Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 7

28 Ocak 2013 Pazartesi

Mescidi Nebi (Aleyhisselam) de Güneşin henüz doğmaya başladığı an

Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 7

Emir Mûsa derhal yola çıkıp, Konya’da Alâüddin-i Keykûbad’in huzuruna çıktı. Sultanın;

-“Ey Mûsa! İşittiğime göre Sulatan-ül-ulemâ (r.a.) nın emrinden dışarı çıkmaz imişin. Bizi ziyarete hiç gelmiyorsun Yoksa bizi unuttun mu?” diye sitem edince

Emir Mûsa, Sultan-ül-ulemâ Muhammed Behâüddin-i Veled hazretleri (r.a.) nin üstünlüğünü, keşif ve kerametlerini, ilimdeki yüksekliğini uzun uzun anlattı.

Âlimlere karşı aşırı sevgisi ve hürmeti olan Alâüddin-i Keykûbad bu sözleri hayranlıkla dinledi ve;

-“Ey Mûsa! Sultan-ül-ulemâ (r.a.) böyle büyük bir âlim ve evliyâ zât idi de, bize daha önce niçin haber vermedin? Onu Konya’ya da’vet ediyorum. Bizler de feyz ve bereketlerine kavuşup, mübarek elini öpmekle şereflenelim. Lütfen gidiniz, bana vekâleten kusurumuzun affını isteyip, muhabbetimizin çokluğunu kendilerine arz ediniz. Lütfen Konya’ya da şereflendirmelerini istirham ettiğimi zât-i âlilerine bildiriniz.” Diye emir verdi.

Emir Mûsa Lârende’ye gelip hocasına durumu bildirdi. Sultan-ül-ulemâ;

-“Müslümanın da’vetine icabet etmek lazımdır.” Emri gereğince, bu da’veti kabul edip hazırlandı.

Konya’ya doğru yola çıktı. Sultan Alaüddin de yanında vezirleri, kadıları, âlimleri ve ileri gelen devlet erkaniyle “Behâüddin-i Veled’i” istikbal etmeye, karşılamaya çıktılar.

Behâüddin-i Veled hazretleri (r.a.) ne yaklaştıklarında, atlarından inip yaya olarak huzurlarına vardılar. Büyük bir svgiyle onu karşıladılar. El öpüp, hürmetle hâl hatır sordular. Büyük bir tevazu ile Behâüddin-i Veled (r.a.) den af dilediler. Hep birlikte Konya’ya dönmeye başladılar.

Bugünkü Mevlânâ hazretleri (r.a.) nin türbesinin olduğu yere geldiklerinde Sultan-ül-ulemâ;

-“Buradan nesebimizin güzel kokuları geliyor” buyurarak oradaki bir bahçeyi işaret etti.

Bunu işiten Alaüddin Keykûbad, Sulatn-ül-ulemâ (r.a.) ya o bahçeyi hediye etti. Behâüddin-i Veled hazretleri (r.a.), Konya’da bir medreseye yerleşti. Orada va’z ve nasihat ederek, insanların kurtulması, iki cihan saâdetine kavuşması için çok çalıştı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Sultan-ül-ulemâ” lakabını bizzat Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) tarafınden verilen Muhammed Behâüddin-i Veled (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 7” için 1 Yorum

  1. Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 6 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anh)- 2 « Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 5 Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 7 [...]

Yorum Yapın