Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 2

30 Ocak 2013 Çarşamba

Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) Türbesi

 

Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 2

Bir gün onların arasında bir çocuk, ötekine;

-“Gel de bu damdan öteki dama atlayalım.’’ deyip ve bunun için de bahse tutuşurlar.

-“Oğlum onlara gülümseyerek;

-“Ey kardeşler! Bu türlü hareketi, kedi, köpek ve diğer canlılar da yapar. Allahü Teâla’nın şerefli kulu olan diğer insana, hiç böyle şeylerle uğraşması yakışır mı? Eğer ruhani kuvvetiniz ve candan istediğiniz varsa, geliniz göklere uçalım, Meleküt aleminin konaklarını dolaşalım.’’ diye cevap verir.

Hemen o anda gök yüzüne doğru uçarak o topluluğun gözünden kaybolmaya başlar. Çocuklar bu hal karşısında feryad edip çığlık koparırlar nihayet herkesle birlikte ben de bu hadiseyi işittim. Çocukların yanına gittim. Biraz sonra celâleddin, rengi uçmuş, mubarek vucudunda da bir değişme olduğu halde tekrar dönüp geldi.

Bütün çocuklar, Celâleddin’e sarılıp tebrik ettiler.

Oğlum onlara dönüp,

-“Sizinle konuştuğum anda yeşiller giymiş, bazı kimseler beni aranızdan aldı. Gökyüzünün tabakalarında dolaştırdı, melekler âleminin görülmemiş şeylerini bana gösterdiler. Sizin çığlığınız kulaklarıma gelince, tekrar beni buraya getirdiler.” Dedi

-“Eğer sizin üzüntünüz ve babamın bana olan şefkat ve muhabbeti olmasa idi, bu alçak âleme geri dönmezdim.” Dedi.Babası Sultan-ül-ulemâ (r.a.), bazı sebeblerden dolayı üçyüz kadar yakını ile birlikte Belh’ten ayrılıp, Nişbûr’a doğru yola çıktılar. Nişâbûr’a geldiklerindei Feridüddin-i Attâr hazretleri (r.a.) kendilerini karşıladı. Onlara izzet ve ikrâmlarda bulundu. O sırada beş yaşlarında olan Celâleddin Muhammed, bir ru’ya gördü.

Ru’yasında nû yüzlü bir ihtiyar, kendisine altı tâne dalı olan bir gül verdi. Bu ru’yayı abasına anlattığında, Sultan-ül-ulemâ hazretleri (r.a.) ru’yayı şöyle ta’bir etti;

-Altı tane dallı olan gül, senin altı cildlik bir kitab yazacağına işarettir.”

O anda orada hazır bulunan Feridüddin-i Âttâr (r.a.) ;

-”Altı dallı güle kavuşuncaya kadar bu kitab ile meşgül olursunuz.” diyerek “Mantık-ut-tayr isimli kitabı Celâleddin’e hadiye etti.

Meğer ru’yada görülen ve kendisine gül vren kimse Feridüddin-i Attâr hazretleri (r.a.) imiş.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 2” için 1 Yorum

  1. Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) ; « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anha);Berat Kandili « Seyyid Burhâneddin Muhakkık Tirmizi (Radiyallah-u anhu) – 5 Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 2 [...]

Yorum Yapın