‘Ashab-ı Suffa’ olarak etiketlenmiş yazılar

Tomurcuk gül

Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu);

Meşhur Sahabi. Eshab-i Kiram (r.anhüm) arasında en çok hadis-i şerif bilen ve rivayet edenlerdendir.

İsmi hakkında değişik rivayetler olup, en doğru rivayete göre isminin Abdurrahman bin Sahr olduğu bildirilmiştir.

Yemen’in Devs kabilesindendir. Künyesi Ebû Hureyre’dır. Bu künyenin verilişi hakkında kendisi şöyle demiştir.

-“Ben çocukken koyunlarımızı güderdim. Küçük bir kedim vardı. Gündüz onu yanıma alır, onunla oynardım. Gece otların arasına bırakırdım. Bu sebeple baban bana Ebû Hureyre (kedicik babası)” dedi.

Bir rivayeti de şöyledir;

-“Bir gün kaftanımın içine küçük bir kedi taşıyordum.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) gördü;

-“Nedir bu?” buyurdu.

Ben de;

-“Kedicik.” Dedim.

Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) bana;

-“Ey kedicik babası.” Buyurdu.

Ebû Hureyre (r.a.) 57 (M. 678) senesinde 78 yaşında iken Medine-i Münevvere’de vefat etti.

Ebû Hureyre (r.a.) hicretin 7. senesinde (M. 628) Hayber’de Müslüman oldu. Gençliğinde fakirlik ve sıkıntı içinde yaşamıştır.

Müslüman olduğunda 30 yaşını geçmişti. Yemen’deki Devs kabilesinin en ileri gelenlerden ve meşhur şair olan Tufeyl bin Amr (r.a.) vasıtasıyle Müslüman oldu.

Tufeyl bin Amr (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in duâ’sı ve emri üzerine kabilesini İslam’a davet edince ilk kabul eden Ebû Hureyre (r.a.) oldu.

Hicretin 7. yılında Tufeyl bin Amr (r.a.) iman edenlerle birlikte Yemen’den ayrıldılar. Yetmiş kişiden fazla bir kafile halinde Medine’ye geldiler.

Ebû Hureyre (r.a.) biran önce Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve selem) i görmek, O’na kavuşmak aşkıyla yanıyordu. Yolculuğun uzun sürmesinden sıklıyor, sabırsızlanıyordu. Bu halini şu beyitle dile getirmiştir;

-“Yâ leyleten min tûlihâ ve anâihâ,
Âlâ enneha min daret-il küfri necceti.”

(-“Ey yolculuk gecesi! Bıktım yolun uzunluğundan ve sıkıntısından. Fakat bu yolculuktur, kurtaran beni küfür ve inkar yurdundan…)”

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

D.S.İ. Piknik alanı (Çağ-Çağ barajı) Nusaybin

Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 2

Ebû Hureyre (r.a.), Medine’ye geldiği sırada Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) Heyber’in fethine gitmişti.

Bu gelişini şöyle anlatmıştır;

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) Heyber’de bulunduğu sırada Medine’ye muhacir olarak geldim. Sabah namazını Resulullah (s.a.v.) ın vekil bıraktığı Siba’ bin Urfuta (r.a.) nın arkasında kıldım. Birinci rek’atte Meryem suresini okudu. Namaz’dan sonra Siba bin Urfuta (r.a.) nın yanına vardık, bize bir miktar yiyecek ikram etti.”

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) Hayber’de olduğu için Medine’ye gelen bu kafile doğruca Hayber’e haraket etti. Oraya vardıklarında Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) Natat kalesini fethetmiş, Kâtibe kalesini de kuşatmıştı.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) in yanına vardıklarında Ebû hureyre (r.a.) ye bakıp;

-“Sen kimlerdensin?” buyurdu.

O da;

-“Devs kabilesindenim!” dedi.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Devs içinde kimi gördümse, Onda hayır gördüm.” Buyurdu.

Bundan sonra Ebû hureyre (r.a.) Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) e Müslüman olduğuna dair biat etti. Eliyle musafeha ederek, Müslüman olduğunu bildirdi.

Ebû Hureyre (r.a.) gelirken yolda kölesini kaybetmişti. Kendisi Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) le otururken kölesi çıkageldi.

Peygamber efendimiz (Sallallahua leyhi ve selem);

-“İşte kölen geldi.” Buyurdu.

Bunun üzerine Ebû Hureyre (r.a.);

-“Şahid ol ki O, hürdür. Ben onu Allah rızası için azâd ettim.” Dedi.

Hayber’in fethinden sonra Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) Ebû Hureyre (r.a.) ye ve Yemen’den gelen Devs’lilere Hayber’de alınan ganimetlerden hisse verdi. Sonra Medine’ye döndüler. Bundan sonra Ebû Hureyre (r.a.) Yemen’e dönmeyip Medine’de kaldı.

Ebû Hureyre (r.a.) Peygambermiz (s.a.v.) in yanına geldikten sonra artık O’ndan hiç ayrılmadı. Ticaret, mal, servet gibi hiçbir meşgâlesi yoktu. Bunlarla hiç uğraşmadı. Eshab-i Kiram’ın en fakiri olup, Eshab-i Suffa arasına katıldı.

Eshab-i Suffa kimlere denir;

Eshab-i Suffa, mescid-i nebi’de kalır hep ilimle meşgul olurlardı.

Ebû hureyre (r.a.) Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in hep huzurunda bulundu. Bu hal Peygamberimiz (s.a.v.) in vefatına kadar dört sene sürdü. İşçilik yaparak geçimini temin etti. Yemen’den gelen annesi de yanında kalmakta idi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Girnavas mevki-i (Nusaybin)

Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 3

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) yanında devamlı bulunduğu için pek çok hadis-i şerif işitmiş ve rivayet etmiştir.

Birgün Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) e şöyle demiştir.

-“Yâ Resulallah (s.a.v.) senden işitiklerimi hafızamda fazla tutamıyorum.”

Bunun üzerine Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Örtünü uzat.” Buyurdu.

O da ridasını uzattı.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) O’na duâ etti, iki mubarek eliyle üç defa O’na doğru nur saçtı ve;

-“Örtünü göğsüne sür.” Buyurdu.

O da sürdü. Böylece Allah-u Teâlâ O’na öyle bir hafıza ihsan etti ki, işittiği hiçbir şeyi unutmadı. Ömrü de uzun oldu. Böylece çok hadis-i şerif rivayet etti.

Ebû Hureyre (r.a.) Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in yanına geldikten sonra hizmetine girmiş ve başka bir işle meşgül olmamaıştır.

Bilmediği ve öğrenmek istediği her şeyi, peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) den sorup öğrenmiştir.

Bir zat, İbn-i Ömer (r.a.) e;

-“Ebû Hureyre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) tan bu kadar çok hadis rivayet ediyor doğru mu?” dediğinde

İbn-i Ömer (r.a.);

-“Yemin ederim ki, hiç birinde şek ve şüphe yoktur, Çünkü Ebû Hureyre (r.a.) her zaman Resulullah (s.a.v.) a sual sorar, aldığı cevabları ezberlerdi.” Demiştir.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) arasında muhacir’in ve Ensar’ın (r.anhüm) bir çoklarının bilmediği Hadis-i şerifleri Ebû Hureyre (r.a.) bilirdi.

Çünkü Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın çoğu iş güç sahibi olduğundan, bir kısmı çarşıda, pazarda çalışır, bir kısmı ziraatle meşgül olurdu. Bu sebeple her zaman ve her saat Rsulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın yanında bulunma fırsatını elde edemezlerdi.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) den bir kısmı ise kendini tamamen ilme vermiş olup, Resulullah (Sallallahua leyhi ve selem) ın huzurunda bulunurdu.

Bunların en başında gelen Ebû Hureyre (r.a.) idi. Bu bakımdan o herkesin duymadığı hadis-i şerifleri işitip rivayet etmiştir.

O’nun bu hali Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın ileri gelenleri tarafından da bildirilmiştir.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Tomurcuk

Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 4

Ebû Âmir (r.a.) şöyle rivayet eder.

-“Bir gün ben Talha (r.a.) ile konuşuyordum. Biri gelip,”

Ebû Hureyre (r.a.) den bahs ederek;

-“Bu Yemen’li mi, Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve selem) in Hadis-i Şeriflerini çok biliyor yoksa sen mi?” dedi.

Ben;

-“Elbette O çok bilir, Çünkü O hergün Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) huzurunda ve hizmetinde bulunmuştur. Biz eşlerimizle ve ailemizle, evimizde oluyorduk. O’nun böyle bir meşgalesi yoktu. Bu bakımdan O bizden daha fazla bilir dedim.”

