Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 6

28 Ocak 2013 Pazartesi

Mescid-i Nebi (Aleyhis selam) avlusu

Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 6

Bağdad’dan kâfilesiyle ayrılan Sultan-ül-ulemâ (r.a.), Kufe yoluyla Kâ’beyi muazzamaya geldi. Zilhicce ayının ortalarına kadar orada ibadet ile meşgül oldu. Hac’cını ifâ ettikten sonra, Medine-i Münevvere’ye gelip, hasretiyle yandığı Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) e misafir oldu.
Orada günlerce gözyaşları içinde ibadet eyleyip, Resulullah efendimiz (s.a.v.) in feyiz ve bereketleriyle şereflendi.

Bir müddet orada Cennet hayatı yaşadıktan sonra, mâ’nevi bir işaret üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) e vedâ edip, gözlerinden yaşlar dökerek oradan ayrıldı.

Medine-i münevvere’den ayrılıp günlerce yol aldıktan sonra, Şam’a geldi. Oradaki âlimler Şam’da kalması için çok ısrar ettilerse de, onlara nâzik bir cevab ile Rum diyarına gitmek istediğini bildirdi.

Oradan ayrılan Sultan-ül-ulemâ (r.a.) Konya’nın bugünkü Karaman ilçesinin yerinde bulunan “Lârende” kasabasına geldi.

Konya’da bulunan Sultan Alâüddin Keykûbad, beylerinden Emir Mûsa’yı Lârende’ye bey ta’yin etmişti. Emir Mûsa, Muhammed Behaüddin-i Veled hazretleri (r.a.) ne çok saygı gösterdi. Onun talebesi olmakla şereflendi.
Hocası Sultan-ül-ülemâ (r.a.) ya bir medrese yaptırarark, yedi sene hizmetiyle şereflendi.

Behâüddin-i Veled (r.a.), oğlu Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi (r.a.) yi, Seyyid Şerâfeddin Semerkandi Lala hazretlerinin kerimesi “Gevher hanımla” evlendirdi. Vefât eden, hanımı Mü’mine hatun ile oğlu Alâüddin’, Lârende’ye defn etti.

Emir Mûsa’yı çekemeyenler, Konya Sultanı Alâüddin-i Keykûbad’a;

-“Lârende Beyi Emir Mûsa, Sultan-ül-ülemâ (r.a.) yı çok sevip, onun talebesi oldu. Ona olan aşırı muhabettinden sizi unuttu. İsminizi bile ağzınıza almaz oldu.” Gibi pek çok iftiralarda bulundular.

Alâüddin Keykubat, Emir Mûsa’ya bir mektup yazarak huzuruna çağırdı. Emir Mûsa da durumu hocasına bildirdiğinde;

-“Sultan Alaüddin’e gidiniz, selâmımı söyleyiniz. Sorduklarına “doğru cevap” veriniz.” Buyurdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Sultan-ül-ulemâ” lakabını bizzat Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) tarafınden verilen Muhammed Behâüddin-i Veled (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 6” için 1 Yorum

  1. Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 5 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] bölüm) « Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 4 Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 6 [...]

Yorum Yapın