Safiyye binti Hüyey (Radiyallah-u anha);

20 Temmuz 2009 Pazartesi

Kadim Hayber kalesi

 

Kadim Hayber

Safiyye binti Hüyey (Radiyallah-u anha);

Peygamber efendimiz (s.a.v.) in hanımlarından. Safiyyer binti Huyey, İsrailiye’nin, Hazret-i Harun bin İmran aleyhis selam’in neslindendir. Nesebi; Safiye binti Huyey bin Ahtab bin Amir bin Ubeyd bin Kâ’b bin Hazre bin bi Habib bin Nudeyr bin Nahham bin Meyhum.

Anne tarafından da Safiye binti Berre binti Semvan idi. Baba tarafından Beni Nudayr ve anne tarafından da Yahudiler’in Beni Kureyza aşiretinin ileri gelenlerindendi babası Huvey bin Ahtab, Arabistan’daki bütün Yahudilerin başı sayılırdı.
Annesi Berre’nin babası Semran Arabistan’da şecâat ve cesareti ile şöhretliydi. Hayber’de (m. 611) senesinde doğduğu tahmin edilmektedir. Medine’de 50 (m. 671) senesinde altmış yaşında vefat etti.

Safiyye (r.anha) Hayber’de, neslinin üstünlüğü güzelliği iyi ahlak ve namusluluğu ile herkesce beğenilirdi.
Hayber’de ilk önce meşhur bir şair ve kumandan olan Yahudi Selam bin Mişkem el- Kuradi ile nişanlandı. Bundan ayrılarak, Hayber’in en meşhur kalesi’nin kumandanı çok zengin Kinâne bin Hakik ile evlendi.

Kinâne ile evliyken rü’yasında; Ay’ı onun odasına düştüğünü görmüştü. Bu rü’yasını kocasına anlatınca;

Kinâne;

-“Sen ancak Hicaz’ın meliki Muhmmed (s.a.v.) i istiyorsun.” Deyip, yüzüne bir tokat attı. Gözü morardı.

Müslümanlar Hayber’i 7 (m. 629) senesinde feth etti. Safiyye (r.anha) nin babası ve kocası öldürülüp, kendisi de esir edildi.

Esirler bölüşülünce Safiye (r.anha) de âlemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber efendimiz Muhammed (s.a.v.) in hissesine düştü.

Hazret-i Muhammed (s.a.v.) Safiyye (r.anha) yi azad etti. Safiyye (r.anha) iman edince Resulullah (s.a.v.) ın nikahiyle şereflendi. Ümmülmü’minin yani Müslümanların annesi oldu. Sehba mevkiinde düğünü yapılıp, kavun ve hurma velime olarak verildi.

Gözünün morarmasına Resulullah (s.a.v.);

-“Nedir bu iz?” buyurunca

Safiyye (r.anha);

-“Bir gece rü’yamda sanki ay gökten inip, koynuma girmiş gördüydüm. Kocam Kinâna’ye rü’yamı anlattım.

-“Sen şu üzerimize gelen Arap Meliki’nin hanımı olmaya göz dikmişsin, diyerek yüzüme bir tokat vurup, izi kaldı.”Diyerek rü’yasını arz etti.

İslamiyetle şereflenince çok samimi bir Müslüman oldu. Vaktini ibadet ve zikir ile geçirdi. Ziynet eşyası fazla olduğundan bunu Peygamber efendimiz hanımları arasında paylaştı.

Çok yardımsever olup, daime fedakarlıklarda bulunurdu. Peygamber efendimz (s.a.v.) e karşı çok büyük muhabbeti vardı. Peygamber efendimiz (s.a.v.) in hastalığında bütün hanımları görmeye gelirlerdi. Hazret-iSafiyye (r.anha) de geldiğinde;

-Ya Nebiyallah! Keşke sizin ağrılarınızı, acılarınızı ben çekseydim.” Buyururdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Safiye binti Hüyey (Radiyallah-u anha) nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın