Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 5

28 Ocak 2013 Pazartesi

Cennet-ül Baki’ (Medine-i Münevvere)

Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 5

Nişabur’a geldiklerinde Feridüd-din-i Attâr hazretleri (r.a.) onları karşıladı. Onlara izzet ve ikramnlarda bulundu. O sırada beş yaşlarında bulunan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi (r.a.), Nişabur’da bir rü’ya gördü.

Rü’yasında nur yüzlü bir ihtiyar, kendisine 6 (altı) tane dalı olan bir gül verdi. Rü’yasını babasına anlattığında, Sültan-ü-ulemâ (r.a.) şöyle bir tabir etti.;

-“Altı tane dalı olan gül, Senin altı cildlik bir kitap yazacağına işarettir.”
Orada bulunan Feridüddin-i Attâr (r.a.);

-“Altı dallı güle kavuşıncaya kadar bu kitab ile meşgül olursunuz.” Diyerek “Mantık-ut-tayır” isimli kitabı Mevlânâ (r.a.) ya hediye etti.

Meğer rü’yada görülen ve kendisine gül veren kimse “Ferüddin-i Attâr hazretleri (r.a.) imiş.

Nişabur’dan ayrılıp bağdad’ da doğru yola çıktılar. Bağdad’da giderken, yol üzerindeki bütün şehirlerin sakinleri onları çok iyi karşılayıp, evlerine götürerek çok ikram ve ta’zimde bulundular.

Bağdad’a yaklaştıkları zaman, kendilerine rastlayan bir cemâat;

-“Sizler kimlersiniz? Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?” diye sual edince;

Behâddün-i Veled (r.a.);

-“Allah’dan geliyoruz, Allah’a gidiyoruz, Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” cevabını verdi.

O cemâat, bu cevabın muhabbeti ile hayretler içinde kaldılar. Bu haber Şeyh Şihabüddin Sühreverdi hazretleri (r.a.) ne bildirildi.

O da;

-”Böyle bir zât, Behâüddin-i Veled (r.a.) den başkası olamaz.” Buyurdu.

Bunun üzerine Sühreverdi hazretleri (r.a.) de, talebeleri ile birlikte onu karşılamaya çıktılar. Buluştukları zaman, Sühreverdi hazretleri hemen atından inip, hazret-i Behâüddin-i Veled (r.a.) in ellerini öptü ve onları kendi hânesine da’vet etti. Behâüddin-i Veled hazretleri (r.a.), maiyetinin kalabalık olduğunu söyliyerek, özür diledi ve Müstensıriyye Medresesi’ne yerleşti.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Sultan-ül-ulemâ” lakabını bizzat Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) tarafınden verilen Muhammed Behâüddin-i Veled (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 5” için 2 Yorum

  1. Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 4 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anh)- 2 « Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 3 Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 5 [...]

  2. Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anda orada hazır bulunan Feridüddin-i Attâr hazretleri [...]

Yorum Yapın