Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) ;

30 Ocak 2013 Çarşamba

Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) Türbesi

 Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) ;

Evliyanın büyüklerinden. Kadiri yolunda idi. Babası Muhammed Behâüddin-i Veled hazretleri (r.a.) Peygamber efendimiz (s.a.) in rü’yada medh ettiği ve “Sultan-ül-uleme=âlimlerin Sultanı” ismini verdiği pek kıymetli bir âlim ve evliyâ idi.

Hazret-i Ebû Bekr Sıddık (r.a.) ın soyundandır. Annesi mü’mine Hatun, Saliha ve evliya bir hanım olup, İbrahim Edhem hazretleri (r.a.) nin torunudur.

Asıl ismi Muhammed. Lakabı Celâleddin’dir. Horasan’ın belh şehrinden olduğu hâlde, Rûm diyârı olan Anadolu’ya hicret etmelerinden dolayı Rûmi” diye anıldı. Ünvanındaki “Mevlâ efendi, “Mevlânâ” efendimiz demektir.

AyıcaHüdavendigâr”, “Sultan-ül-aşıkın”, “Sultan-ül-Mahbubin”, “Molla Hünkâr” diye de anıldı. 604 (m. 1207) senesinde Rabi’ul-evvel ayının altıncı günü Belh’de doğdu. Beş yaşlarında iken, melekler ve Allahu tealanın rical-i gayb ismi verilen evliya kullarının ruhları kendisini ziyaret ederlerdi. Onlarla konuşur, arkadaşlık ederdi.

Zahiren tanımadığı bu kimselerin böyle sık sık görünmelerinden dolayı, mübarek benizleri sararıp solardı. Babası “Sultan-ül-ulema”, renginin bu değişikliğinin, meleklerin ve evliyaların oğlunu ziyaret etmeleri sebebiyle olduğunu bildiği için müteessir olmaz, hâtta memnun olurdu.

Ancak, aklına bir noksanlık gelmesin diye talebelerinden bir kaçını oğluyla meşgul olması için vazifelendirip buyurdu ki:

-“Oğlum Muhammed’e görünen şahıslar Allahu teâlâ’nın çok sevdiği veli kullarıdır. Şefkat ve merhametleri sebebiyle oğluna görünüp, onunla sohbet ediyorlar. Kendi hallerini ona öğretiyorlar, melekler alemini gezdirip gösteriyorlar. Her ne kadar bunlar iyi şeyler ise de oğlum daha küçüktür. Kendisini zaptedemeyip, aklına bir arıza gelmesinden korkarım. Bunun için sizler, onun heyecanlanmasına engel olun.’’

Sultan-ül-Ulema Hazretleri (r.a.) nin talebelerinden Bedreddin (r.a.) anlatır:

‘’-Hocam Muhammed Behaüddin-i Veled (r.a.) in mübarek el yazısından bir sahifede şöyle yazılıydı:

-“Belh’te, oğlum Celâleddin Muhammed beş yaşında iken, Cum’a günleri bizim evlerin damları üzerinde dolaşır, daima Kuran-ı Kerim okurdu. Belh’in büyüklerinin oğulları her Cuma da hazır bulunur, onunla sohbet ve ülfet ederlerdi. Namaz vaktine kadar onun yanında kalırlardı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın