TASAVVUF- 6

24 Şubat 2009 Salı

DSC01651 Fuad Yusufoğlu Girnavas Mevki-i (Nusaybin)

Girnavas Mevki-i (Nusaybin)

TASAVVUF- 6

Bazı âlimler şöyle der;

-“Ehl-i tasavvuf’un sözünü kabul eden kimseden duâ iste, çünkü onun duâ’sı makbüldür.”

Bir kimse herhangi bir ilme başlamak isterse, O’na aşinâ olması için önce onu tasavvur etsin. Bu tasavvur da ancak, şâirin sözünde zikr edilmiş;

-“Onun temel taşlarını bilmekle olur. Her ilmin temeli odur. Ta’rifi, konusu, faydası, haddı, konusu, semeresi, fazileti, nisbeti, vazıı, ismi, kaynağı onda Şâri’in hükmü ve meseleleri. Bunların bazıları, bazılarından istiğna eder hepsini bilen kimse şerefi elde etmiş olur.”

Tasavvuf’un ta’rifi şöyledir;

-“Nefsin ahvali olan iyi ile kötü; bunların kötüsünden temizlenme, iyisiyle süslenme, usulünü sülûk Allah’a gitme ve O’na sığınma keyfiyetini bildiren ilimdir.”

-“Tasavvuf ilmi; zekâ ve gerçekçi olmayan bir kimse onu idrak edemez.
Onu görmeyen kimse nasıl onu tanıyacak, Amâ olan kimse nasıl güneş ışığını görecektir.”

Tasavvuf’un konusu;

Tezkiye ve temizleme yönünden kalb ve duyuların fiilleridir.

Tasavvuf’un semeresi;

Kalbi temizlemek, zevk ve vicdan olarak gaybı bilen Allah’ı tanımak, Ahret’te kurtulmak, Allah’ın rızasıyle ebedi saâdete nâil olmak, büyük hakikatların doğmasına, acîb hallerin mü

Şahedesine ve başkasının kalb gözünün görmediği şeyleri görmesine sebeb olacak şekilde kalbin tenvir edip parlatmaktır.

Tasavvuf’un fazileti;

Tasavvuf, ilimlerin en şereflisidir. Zira o Allah’ın ma’rifetiyle muhabbetine dairdir. Ma’rifetullah ise, mutlak sûretle başkasından şereflidir.

Tasavvuf’un nisbeti;

Başka âlimlere nisbetle o, onlar için asıl ve şarttır. Çünkü Allah’a dönüş kasdı olmazsa, ne ilim ne de amel vardır. Tasavvuf ilmi diğer ilimlere nisbetle rûhun cesede nisbeti gibidir.

Tasavvuf’un Vazıı;

İlm-i tasavvuf’un vazıı Allah-u Teâlâdır. O, Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) ve önceki Peygamberlere vahy edilmiştir.

O bütün şeriat ce semâvi dinlerin ruhudur.

Devam edecek…

Tenviru’l Kulûb

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Tasavvuf ehli veli kulların yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“TASAVVUF- 6” için 1 Yorum

  1. TASAVVUF- 5 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anh)- 13Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 18 Vasiyeti- 5 « TASAVVUF- 4 TASAVVUF- 6 [...]

Yorum Yapın