinlemiyenleri ikaz etmiş olur.

-“Filan kimsenin böyle bir işe veya hâle düşmesine çok üzüldüm. Allah iyi etsin.” Demelidir.

Bir gün Ebû Bekir ile Ömer (Radiyallah-u anhuma) beraber gidiyorlardı.

Birbirlerine;

-“Filan kimse çok uyuyor.” Dediler.

Sonra Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) den yiyecek istediler.

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Siz yemişsiniz.” Buyurdu.

-“Ne yediğimizi bilmiyoruz.” Dediler

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Evet, karedşinizin etini yediniz. İkiniz de aynısınız. Biriniz söyledi, diğeri dinledi.” Buyurdu.

Hadis-i Şerif’te (sallallahu aleyhi vesellem);

-“Bir Müslüman kardeşini gıybet edene karşı onu himaye etmeyip bırakanı, allahu- Teâlâ da, en lüzümlu zamanda bırakır.” Buyuruldu.

Devam edecek…

Kimyay-i saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Dilleri, kalbleri her zaman zikir’le iştigal eden Gıybet etmeyen Salih kullardan eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Çağ-Çağ barajı (Sonbahar manzarası) Nusaybin

Hâtim-i Esâm (Radiyallah-u anh)- 6

Hâtim-i Esâm (r.a.) dedi ki;

-“Ey Hocam! Beşinci faydam;”

-“İnsanlara baktım, bir çoklarının insanlık şerefini, kıymetini, âmir, müdür olmakta, insanların kendilerine muhtaç olduklarını ve karşılarında eğildiklerini görmekte zannettiklerini ve bununla iftihar ettiklerini, öğündüklerini gördüm.”

-“Bazıları da, kıymet ve şeref, çok mal ve evlad ile olur sanarak, bunlarla iftihar ediyorlar. Bir kısmı da insanlık şerefi, malı, parayı, insanların hoşuna gidecek, herkesi eğlendirecek yerlere sarfetmektir sanarak, Allah-u Teâlâ’nın emrettiği yerlere ve emrettiği şekilde harc edemiyorlar ve bununla oğünüyorlar gördüm.”

-“Ve şu ayeti kerime’yi düşündüm;”

-“En şerefliniz ve en kıymetliniz, Allah-u Teâlâ’dan çok korkanınızdır.”

-“İnsanların yanıldıklarını, aldandıklarını anladım. Ve takva’ya sarıldım. Rabbimin AFFINA VE İHSANLARINA KAVUŞMAK İÇİN, O’ndan korkarak dinin dışına çıkmadım. Haramlardan kaçtım.”

Şakik-i Belhi (r.a.) bunları işitince;

-“Ne güzel söyliyorsun Ya Hâtim! Altıncı faydanı da söyle.” Buyurdu.

Hâtim-i Esâm (r.a.) dedi ki;”

-“Ey Hocam! Altıncı faydam,”

-“İnsanlara baktım. Birbirlerinin mallarına, mevkilerine ve ilimlerine göz dikerek, fırka fırka, parti parti ayrılarak, birbirlerine düşmanlık ettiklerini gördüm.”

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Tasavvuf ehli veli kulların şefaatına nail eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Çağ-çağ Baraji (Sonbahar mevsimi) Nusaybin

Hâtim-i Esâm (Radiyallah-u anh)- 7

-“Ve şu ayeti kerimeyi düşündüm;”

-“Sizin düşmanınız şeytandır. Ya’ni sizi Allah yolundan, Müslümanlıktan ayırmak için uğraşanlardır. Bunları düşman biliniz.”

-“Kur’an-i Kerim’in doğru söylediğini bildim ve şeytanı ve onun müslümanlarla uğraşanları düşman bilip, sözlerine aldanmadım. Onlara uymadım.”

-“Onların tapındıklarına tapınmadım. Allah-u Teâlâ’nın emirlerine itaat ettim. Ehl-i sünnet âlimlerinin gösterdiği yoldan ayrılmadım. Kurtuluş yolunun, doğru yolun, yalnız EHL-İ SÜNNET YOLU olduğuna inandım.”

-“Nitekim, Allah-u Teâlâ;”

-“Ey Aademoğulları! Şeytana tapmayınız. O SİZİN EN BELLİ DÜŞMANINIZDIR! diye sizden söz almadım mı idi, bana itaat, ibadet ediniz! Kurtuluş yolu, ancak budur.”

