Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha) – 2

20 Temmuz 2009 Pazartesi

Medine-i Münevvere -Çok eski resim-  (Mekke müzesinden alınmıştır)

Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha) – 2

Ebû Seleme, Uhud Gazvesi’nden sonra şehid olunca, dul kaldı.

Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) Hz. Ebû Seleme’nin şehidliğini haber verip, nasıl dua edeceğim diye sual buyurunca;

-“Ya Rabbi! Beni ve onu afv eyle! Bana onun ardından, ondan daha hayırlı, daha güzel, bir bedel ihsan et.” Duasını öğretip, hayret etmesine rağmen emrini yerine getirdi. Hayreti ise, hayırlının kim olduğudur. İddet müddeti bitince; önce Hz Ebû Bekir sonra da Hz. Ömer talip olup, istediyse de, kabul etmedi. Resulullah (s.a.v.) isteyince de, dünürcü Hatib bin Ebî Beltaa’ya; Resulullah’a (s.a.v.) hürmetlerini arz ettikten sonra, kıskançlığını, çocuklarını ve şahid olarak velisinin bulunmadığını bildirdi.

Resulullah da (s.a.v.) Allahu Teala’nın (c.c.) kıskançlığı gidereceğini, kendisi çocuklarına bakacağını bildirince, nikah kıyıldı. Mihr ve cehiz olarak; iki adet el değirmeni, birer adette su testisi, çanak, deri yüzlü ve içi hurma dolu bir yastık ile içi hurma lifi dolu bir döşek verdi.

Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha):

-“Ya Rabbi! Beni Ebû Seleme’yi efv eyle! Bana O’nun ardından, ondan daha hayırlı, daha güzel bir bedel ihsan eyle.!” Diye ettiği dua kabul olarak, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile nikahlanmak nasib oldu.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile 4(m. 626) senesinde Şevval ayının sonunda evlendi. Hz. Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha), Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Vedâ Haccı dâhil vefâtına kadar yanında kaldı.

Pek çok hâdiseye şahid olup, hadis-i şerif dinlemekle şereflendi. Bunların da üçyüzyetmişsekizini rivâyetle Müslümanlara intikal ettirdi. Kendisinden çocukları Ömer, Zeyneb, kardeşi Âmir, yeğeni Mus’ab bin Abdullah, kölelerinden Benhan, Abdullah bin Rafi, Safine, İbni Sefine, Ebû Kesir, azaldı cariyesi Hasn ve annesi Hayre, Safiye binti Şeybe, Hind binti Haris Feasiye, Kubeyse binti Durayb, Abdurrahman ibni Haris, İbni Hişam, Ebû Osman Ahdi, Ebû Va’il, Sa’d bin Müseyyib, Ebû Seleme, Hamid bin Abdurrahman, Urve bin Zübeyr, Ebû Bekir bin Abdurrahman, Süleyman bin Yaser hadis-i şerifi rivâyet etti.

Hz. Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha), hadis ilminde üstün olduğu gibi, Eshâb-ı kiram kadınlarının içinde fıkhı en iyi bilenlerdendi. Hayatını zühd, takva ve ibadetle geçirdi. Her ayın ilk Pazartesi, Perşembe ve Cuma günlerinde oruç tutardı. Namazın faziletlerine ve vaktine çok dikkat ederdi. Öğle namazını geciktirenlere;

-“Zat-ı Saadetleri Hazreti Muhammed (s.a.v.) öğle namazını erken kılardı, siz ise ikindiye bırakıyorsunuz.” Diyerek geç kılmamalarını tavsiye etti.

İnsanlara merhametli, çocuklara çok şefkatliydi. Müşvik bir anne olup, ilk kocasından olan çocukları hakkında

Resulullah’a (s.a.v.);

-“Bunlara gösterdiğim şefkat karşılığı ben ne kadar sevab elde edeceğim.” Diye sorunca çok sevap olduğu cevabını aldı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Ümmü Seleme (radiyallah-u anha) nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha) – 2” için 1 Yorum

  1. Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] – 7Zilhacce ayının fazileti- 2 « Hazret-i Zeyneb binti Huzeyme (radiyallah-u anha); Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha) – 2 [...]

Yorum Yapın