Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 5

05 Mayıs 2009 Salı

İstasyon mahallesi (Nusaybin)

Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 5

Ebû Hureyre (r.a.), 5374 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) den bizzat işiterek ve Eshab-i Kiram’dan, Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) den, Hazret-i Ömer (r.a.) den, Hazret-i Aişe (r.anha) den, hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Kendisinden de;

Abdullah ibn-i Abbas (r.a..), Abdullah ibn-i Ömer (r.a.), Enes bin mâlik (r.a.), Vasile bin Eska (r.a.), Cabir bin Abdullah (r.a.) başta olmak üzere 800 den fazla Eshab-i Kiram ve Tabi-in (r.anhüm) hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Rivayetleri toplanıp yazılmıştır. Ebû hureyre (r.a.) nin rivayet etiği hadis-i şerifler bütün hadis kitablarında olup, 325 rivayeti Buhâri (r.a.) ve Müslim (r.a.) de itifak halinde yer almıştır.

Sahih-i Buhâri (r.a.) de ayrıca 93 ve Sahih-i Müslüm de ayrıca 189 rivayeti vardır. Ondan hadis-i şerif rivayet edenlerden biri de Beşir bin Nuhayk (r.a.) dır. Ebû Hureyre (r.a.) den işittiği hais-i şerifler yazmış ve sonra da bizzat Ebû Hureyre (r.a.) ye okuyup dinleterek rivayet izni almıştır.

Ömer bin Abdulaziz (r.a.), Eshab-i Kiram (r.anhüm) dan işitilen hadis-i şeriflerin yazılıp, bir kitapta toplanmasını Kesir bin Mürre el-Hadremi (r.a.) ye bir mektup yazarak emir vermişti.

Bu mektupta Ebû Hureyre (r.a.) nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerin yazılmamasını, çünkü onların yanında yazılı olarak bulunduğunu ayrıca belirtmiştir.

Ebû Hureyre (r.a.) ve diğer Sahabe’dan Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) hayatta iken işitikleri hadis-i şerifleri yazmaya başlamışlardır. Böylece Asr-ı seâdetten itibaren Sahabe ve Tabi-in (r.anhüm) devrinde hadis-i şerifler yazılmıştır.

Ebû Hureyre (r.a.) nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden 140 kadarını içine alan bir kitab vardır. Bu kitab kendi talabesi Hemmam bin Münebbih (r.a.) tarafından yazılmış ve “es-Sahife’tüs-Sahiha” ismi verilmiş ve zamanımıza kadar muhafaza edilmiştir.

Ebû Hureyre (r.a.) ye ait bu sahife müsteşriklerin “Hadis-i şerifler Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın vefatından üç asır sonra yazılmıştır. Şeklinde ileri sürdükleri iddia’nın saçma ve kasıtlı olduğunu ortaya çıkartmaktadır.

Ebû Hureyre (r.a.) şöyle buyurmuştur;

-“Ben Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) dan iki çeşit ilim öğrendim. Eğer ikincisini söylersem bana mecnun dersiniz.” Buyurmuştur.

Dört sene gibi bir zaman içerisinde, gece gündüz Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın huzurundan ayrılmamış, bütün işini gücünü bırakmıştır. Hep Peygambermiz (s.a.v.) in buyurduklarını dinleyip, hıfzetmiştir. Hatta günlerce aç kaldığı halde dini öğrenme gayretiyle buna katlanmıştır.

Bu hususta kendisi şöyle anlatmıştır.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 5” için 1 Yorum

  1. Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 4 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] “Bostan” adlı kitabından kısa bölümler- 3 « Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 3 Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 5 [...]

Yorum Yapın