Bir defasında Hazret-i Aişe (r.anha) den soruldu;

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın sözlerini ve hallerini siz mi çok biliyorsunuz, yoksa Ebû Hureyre (r.a.) mi?”

Hazret-i Aişe (r.anha) şöyle cevap verdi.

Ebû Hureyre (r.a.) bilir. Çünkü ben ev işleriyle meşgül olurdum. Yemin ederim ki, Ebû Hureyre (r.a.) bütün vaktini Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın huzurunda geçirimiştir.” Buyurdu.

Ebû Hureyre (r.a.) dört sene gibi kısa bir zamanda pek çok Hadis-i Şerif rivayet etmiştir.

Başkalarının yadırgamasına şöyle cevap vermiştir.

-“Evet ben Heyber Gazâsı sırasında Resülullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın huzuruna kavuştum. O sırada 30 yaşlarında idim. Ondan sonra hep Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın yanında bulundum. Evine girip çıktım, hizmet ettim. Bir çok muharebede de hizmetinde bulundum. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ile birlikte Hacca gittim. Elbette daha fazla Hadis-i Şerif bilirim. Çünkü Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ile temasım diğer Eshab-i Kiram (r.anhüm) larının temasından daha çoktur.”

Hadis-i Şerif öğrenme hususundaki, gayreti bizzat Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) tarafından açıkça ifade edilmiştir.

Bir gün Peygamberimiz (Sallallahu alyhi ve selem) e;

-“Kıyamet günü Şefaatinize nail olacaklar kimlerdir Yâ Resulallah diye” sormuştum.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Ey Ebû Hureyre, senin hadis’e karşı hırsını bildiğim için hiç kimsenin senden önce bu suali bana sormayacağını biliyordum. Kıyamet günü benim şefaatime kavuşacak olan kimse Hulus-i kalb ile”Lâ ilahe illallah” diyen kimse olacaktır.” Buyurmuştur.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

İstasyon mahallesi (Nusaybin)

Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 5

Ebû Hureyre (r.a.), 5374 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) den bizzat işiterek ve Eshab-i Kiram’dan, Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) den, Hazret-i Ömer (r.a.) den, Hazret-i Aişe (r.anha) den, hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Kendisinden de;

Abdullah ibn-i Abbas (r.a..), Abdullah ibn-i Ömer (r.a.), Enes bin mâlik (r.a.), Vasile bin Eska (r.a.), Cabir bin Abdullah (r.a.) başta olmak üzere 800 den fazla Eshab-i Kiram ve Tabi-in (r.anhüm) hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Rivayetleri toplanıp yazılmıştır. Ebû hureyre (r.a.) nin rivayet etiği hadis-i şerifler bütün hadis kitablarında olup, 325 rivayeti Buhâri (r.a.) ve Müslim (r.a.) de itifak halinde yer almıştır.

Sahih-i Buhâri (r.a.) de ayrıca 93 ve Sahih-i Müslüm de ayrıca 189 rivayeti vardır. Ondan hadis-i şerif rivayet edenlerden biri de Beşir bin Nuhayk (r.a.) dır. Ebû Hureyre (r.a.) den işittiği hais-i şerifler yazmış ve sonra da bizzat Ebû Hureyre (r.a.) ye okuyup dinleterek rivayet izni almıştır.

Ömer bin Abdulaziz (r.a.), Eshab-i Kiram (r.anhüm) dan işitilen hadis-i şeriflerin yazılıp, bir kitapta toplanmasını Kesir bin Mürre el-Hadremi (r.a.) ye bir mektup yazarak emir vermişti.

Bu mektupta Ebû Hureyre (r.a.) nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerin yazılmamasını, çünkü onların yanında yazılı olarak bulunduğunu ayrıca belirtmiştir.

Ebû Hureyre (r.a.) ve diğer Sahabe’dan Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) hayatta iken işitikleri hadis-i şerifleri yazmaya başlamışlardır. Böylece Asr-ı seâdetten itibaren Sahabe ve Tabi-in (r.anhüm) devrinde hadis-i şerifler yazılmıştır.