-“Onun için Müslümanları aldatmağa uğraşanları dinlemedim. Muhammed aleyhis selam’ın yolunu gösteren EHL-İ SÜNNET ALİMLERİNİN Kitablarından ayrılmadım.” Deyince

Şakik-i Belhi (r.a);

-“Ne güzel yapmışsın ve ne güzel söyliyorsun, yedinci faydayı da söyle.” Buyurdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Tasavvuf ehli veli kulların şefaatına nail eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Çağ-Çağ baraji Sonbahar mevsimi) Nusaybin

Hâtim-i Esâm (Radiyallah-u anh)- 9

Hâtim (r.a.) dedi ki;

-“Ey hocam!”

-“Sekizinci faydam;”

-“İnsanlara baktım. Herkesin, bir kimseye veya bir şeye güvendiğini, sırtını ona dayadığını gördüm.”

-“Bazıları altınlarına, mal ve mülküne ba’zıları san’atına ve kazancına, bazıları mevki ve rütbelerine, ba’zıları da kendi gibi insana güveniyor.”

-“Sonra şu ayet-i kerimeyi düşündüm;”

-“Allah-u Teâlâ, yalnız kendisine güvenenlerin her zaman imdadına yetişir.”

-“Her zaman ve her işimde yalnız Allah-u Teâlâ’ya güvendim. O emrettiği için çalıştım, sebeplere yapıştım. Fakat yalnız O’na güvendim. Ondan istedim ve O’ndan bekledim.” Deyince

Şakik-i Belhi (r.a.) bu sözleri işitince;

-“Ya Hâtim! Allah-u Teâlâ, her işinde imdadına yetişsin! Hazreti Musa aleyhisselamin Tevrat’ına, Hazreti İsa Aleyhisselamin İncil’ine, Hazreti Davud Aleyhisselamin Zebûr’una ve Hazreti Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın Kur’an-i Kerim’ine baktım.”

-“Bu dört kitabın bu sekiz temel üzerinde bulunduğunu gördüm. Bu sekiz esâsı ezberleyip bunlara uyanlar, hayatlarını bunların üzerine kuranlar, bu dört kitaba uymuş, emirleri yapmış olurlar.” Buyurdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlaâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Tasavvuf ehli olan sevgili veli kullar hürmetine Dünyada sıhhat ve afiyet üzere Salih amelli uzun bir ömür, insanlara faydası çok dokunan kullarından eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Bor-e Gündük çağ-çağ deresi (Nusaybin)

Hâtim-i Esâm (Radiyallah-u anh)- 11

Muhammed razi (r.a.) anlatır;

-“Senelerce Hâtim-i Esâm (r.a.) ın hizmetinde bulundum. Sadece bir kere hariç, hiç kızdığını görmedim. O da pazardan geçerken bir bakkal talebesini yakalamış;”

-“(Malimi alıp yedin parasını ver.)” Diyordu.

Hâtim (r.a.) bunu görünce;

-“Ey Efendi! Biraz yardımcı ol, borcunu ödemesi için biraz mühlet tanı.” Dedi.

Fakat bakkal;

-“(Olmaz.)” Diye dayattı.

Bunun üzerine çok sinirlenen Hâtim-i Esâm (r.a.) yanında taşıdığı havlusunu yere vurdu. Bir anda pazarın ortası altınla doldu.

Hâtim-i Esâm (r.a.) bakkala;

-“Alacağın ne kadarsa onu al, fazlasını alma, sonra elin kurur.” Buyurdu.

Bakkal alacağını aldı fakat para hırsından biraz daha almaya kalkınca derhal eli kurudu ve çolak oldu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Tasavvuf ehli veli kulların şefaatına nail eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Çağ-Çağ baraji Sonbahar manzarasi (Nusaybin)

Hâtim-i Esâm (Radiyallah-u anh)- 12

Hâtim-i Esâm (r.a.) şöyle anlatır;

-“Her sabah şeytan (Aleyhil’lanet) bana vesvese verip şöyle diyor;

-“(Bu gün ne yiyeceksin?)”

Ben de ona;

-“Ölümü.” Diyorum

Bana ;

-“(Ne giyeceksin?) diyor

Ben de ona;

-“Kefeni.” Diyorum

Bana ;

-“(Nerede yatacaksın?)” diyor

Ben de;

-“Mezarda.” Diye cevab verince, bana;

-“(Sen hiç hoş bir adam değilsin.)” Diyor ve depolup gidiyor

Birisi Hâtim-i Esâm (r.a.) a;

-“Nasıl namaz kılarsın?” diye sordu

Hâtim-i Seâm (r.a.) şöyle buyurdu;

-“Namaz vakti gelince temiz bir kalb ile niyet ederek abdest alırım. Abdest uzuvlarımı yıkar, kalbden de tevbe ederim.”

