Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 3

31 Ocak 2013 Perşembe

Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) Türbesi (başka açıdan görünüşü)

 

Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 3

Feridüddin-i Attâr hazretleri (r.a.), Mevlânâ’yı sevip okşadı ve yaşını sordu. Üstün bir kâbiliyete sahip olan Mevlânâ;

-“Hudâ’dan bir yıl önce doğdum.” Diyerek, Arabca “Hudâ” kelimesinin “ebced” hesabiyle 605 senesinde doğduğunu söylemek istedi. Bunları işiten Feridüdiddin-i Attâr hazretleri (r.a.) kendisine çok duâ etti.

Nişâbûr’dan Bağdad’a gelip, Müstensıriyye Medresesi’ne yerleştiler. Âdet olduğu üzere Medresenin kapıları her gece kilitlenirdi.

Mevlânâ hazretleri (r.a.) gece yarısı eline abdest ibriğini alıp, medresenin kapısına geldiği zaman, Allahın izni ile kapı açılır, o da ibriğini Dicle nehrinden su doldurup abdest için babasına getirirdi.

Bir defasında kapıcı bu hadiseye vâkıf oldu. Bazı kimselere de söyledi. Celâleddin’in babası bunu duyunca, o kapıcıyı çağırıp;

-“Bu hâli kimseye açma, yoksa helâk olursun.”dedi.

Daha sonra Bağdad’dan, Mekke-i mükerreme ve Medine-i Münevvere’ye geldiler. Sonra Şam’a ve Erzincan’a, orada da Larende’ya (Karaman) gelip yerleştiler.

Larende beyi Emir Musa, kendilerine bir medrese yaptırdı.. Burada da Mevlânâ’yı, babası Sultan-ülulemâ (r.a.), zâhiri ve bâtını ilimlerde çok yükselti.

Bu sırada evlenme çağına gelen Mevlânâ (r.a.) yı, babası, Seyyid Şerâfeddin Semerkandı Lala hazretlerinin kerimesi Gevher hanımı nikah ederek evlendirdi.

Larende’de, Mevlânâ (r.a.) nın mühterem annesi Mü’mine hatun (r. anha) ve ağabeyi Muhammed Alâeddin (r.a.) vefat etti.

Bunun akabindeki yıllarda Mevlânâ (r.a.) nın, Sultan Veled ve Alâeddin Çelebi isimlerinde iki oğlu dünyaya geldi. Larende’de geçirdikleri bu yedi yıl zarfında, Sultan-ül-Ulemâ hazretleri (r.a.) nin ismi, Selçuklu Devletinin her köşesinde duyuldu.

Konya’da oturmakta olan Sultan Alâeddin Keykûbad, Sultan-ül-Ulemâ (r.a.) yı Konya’ya da’vet etti.

Mevlânâ (r.a.) nın babası 628 (m. 1230) senesinde yakınlarıyla beraber Konya’ya hicret etti. Sultan Alâeddin, Konya’da onlara bir medrese yaptırdı. Mevlânâ hazretleri (r.a.), burada da babasından ilim öğrenmeye devam etti.

Konya’da iki seneyi doldurduğu sıralarda, babası büyük âlim ve veli Sultan-ül-Ulemâ hazretleri (r.a.) vefat etti. O zaman Mevlânâ hazretleri yirmiyedi yaşında idi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 3” için 1 Yorum

  1. Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] bölümler- 18Dua’nın edebleri; « Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) ; Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 3 [...]

Yorum Yapın