Ebû Hureyre (r.a.) nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden 140 kadarını içine alan bir kitab vardır. Bu kitab kendi talabesi Hemmam bin Münebbih (r.a.) tarafından yazılmış ve “es-Sahife’tüs-Sahiha” ismi verilmiş ve zamanımıza kadar muhafaza edilmiştir.

Ebû Hureyre (r.a.) ye ait bu sahife müsteşriklerin “Hadis-i şerifler Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın vefatından üç asır sonra yazılmıştır. Şeklinde ileri sürdükleri iddia’nın saçma ve kasıtlı olduğunu ortaya çıkartmaktadır.

Ebû Hureyre (r.a.) şöyle buyurmuştur;

-“Ben Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) dan iki çeşit ilim öğrendim. Eğer ikincisini söylersem bana mecnun dersiniz.” Buyurmuştur.

Dört sene gibi bir zaman içerisinde, gece gündüz Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın huzurundan ayrılmamış, bütün işini gücünü bırakmıştır. Hep Peygambermiz (s.a.v.) in buyurduklarını dinleyip, hıfzetmiştir. Hatta günlerce aç kaldığı halde dini öğrenme gayretiyle buna katlanmıştır.

Bu hususta kendisi şöyle anlatmıştır.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Tren Garı (Nusaybin)

Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 6

Bu hususta kendisi şöyle anlatmıştır;

-“Bir gün açlığa dayanamayarak evimden çıkıp mescide gittim. Günlerce bir şey yememiştim. Oraya varınca bir gurup Eshabın da orada olduğunu gördüm.”

Yanlarına varınca;

-“Bu saatte niçin geldin Yâ Ebâ Hureyre.” Dediler.

Ben de;

-“Açlık beni buraya getirdi.” Dedim.

Onlar;

-“Biz de açlığa dayanamıyarak buraya çıkıp geldik.” Dediler.

Bunun üzerine hep birlikte Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın huzuruna gittik.

Huzuruna varınca Resulullah (sallallahu aleyhi ve selem);

-“Bu saate buraya gelmenizin sebebi nedir?” buyurdu.

Biz de;

-“Açlık Ya Resulallah (s.a.v.)” dedik.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) bir tabak hurma getirdi. Hepimize ikişer tane hurma verdi. Ben birini yedim, birini sakladım.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) görüp;

-“Niçin onu da yemedin?” buyurdu.

Ben;

-“Birini de anneme ayırdım.” Dedim.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Onu da ye sana annen için iki tane daha vereceğiz.” Buyurdu.

Annem için iki hurma daha verdi.

Yine Ebû Hureyre (r.a.) şöyle anlatmıştır;

-“Bir gün Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) a bir kâse süt hediye getirildi. Ben o gün çok açtım.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) bana;

-“Git Eshab’-ı Suffa’yı çağır.” Buyurdu.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Tren Garı (Nusaybin)

Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 7

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) bana;

-“Git Eshab-ı Suffayı çağır.” Buyurdu.

Ben de Eshab-ı Suffa’yı çağırmaya gittim. Giderken bu sütün hepsi bana ancak yeter diye aklıma geldi.

Eshabi Suffa’yı çağırdım. Yüz kişi kadar vardı. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın emri üzerine o süt kasesini her birine ayrı ayrı verdim. Hepsi doyasıya içti. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın mu’cizesi ile artıyordu.

Sonra Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Ben ve sen kaldık, iç.” Buyurdu.

Ben de biraz da içtim.

Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem);

-“İç.” Buyurdular.

Tekrar içtim.

İçtikçe Resulullah (s.a.v.);

-“İç.” Buyurdular.

O kadar içtim ki, artık hiç içecek halim kalmadı. Sonra da kaseyi alip Resulullah (s.a.v.) içti.

Ebû Hureyre (r.a.) Müslüman olduktan sonra annesinin de Müslüman olmasını çok istiyor, bunun için çok uğraşıyordu. Fakat bir türlü muvaffak olamıyordu.

Bu hususta şöyle anlatmıştır;

Bir gün Peygamberimiz (Sallallahua aleyhi ve selem) in huzuruna gidip;

-“Yâ Resulullah (s.a.v.) annemi İslâm’a da’vet ediyorum, bir türlü kabul etmiyor. Bu gün de Müslüman olmasını söyledim. Bana hoş olmayan sözlerle karşılık verdi. Kabul etmedi. Hidayete kavuşması için duâ buyurunuz.” Dedim.