-“Sonra Camiye giderim. Mescid-i Harâm’i gözümün önüne getirir, makamı İbrahim (aleyhis selam) i iki kaş arasında tutar, cenneti sağımda, Cehennemi solumda, sıratı ayaklarımın altında, can alıcı meleği arkamda düşünür, kalbimi Allah-u Teâlâ’ya ısmarlar, sonra ta’zimle Allah-u Ekber der, hürmetle kıyam, heybetle kiraat, tevâzuyla rükü, tazarru ile (kendini alçaltarak) secde, hilm ile cülüs (tehiyattaki oturuş), şükürle selamı yerine getiririm. Benim namazım böyledir.”

Devam edecek…

İslâm âlimleri ansşiklopedisi

Allah-u Teâlaâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Tasavvuf ehli olan sevgili veli kullar hürmetine Dünyada sıhhat ve afiyet üzere Salih amelli uzun bir ömür, insanlara faydası çok dokunan kullarından eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Çağ-Çağ baraji (Sonbahar mevsimi) Nusaybin

Hâtim-i Esâm (Radiyallah-u anh)- 13

Hâtim-i Esâm (r.a.) israf konusunda çok titiz idi. Bir âlimin çok israf ettiğini duydu. Onun evine giderek;

-“Ben Acemli bir kimseyim, bana dinimi öğret.” Dedi

Âlim ona;

-“Önce ne öğrenmek istiyorsun?” diye sorunca,

Hâtim-i Esâm (r.a.);

-“Bana abdest almayı öğret.” Dedi.

O zat bütün uzuvlarını sırayla ve üç defa yıkadı. Abdesti tamamlayınca;

Hâtim-i Esâm (r.a.);

-“Ben senin huzurunda bir abdest alayım da benim yanlışlarımı düzelt”dedi.

Hâtim-i Esâm (r.a.) abdest alırken kollarına gelince “dörder” defa yıkadı.

Bunun üzerine o zat;

-“Suyu israf ettin.” Deyince

Hâtim-i esâm (r.a.);

-“Ben nerede israf ettim?” dedi.

O zat da;

-“Kolunu üç kere yıkayacağın yerde dört defa yıkadın.”dedi.

Hâtim-i Esâm (r.a.) da;

-“Ben bir avuç suyu israf ettim. Sen ise çok ve güzel şeyleri istaf ediyorsun.” Dedi.

O zat anladı ki Hâtim-i Esâm (r.a.) dini bilgi öğrenmeye değil, ders vermeye gelmiş. Evine girdi ve kırk gün kimsenin yüzüne bakmadı.

Hâtim-i Esâm (r.a.) buyurdular ki;

-“Kim dört şey’i doğru olarak yaparsa, Allah’ın rızasına kavuşur;

-“1-Allah’a bağlılık.”
-“2-Tevekkül.”
-“3-İhlas.”
-“4-Ma’rifet.”

Hâtim-i Esâm (r.a.) buyurdular ki;

-“Tövbe; gafletten uyanmak, gübahı hatırlamak, Allah-u Teâlâ’nın lütfunu, hükmünü zikretmektir.”

Yine Hâtim-i Esâm (r.a.) buyurdu;

-“Tövbekar dört şey’i yapar. Lisanını Giybetten, yalandan, hassed’den, boş sözden korur. Kötü arkadaşlardan ayrılır. Günahını hatırladığı zaman Allah-u Teâlâ’dan haya eder. Ölüme hazırlanır. Böyle olup da Allah’ın rızası dışında iş yapmayan kimseyi, ALLAH-U TEÂLÂ SEVER. ŞEYTANDAN KORUR VE CEHENNEMDEN EMİN KILAR.”

Hâtimi Esâm (r.a.) buyurdu ki;

-“Tâatın aslı üçtür.”
-“1-Korku.”
-“2-Recâ.”
-“3-Sevgi.”

-“Günahın aslı üçtür.”
-“1-Kibir.”
-“2-Hırs.”
-“3-Hased.”

Hâtim-i Esâm (r.a.) şöyle buyrudu ki;

-“Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de Sabır gerekir.”

Hâtim-i Esâm (r.a.) buyurdular ki;

-“Nefsinden dört şey iste.”

-“1-Riyasız olarak iyi bir iş yapmayı,”
-“2 Tamahsız olarak almayı,”
-“3 -Başa kakmadan vermeyi,
-“4 –Cimrilik yapmadan yardım etmeyi.”

