Safiyye binti Hüyey (Radiyallah-u anha) – 2

20 Temmuz 2009 Pazartesi

Medine-i Münevvere (çok eski resim)

Safiyye binti Hüyey (Radiyallah-u anha) – 2

Hazret-i Safiyye (r.anha) akıllı, halime, selime ve ağır başlıydı. Hakkında şu hadise anlatılır.

Hayber’i Müslümanlar feth edip, Safiyye (r.anha), akrabaları ve ahilisi esir edilmişti. Peygamber efendimiz (s.a.v.) in yanına getirirlirken, Yahudilerin cesedlerinin bulunduğu yerden geçmek zorunda kaldı

Hazret-i Safiyye (r.anha) nın yanında bulunan kadın bağırıp, çağırarak, başına toprak attı. Fakat, o metanetini bozmadı. Hatta geçerken kocasının cesedini de gördü. Fakat istifini bile bozmadı.

Yine anlatırlar;

Hazret-i Ömer (r.a.) in hilafeti zamanında, cariyesi O’nu şikayet etti.

-“Safiyye (r.anha) de hala Yahudilik adetleri var. Cumartesi gününe hürmet edip, Yahudiler ile münasabet kuruyor.”

Hazret-i Ömer (r.a.) meseleyi öğrenmek için O’na sorunca;

-“Hâk Teâlâ bana Cumartesi yerine Cuma’yı inayet kıldıktan sonra Cumartesine hürmet göstermeme ne lüzüm var.

Yahudiler ile münasebetime gelince onlar benim akrabamdır. Ben Sila-i rahim terk etmem.”

Hazret-i Safiyye (r.anha) cariyesini çağırıp;

-“Bunları sana kim öğreti?” Diye sorunca;

Cariysi;

-“Şeytan.” Cevabını verdi.

Hazret-i Safiyye (r.anha) cariyeye bir şey demeyip onu azâd etti.

Başkalarının yardımına da koşardı. Fedakarlık yapardı. 35 (m. 655) senesinde fitne çıkıp, Hazret-i Osman (r.a.) ın evi sarılmıştı. Hazret-i Osman (r.anha) dışarı çıkamiyordu. Hazret-i Safiyye (r.anha) durumuna çok üzülüp, evine gitmek istedi.

Hazret-i Osman (r.a.) ın evine gelirken, bindiği katıra Eşter Nehai saldırınca, döndü. Hazret-i Hasan (r.a.) ı gönderdi.
Hazret-i Safiyye (r.anha) çok büyük üstün faziletlerinin yanında ilim hazinesiydi. Yanına çok kimseler gelip, kendisine mesele danışırlardı. Hac mesiminde taşralı kadınlar gelip, kendisine ilmi meseleler sorup, öğrenirlerdi.
İmâm-i Zeynelabidin, İshak ibni Abdullah, Müslim İbn-i Safvan, Kinana ve Yezid İbn-i Muteb ve başkaları Hazret-i Safiyye (r.anha) den Hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Hazret-i Safiyye (r.anha) çok cömertti. Eline geçenleri dağıtırdı. Vefatında bir evi kalmıştı. Emlakının üçte birini yğenine, kalanını da fakirlere sadaka olarak tasadduk vasiyet etti. Varisleri başka dinden olduğundan vefatından sonra vasiyetinde mesele çıktı.

Yeğeni Museviydi. Bu husus Hazret-i Âişe (r.anha) ye sual edildi.

O da;

-“Ey Halk! Allah’tan korkunuz. Safiyye (r.anha) nin vesiyetini yerine getiriniz. “ Buyurunca vasiyeti yerine getirildi.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Kaynaklar;

(1- tabakat-i İbn-i Sa’dcild; 8 sahife, 86)
(2- Usüd-ül-gabe cild; 4 sahife, 490)
(3- Sahi-i Müğslim cild 1 sahife 546)
(4- Mesned-i Ahmed bin Hanbel cild; 3 ,sahife 337)
(5- El-İstiab cild 4 sahife 337)
(6- El-İsabe cild 4 sahife 346)
(7- Tam ilm,hal Se’adeti Ebediye sahife; 1060)
(8- Eshab-i Kiram sahife 389)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Safiye binti Hüyey (Radiyallah-u anha) nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Safiyye binti Hüyey (Radiyallah-u anha) – 2” için 1 Yorum

  1. Safiyye binti Hüyey (Radiyallah-u anha); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] hazretleri (Radiyallah-u anh)- 3 « Hazret-i Ümmü Habibe (Radiyallah-u anha) – 3 Safiyye binti Hüyey (Radiyallah-u anha) – 2 [...]

Yorum Yapın