Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu);

17 Temmuz 2012 Salı

 

Muhammed Pârisâ (r.a.) nin kendi eliyle yazmış olduğu Fârsça Risalesi

Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu);

Evliyanın büyüklerinden ismi, Muhammed bin Muhammed bin Mahmud’dur. Lakabı, Hafız-ı Buhâri ve Pârisâ’dır. 756 (M. 1355) senesinde Buhârâ’da doğdu. 822 (M. 1419) semesinde Medine-i münevverede vefat etti.

İlim öğrenmek için medrese tahsiline başlayıp, zamanının âlimlerinden ders alarak, hadis ve fıkıh ilmini öğrendi. Bu ilimlerden yetişip âlim olduktan sonra, tasavvuf ilmini öğrenip, büyük bir evliyâ olarak yetişti.

Muhammed Pârisâ hazretleri (r.a.) nin tasavvuf’da hocası, evliyânın en büyüklerinden olan meşhur İslam âlimi Şâh-ı Nakşibend Behâeddin-i Buhâri (r.a.) dir. Ona talebe olduktan sonra, sohbetlerine devam edip, himmet ve teveccühüne kavuştu. Böylece tasavvufda yüksek derecelere ulaştı. Zahir ve batın ilimlerinde zamanının bir tanesi oldu.

Hocası Behâeddin-i Buhâri hazretleri (r.a.) nin sohbetine devam ettiği ilk sıralarda, birgün hocasının kapısına gelip, kapının önünde edeble beklerken, Behâeddin-i Buhâri hazretleri (r.a.) nin bir hizmetçisi içeri girer.

Behâddin-i Buhâri (r.a.) ona;

-“Kapıda kim var?” diye sorunca

O da;

-“Parisâ bir genç vardır.” Der.

Bunun üzerine Şah-i Nakşibend hazretleri (r.a.) dışarı çıkıp bakar.

Ve;

-“Sen Pârisâ bir genç misin?” buyurur.

Bundan sonra onun ismi zahir, dünyaya düşkün olmayan, dindar, ârif, âlim, mütteki manalarına gelen “Pârisâ” olarak söylenmiştir ve ismi Muhammed Pârisâ şeklinde meşhur olmuştur.

Behâeddin-i Buhâri hazretleri (r.a.);

-“Bizim varlığımızdan murad, Muhammed Pârisâ’nın yetişip ortaya çıkmasıdır.” Buyurmuştur.

Kendisinden sonra en yüksek talebesi olduğundan, yerine bıraktığı vekillerinden biri de o olmuştur.

Yine hocası ona;

-“Hâcegân yol ve hanedanından bana her ne ulaşmışsa, ne elde etmişsem, bu emanetlerin hepsini sana verdim. Kardeşimiz Mevlânâ Ârif de sana vermiştir. Buyurdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fıkıh âlimi veli olan Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu);” için 1 Yorum

  1. Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 3 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] hep Muhammed Pârisâ hazretleri (r.a.) nin bereketiyledir. Ben beş yaşında idim. O sene Hâce Muhammed Pârisâ (r.a.) hacca gidiyordu. Yolu bizim Câm kasabasına uğradı. Babam ve Câm’ın ileri gelen âlimleri, onu ziyaret etmek [...]

Yorum Yapın