İslâm âlimleri ansşiklopedisi

Allah-u Teâlaâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Tasavvuf ehli olan sevgili veli kullar hürmetine Dünyada sıhhat ve afiyet üzere Salih amelli uzun bir ömür, insanlara faydası çok dokunan kullarından eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Gely’e Şam’e Navala sipi (Nusaybin)

Bişr-i Hafi: (Radiyallah-u Anh)

Evliyanın büyüklerinden, künyesi Ebû Nasr olup, asıl adı Bişr bin Hâris Abdurrahman el Hafi’dir.

Bişr-i Hafi (r.a.) Merv şehrinin Bekird bölgesinde 150 (M. 767) senesinde doğmuş, Bağdad’da yaşamıştır.
Hadis, fıkıh ve tasavvuf ilminde büyük âlimlerden olmuştur. Yedi sandık dolusu hadis kitabını ezberlemişti.

Tasavvuf ilminde yüksek makamlara erişmiş olan Bişr-i Hafi (r.a.) 227 (M. 841) yılında Bağdad’da vefat etmiştir.

Bişr-i Hafi (r.a.), devrinin ileri gelen alimlerinden ilim tahsil etmiş ve hadis-i şerif öğrenmiştir. İbrahim Sa’d, Abdurrahman bin Zeyd, Şüreyk bin Abdullah, Muâfa bin İmran Mûsul-i, Abdullah bin Mübarek, Ali bin Müşhir, İsa bin Yunus, Abdullah bin Dâvûd el-Hayri, Ebû Muâviye ed-Darir,Zeyd bin Ebi’z Zerga (Allah onlardan razı olsun) ve daha bir çok alimlerden ilim öğrenmiş ve Hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Bişr-i Hafi (r.a.) den, Nuayım bin Heydâm, Muhammed bin Heydâm, İbrahim bin Haşim bin Mûskan, Nasr İbn-i Mansûr, El Bezzar, Muhammed bin el-Müsenna, Sırrı-yi Sekati, İbrahim bin Hâni en Nişabûri, Ömer bin Musa el-Celâ (Allah onlardan razı olsun) gibi bir çok âlimler ders almış ve hadis-i şerif okumuştur.

Gençliğindeki hatâlarından dönüp doğru yola girmesi şöyle anlatılır;

-“Bir gün sarhoş bir halde giderken,

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Bu mübarek zat hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad yusufoğlu

gely’e Şam’e Navala sipi (Nusaybin)

Bişr-i Hafi (Radiyallah-u anh)- 2

Gençliğineki hatalarından dönüp doğru yola girmesi şöyle anlatılır;

-“Bir gün sarhoş bir halde giderken, üstünde ‘BESMELE’ yazılı bir kağıt buldu. İçi sızlayıp yerden aldı. Öpüp, çamurlarını silip, temizledikten sonra, güzel kokular sürüp, evinin duvarına astı.”

-“O gece âlim evliya bir zat’a rü’yada,

-‘Git Bişr’e söyle! İsmimi temizlediğin gibi seni temizlerim. İsmimi büyük tuttuğun gibi, seni büyütürüm. İsmimi güzel kokulu yaptığın gibi, seni güzel ederim. İzzetime yemin ederim ki, senin ismini dünyada ve ahrette temiz ve güzel eylerim.’ Dendi.

Bu rü’ya üç defa tekrar etti.

Sabah Bişr-i Hafi (r.a.) yi arayıp meyhanede buldu.

-“Mühim haberim var.” Diye içerden çağırdı.

Bişr-i Hafi (r.a.) geldiğinde;

-“Kimden haber vereceksin.” Dedi.

Allah’ın evliyası;

-“Sana Allah-u Teâlâ’dan haber vereceğim.” Deyince

Ağlamaya başladı. Ve;

-“Bana kızıyor mu, şiddetli azap mı yapacak?” dedi.

Rü’yayı dinleyince arkadaşlarına;

-“Ey arkadaşlarım! Beni çağırdılar, bundan sonra bir daha beni buralarda göremiyeceksiniz.” Dedi.

O zatin yanında hemen tevbe etti. Bu anda ayağında ayakabbı bulunmadığı için, hiç ayakkabı giymedi.

Sebebini soranlara;

-“Söz verdiğim zaman yalın ayaktım, şimdi giymeye haya ederim.” Derdi.

Ayakkabi giymediği için kendisine “Hafi” (yalınayak) denilmiştir.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Bu mübarek zat olan Bişr-i Hafi rehimehullah hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad yusufoğlu