Bunun üzerine Resulullah (Sallallahau aleyhi vesellem);

-“Allahım Ebû Hureyre’nin annesine hidayet ver!” buyurdu.

Duâ’yı alınca sevinerek eve gittim. Eve varınca Annem;

-“Yâ Ebâ Hureyre ben Müslüman oldum.” Dedi. Ve kelime-i Şehadeti söyledi.

Ben sevincimden yerimde duramıyordum. Tekrar Resulullah (Sallallahu aelyhi ve selem) ın yanına koştum.

Sevincimden ağlayarak annemin Müslüman olduğunu müjdeledim.

-“Yâ Resulullah (s.a.v.) annemi ve beni mü’minlerin sevmesi için, bizim de mü’minleri sevmemiz için duâ ediniz.” Dedim.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Allahım şu kulunu ve annesini mü’min kullarına, mü’minleri de onlara sevdir.” Buyurarak duâ etti.

Artık beni bilen ve gören her mü’min sevdi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Alman (Alaman) köprüsü (Nusaybin)

Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 8

Ebû Hureyre (r.a.) nin Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve selem) in vefatından sonra en çok sevdiği ve meşgül olduğu iş hadis-i şerif rivayet etmek ve yaymak olmuştur.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in Halifeliği sırasında idari işlerle meşgül olmamıştır.

Hazret-i Ömer (r.a.) in Halifeliği sırasında Bahreyn Valiliğine tayın edildi. Bir müddet bu vazifeyi yaptı.

Hazret-i Osman (r.a.) ın Halifeliği sırasında Mekke kadılığı yaptı.

Hazret-i Muaviye (r.a.) nin Halifeliği sırasında da Medine Valisi oldu.

Ebû Hureyre (r.a.) Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) den bizzat öğrendiği din bilgilerini ve istediği Hadis-i şeriflerin İslâm dünyasına yayılması hususunda çok büyük hizmet yapmıştır.

Her Cum’a günü namazdan önce Hadis-i Şerif dersleri verirdi. Hadis-i Şerif öğrenmek için gelenler O’nun etrafında toplanırdı. O’nun ders meclisi pek geniş olup, bir çok kimse o’ndan ilim öğrenip, ilimde yükselmiş ve hizmet etmiştir.

Ebû Hureyre (r.a.) fazileti ve İslâm ı yaşamasıyla en mükemmel bir numûne idi. Çok geceleri ibadet ile geçiriri, sabaha kadar namaz kılar, Kur’an-i Krim okurdu. Her ayın başında üçgün Oruç tutardı. İbadetlerinde çok ihtiyatlı haraket ederdi.

Hep abdestli bulunur ve Resulullah (Sallallahua aleyhi ve selem);

-“Abdestli olan vücûd a’zasına cehennem ateşi dokunmaz.” Buyurdu . derdi.

Osman en-Nahai şöyle nakletmiştir;

-“Ebû Hureyre (r.a.) yi yedi gün misafir ettim. Aile efradi ile birlikte çok kere geceleri namaz kılarak ve Kur’an-i Kerim okuyarak geçirirlerdi.”

İkrime (r.a.) da,

-“Ebû Hureyre (r.a.) hergün onbir bin tesbih çekerdi. ” Demiştir.

Ebû Hureyre (r.a.) ölümü yaklaştığında ağlamıştı.

Sebebi sorulunca;

-“Ahret azığının azlığından ve yolculuğun zorluğundan.” Demiştir.

Allah korkusu, mahşer gününün hesabından bahsedilince titremeye başlar, bazen ağlayarak kendinden geçerdi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Alman (Alaman) köprüsü (Nusaybin)

Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 9

Şayka Eshahi (r.a.) şöyle rivayet etmiştir;

-“Bir defasında Medine’ye Ebû Hureyre (r.a.) yi ziyaret için gelmiştim. Resulullah (Sallallahua aleyhi ve selem) ın Kıyamet gününe dair bir Hadis-i Şerif rivayet ederken birden bire feryat edip kendinden geçti. Bir müdet sonra kendine gelince neden böyle yaptığını sordum;

Bana;

-“Biliyor musun? Kıyamet günü için Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem)

Buyurdu ki;

-“Kıyamet günü Allah-u Teâlâ’nın insanları hesaba çekeceği gündür. Kur’an-i Kerim’e O’nun emirlerine uyanlar (Hak yolu tutanlar) makbul olup, uymayanlar cezalandırılacaktır. Kur’an-i Kerim-i bilip okuyan, öğrenip öğretenlerden amel etmeyenlerin vay haline”

Kur’an-i Kerim’de insanlara emirler vardır. Fakiri himaye etmek, sadaka vermek, akrabayı ziyaret etmek… Bunların hepsini yerine getirmek gerekir. İşte bunun için kıyamet gününden korkarım. ” Dedi.

