Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu) – 2

17 Temmuz 2012 Salı

Balıklı göl (Şanlı Urfa)

Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu) – 2

Muhammed Pârisâ zamanında Semerkand’da Mirza Halil Şâh, Horasan’da da Mirza Şâhruh padişah idi. Muhammed Pârisâ, Semerkand Padişahı Mirza Halil’e zaman zaman mektuplar göndererek, Müslümanlara yardımcı olup, işlerine alâka göstermesini istiyordu. Mirza Halil, bu mektupları kendisi için ağır görmeye başladı. Hased edenlerin da tahriki ile, Muhammed Pârisâ (r.a.) ya karşı hoş olmayan bir tavır aldı.

Nihayet adamlarından birini göndererek;

-“Deşt (çöl) tarafına gitsinler! Orada bulunan nice kimseler onların bereketiyle Müslüman olma şerefine ersinler…” şeklinde haber yollayıp, memleketinden çıkmalarını bildirdi.

Muhammed Pârisâ hazretleri (r.a.), bu haber üzerine gelen elçiye;

-“Tamam kabul ettik. Fakat önce büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz. Sonra da gideceğiz.” Dedi.

Hemen atının hazırlanmasını istedi. Atına binip yola çıktı. Yanına, talebelerinden büyük bir kalabalık yaya olarak katıldı.

Önce Kasr-i Ârifan’a gidip, hocası Şah-ı Nakşibend Behâeddin-i Buhâri hazretleri (r.a.) nin kabr-i şerifini ziyaret etti. Hocasının kabrini ziyaret edip ayrıldıkları sırada, yüzünde bir azamet ve heybet belirmişti. Oradan Seyyid Emir Külâl hazretleri (r.a.) nin kabrini ziyaret için de Sûhâri’ye gitti. Orada da ziyaretini tamamlayınca, atını sürüp yola çıktı. Sûhâri yakınında bir tepeye çıkınca, tepe üzerinde durup, Horasan’a doğru dönüp bir beyt okudu.

Okuduğu beytin tercümesi şöyledir;

-“Hepsini yerle bir et; böylece bugün meydanda er kimdir anlasınlar!..”

Bundan sonra Buhârâ’ya döndüler. Tam bu sırada, Horasan padişahı Mirza Şâhruh, Muhammed Pârisâ hazretleri (r.a.) nin gönlünü kırmış olan Semerkand Padişahı Mirza Halil’e bir mektüp yazdı.

Mektubunda savaş ilân ettiğini bildirmekte olup;

-“Geliyorum, harp meydanına çık!” diye yazmıştı.

Bu karar önce kendi halkına duyurulmak için camilerde okunup ilan edildi. Sonra da mektubu Mirza Halil’e gönderdi. Mektubu gönderdikten hemen sonra da üzerine yürüryüp, Mirza Halil’i mağlup ederek öldürdü.

Muhammed Pârisâ hazretleri (r.a.), iki defa hacca gitti. İlk hacca, hocası Behâeddin-i Buhâri hazaretleri (r.a.) yle birlikte gitti. İkinci defa, ömrünün son aylarında gitti. Hicri (M.1419) senesi Muharrem ayında hacca gitmek ve Peygamber efendimiz Muhamed Aleyhis selam’in kabr-i şeriflerini ziyaret etmek üzere Buhârâ’dan yola çıktı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fıkıh âlimi veli olan Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu) – 2” için 1 Yorum

  1. Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 5Muhammed bin Mesleme (Radiyallah-u anhu); « Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 2 Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu) – 2 [...]

Yorum Yapın