Hazret-i Ümmü Habibe (Radiyallah-u anha) – 3

20 Temmuz 2009 Pazartesi

Ümmü Habibe (r.anha) nın mezarı (Cennet-ül Baki’)

Hazret-i Ümmü Habibe (Radiyallah-u anha) – 3

Babası Ebû Süfyan (r.an) vefat ettikten bir müddet sonra güzel kokular sürünüp, iyi ve yeni elbise giymişti.

Etrafındakilere Peygamber efendimiz (s.a.v.) in şu hadis-i şerifini de nakl etti.

-“İman sahibi bir kadın için herhangi bir şekilde üçgünden fazla matemli bulunmak caiz değildir. Ancak, kocası için, bunun müddeti dört ay ve on gündür.”

Ümmü Habibe (r.anha) nin kızı Habibe binti Übeydullah, kardeşi Mu’aviye bin Süfyan (r.a.) Akife binti Süfyan, yeğeni Ebû Süfyan bin Sa’id bin Mugayre, Abdullah bin utbe bin ebi Süfyan, Safiye binti şeybe, Zeynep binti Ümmü Seleme, Salim bin Surar bin Cerrah, Urve bin Zübeyr, Ub Salih Seman (aleyhümür Rıdvan) da bu hadis-i rivayet ettiler.

Hazret-i Ümmü Habibe (r.anha) Kardeşi Hazret-i Muaviye (r.a.) nin hilafeti zamanında hastalandı. Hasta yatağında Hazret-,i Âişe (r.anha) yi çağırtıp;

-“Benim senin ve diğerlerinin arasında münasebetler vardı. Eğer her ne suretle olursa olsun, aramızda hataen bir şey geçmiş ise senden efv etmeni isterim. Afv eyle ve hayır dua ile yâd edip benim için mağfiret talep et.” Deyince

Hazret-i Âişe (r.anha) bu söz üzerine duâ edip;

-“Sen beni memnün etmişsin. Hâk Teâlâ da seni memnun kılsın.” Buyurdu.

Medine-i Münevvere’de 44(m.664) senesinde yetmişüç yaşında iken vefat etti. Kabri Mmedine-i Münevvere’de Baki’ kabristanlığındadır.

Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları;

-Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) müezzin ezan okuduğu zaman, ezan bitimnceye kadar tekrar ederdi.”

-“Adem oğlunun her sözü kendi aleyhinedir. Ancak emr-i ma’ruf, nehy-i münker ve bir de Allah-u Teâlâ’yı zikretmek müstesnadır.”

Hergün farzlardan başka oniki rekat nafile namaz (sünnet) kılan kimseler için cennet’te bir ev inşa edilir. (Onlar iki rekat sabah namaz’ından evvel, dört rekat öğleden evvel, iki rekat öğleden sonra, iki rekat akşamdan sonra, iki rekat da yatsı namazından sonra kılınan sünnetlerdir.)”

Hazret-i Muaviye (r.a.) Ümmü Habibe (r.anha) ye;

-“Resulullah gece seninle beraber uyuduğu elbiseyle namaz kılarmıydı?” diye sordu.

Ümmü Hhabibe (r.anha);

-“Evet elbisesinde bir necaset bulunmadıkça namaz kılardı.” Buyurdu.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Kaynaklar;
(1-Tabakat-ı İbn-i Sa’d cilt; 8, sahife; 68-70-96-99)
(2-Siret-i İbni Hişam cild; 1, sahife; 365)
(3-Siyer-i alaminnübela cild 1, sahife; 316)
(4-el-İsabe, cild; 2, sahife; 584, 586, 587)
(5-el-İstiab cild; 2, sahife; 75)
(6-Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild; 4, sahife; 325- 327)
(7-Sahih-i Buhari. Cild; 2, sahife; 327)
(8-Tam ilmihal Seadeti ebediye sahife; 1079)
(9-Eshab-i Kiram sahife; 402)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Ümmü Habibe (Radiyallah-u anha) nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Hazret-i Ümmü Habibe (Radiyallah-u anha) – 3” için 1 Yorum

  1. Hazret-i Ümmü Habibe (Radiyallah-u anha) – 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anh)- 11Salâvat-ı Şerîfenin Önemi « Hazret-i Ümmü Habibe (Radiyallah-u anha) Hazret-i Ümmü Habibe (Radiyallah-u anha) – 3 [...]

Yorum Yapın