Ebû Hureyre (r.a.) ömrünün son günlerinde hastalandı. Hastalığını duyanların ziyarete gelmesiyle büyük bir kalabalık toplandı.

Bu hastalığı sırasında;

-“Allahım sana kavuşmayı seviyorum. Bunu bana nasib eyle.” Demiştir.

Ebû Hureyre (r.a.) rivayet ettiği Hadis-i Şeriflerden bir kısmı şunlardır;

-“Bir kimse bir mü’minin dünya üzüntülerini giderip ferahlandırırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir.

-“Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahrette onun ayıbını örter.”

-“Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahrette ona kolaylık gösterir.”

-“Bir kul din kardeşine yardımda bulundukça, Allah da ona yardım eder.”

-“Her kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, bundan dolayı Allah O’na cennet yolunu kolaylaştırır.”

-“Herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp, Kur’an-i Kerim okur, onların üzerine sükûnet nâzil olup, onları rahmet kaplar, melekler onları kuşatır Cenab-ı Hak da onları nezdinde olan Melekler ve Peygamberlerle zikreder.”

-“Ameli kendisini geride bırakan kimseyi, nesebi ileri götüremez.”

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Asma (ŞAPİRZEN)

Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 10

Ebû Hureyre (r.a.) rivayet ettiği Hadis-i Şeriflerden bir kısmı şunlardır;

-“Allah-u Teâlâ bir kulunu sevdiği vakit Cibril’e, Allah filanı seviyor. O’nu sen de sev, diye emreder. Cibril’de onu sever ve ehli semaya (meleklere) Allah filanı seviyor, siz de onu seviniz, diye seslenir. Bunun üzerine melekler o kimseyi severler. Sonra da yeryüzünde (insanlar arasında) onun sevgisi kalblerde yerleşir.”

-“Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı beştir; Bunlar,”

-“1-Selâm almak,
-“2-Hastayı ziyaret etmek,
-“3-Cenazeyi teşyi etmek,
-“4-Davete icabet eylemek (kabul edip, gitmek),
-“5-Aksırana “Yerhamükellah” Allah sana rahmet etsin, demek.”

-“Birbirinize Hased etmeyiniz. Alış verişte birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize dargın durmayınız ve birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Birinizin bitmek üzere olan pazarlığını bozmayınız. Allah’ın kulları kardeş olunuz. Müslüman müslümanın kardeşidir; O’na zülmetmez, o’nu yardımsiz bırakmaz, o’na hor bakmaz.”

Resul-i Ekrem (Sallallayhu aleyhi ve selem) üç defa göğsünü işaret buyurarak;

-“Takva işte buradadır. Bir kimsenin şerir olması için Müslüman kardeşini hor görmesi kâfidir. Müslümanın müslümana kanı, malı, ırzı haramdır.” Buyurdu.

-“Ramazan ayı gelince Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.”

-“İnsanların Cennete girmelerine en çok yardımcı olan, takva, Allah korkusu ve güzel ahlaktır.”

-“Kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesi giyen kadın’a la’net olsun.”

-“Allah-u Teâlâ, kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca, onu çok severim. Öyle olur ki, benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar. Benimle yürür, benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca, onu korurum. Buyurdu.”

-“Bir zaman gelir ki, Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Şeraiti bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur’an-i Kerimi mizmarlardan, yani çalgılardan, şarkı gibi okurlar. Allah için değil keyf için okurlar. Allah-u Teâlâ bunlara la’net eder. Azab verir.”

Ebû Hureyre (r.a.) nin şöyle dediği rivayet edilmiştir.

Biri;

-“Ey Allah’ın Resulü, kime iyilik edeyim?” diye sordu.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Annene.” Buyurdu.

Sonra;

-“Kime?” diye sordu.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Annene.” buyurdu.

Sonra;

-“Kime?” diye sordu.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Babana.” Buyurdu.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu