Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 2

04 Mayıs 2009 Pazartesi

D.S.İ. Piknik alanı (Çağ-Çağ barajı) Nusaybin

Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 2

Ebû Hureyre (r.a.), Medine’ye geldiği sırada Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) Heyber’in fethine gitmişti.

Bu gelişini şöyle anlatmıştır;

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) Heyber’de bulunduğu sırada Medine’ye muhacir olarak geldim. Sabah namazını Resulullah (s.a.v.) ın vekil bıraktığı Siba’ bin Urfuta (r.a.) nın arkasında kıldım. Birinci rek’atte Meryem suresini okudu. Namaz’dan sonra Siba bin Urfuta (r.a.) nın yanına vardık, bize bir miktar yiyecek ikram etti.”

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) Hayber’de olduğu için Medine’ye gelen bu kafile doğruca Hayber’e haraket etti. Oraya vardıklarında Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) Natat kalesini fethetmiş, Kâtibe kalesini de kuşatmıştı.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) in yanına vardıklarında Ebû hureyre (r.a.) ye bakıp;

-“Sen kimlerdensin?” buyurdu.

O da;

-“Devs kabilesindenim!” dedi.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Devs içinde kimi gördümse, Onda hayır gördüm.” Buyurdu.

Bundan sonra Ebû hureyre (r.a.) Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) e Müslüman olduğuna dair biat etti. Eliyle musafeha ederek, Müslüman olduğunu bildirdi.

Ebû Hureyre (r.a.) gelirken yolda kölesini kaybetmişti. Kendisi Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) le otururken kölesi çıkageldi.

Peygamber efendimiz (Sallallahua leyhi ve selem);

-“İşte kölen geldi.” Buyurdu.

Bunun üzerine Ebû Hureyre (r.a.);

-“Şahid ol ki O, hürdür. Ben onu Allah rızası için azâd ettim.” Dedi.

Hayber’in fethinden sonra Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) Ebû Hureyre (r.a.) ye ve Yemen’den gelen Devs’lilere Hayber’de alınan ganimetlerden hisse verdi. Sonra Medine’ye döndüler. Bundan sonra Ebû Hureyre (r.a.) Yemen’e dönmeyip Medine’de kaldı.

Ebû Hureyre (r.a.) Peygambermiz (s.a.v.) in yanına geldikten sonra artık O’ndan hiç ayrılmadı. Ticaret, mal, servet gibi hiçbir meşgâlesi yoktu. Bunlarla hiç uğraşmadı. Eshab-i Kiram’ın en fakiri olup, Eshab-i Suffa arasına katıldı.

Eshab-i Suffa kimlere denir;

Eshab-i Suffa, mescid-i nebi’de kalır hep ilimle meşgul olurlardı.

Ebû hureyre (r.a.) Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in hep huzurunda bulundu. Bu hal Peygamberimiz (s.a.v.) in vefatına kadar dört sene sürdü. İşçilik yaparak geçimini temin etti. Yemen’den gelen annesi de yanında kalmakta idi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 2” için 1 Yorum

  1. Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 2Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u Anhu)- 7 « Übeyy bin Kab (Radiyallah-u anhu)- 5 Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 2 [...]

Yorum Yapın