Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu);

03 Mayıs 2009 Pazar

Tomurcuk gül

Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu);

Meşhur Sahabi. Eshab-i Kiram (r.anhüm) arasında en çok hadis-i şerif bilen ve rivayet edenlerdendir.

İsmi hakkında değişik rivayetler olup, en doğru rivayete göre isminin Abdurrahman bin Sahr olduğu bildirilmiştir.

Yemen’in Devs kabilesindendir. Künyesi Ebû Hureyre’dır. Bu künyenin verilişi hakkında kendisi şöyle demiştir.

-“Ben çocukken koyunlarımızı güderdim. Küçük bir kedim vardı. Gündüz onu yanıma alır, onunla oynardım. Gece otların arasına bırakırdım. Bu sebeple baban bana Ebû Hureyre (kedicik babası)” dedi.

Bir rivayeti de şöyledir;

-“Bir gün kaftanımın içine küçük bir kedi taşıyordum.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) gördü;

-“Nedir bu?” buyurdu.

Ben de;

-“Kedicik.” Dedim.

Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) bana;

-“Ey kedicik babası.” Buyurdu.

Ebû Hureyre (r.a.) 57 (M. 678) senesinde 78 yaşında iken Medine-i Münevvere’de vefat etti.

Ebû Hureyre (r.a.) hicretin 7. senesinde (M. 628) Hayber’de Müslüman oldu. Gençliğinde fakirlik ve sıkıntı içinde yaşamıştır.

Müslüman olduğunda 30 yaşını geçmişti. Yemen’deki Devs kabilesinin en ileri gelenlerden ve meşhur şair olan Tufeyl bin Amr (r.a.) vasıtasıyle Müslüman oldu.

Tufeyl bin Amr (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in duâ’sı ve emri üzerine kabilesini İslam’a davet edince ilk kabul eden Ebû Hureyre (r.a.) oldu.

Hicretin 7. yılında Tufeyl bin Amr (r.a.) iman edenlerle birlikte Yemen’den ayrıldılar. Yetmiş kişiden fazla bir kafile halinde Medine’ye geldiler.

Ebû Hureyre (r.a.) biran önce Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve selem) i görmek, O’na kavuşmak aşkıyla yanıyordu. Yolculuğun uzun sürmesinden sıklıyor, sabırsızlanıyordu. Bu halini şu beyitle dile getirmiştir;

-“Yâ leyleten min tûlihâ ve anâihâ,
Âlâ enneha min daret-il küfri necceti.”

(-“Ey yolculuk gecesi! Bıktım yolun uzunluğundan ve sıkıntısından. Fakat bu yolculuktur, kurtaran beni küfür ve inkar yurdundan…)”

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın