Ebû Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu)- 2

05 Eylül 2009 Cumartesi

Ka’be-i Muazzama

Ebû Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu)- 2

Hazret-i Ebû Seleme (r.a.) ve arkadaşlarının Müslüman olduğunu haber alan Kureyş kafirleri, bunların üzerine hücüm edip, bazısını baglayıp dövdüler. Kan revan içinde bıraktılar. Bazısını da hapse atıp çok eziyet ettiler.

Ebu seleme (r.a) ise Peygamberimizin amcası Ebu Talip’e sığındı. Kendi kabilesi Mahzum oğulları, onu ısrarla Ebu Talip’den kendilerine teslim etmesini istediler. Fakat Ebu Talip, O’nu asla onlara teslim etmeyip,

-“Bu benim kızkardeşimin oğludur” diyerek himayesi altına aldı.

Kureyşli müşriklerin, müslümanlara eziyet ve sıkıntı vermelerinin ardı arkası kesilmiyordu. Müslümanların tahamülleri had safhaya varınca, Habeşistan,a hicret etmelerine izin verildi. Hazret-i Ebu Selemede, hanımı Ummü Seleme (r.a) ile birlikte birinci kafileyle Habeş diyarına hicret etti.

Uzun müddet orada kaldılar. Habeş Meliki Neçeşi İslamiyeti kabul edip, ülkesine gelenlere çok iyi davrandı. Rahat ve huzur içinde yaşadılar.

Müslümanlar, oradan döndukten sonra yine Mekke’li müşriklerin hucumuna maruz kaldılar. Eziyet ve sıkıntılarını arttırdılar. İmanı uğrunda bütün zorluklara gögüs geren Hazret-i Ebu Seleme (r.a.) nin hayatı hep mücadele ve mücahade içinde geçti.

Bu sıkıntıların çok çok arttığı bir zamandı. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve Sellem) le, Medineli Müslümanların Akabe’deki biatları henüz tamamlanmamıştır. Peygamberizin Medine’ye hicreti, henüz söz konusu değildi.

Hazret-i Ebu Seleme (r.a.) Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) tan izin alarak hanımı ile Medine’ye hareket etti. Böylece Medine-i Münevvere’ye ilk hicret edenlerden oldu. Peygamberimiz Medine’ye hicret edince, kendisini Ensardan Sa’d bin Hayseme (r.a) ile kardeş ilan etti.

Medineli Müslümanların, muhacirlere bağışladıgı arsalardan bir ev yeri de Hazret-i Ebü Seleme (r.a.) ye ayrılmıştır. Bu arsa, Zühriler’den Abdülaziz oğullarının evleri yanında bulunuyordu.

Hazret-i Ebû Seleme (r.a.) cahiliye devrinden beri okuma-yazma bilirdi. Medine’de Mescid-i Nebevvi’nin yanında toplanan Eshab-i Suffe’ye okuma yazmayı öğretirdi.

Bundan dolayı Hilyetül-evliya adındaki eserde kendisinin Eshab-i Suffe’den olduğu zikredilmektedir. O İslamiyet’e hem ilmiyle, hem de kılıcı ile hizmet etmiştir.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem), Hazret-i Ebû Seleme r.a.) yi çok severdi. Kendisini mühim hizmetlerle vazifelendirirdi. Bir keresinde Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Uşeyre Gazvesine (harbine) çıkarken, Onu Medine’de yerine vekil bırakmıştı. Bu gazve, hicretten 16 ay sonra vuku bulmuştu.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Ebû Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu)- 2” için 1 Yorum

  1. Ebû Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] kısa bölümler- 8Ümmü Hirâm (Radiyallah-u anha); « Ebû Rafi (Radiyallah-u anhu)- 5 Ebû Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu)- 2 [...]

Yorum Yapın