‘Ümmü Seleme (r.anha)’ olarak etiketlenmiş yazılar

Kâ’be-i Şerif (Çok eski resim)

Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha);

Peygamber efendimiz (s.a.v.) in hanımlarından. İsmi Hind’dir. Künyesi Ümmü Seleme’dir. Künyesiyle meşhurdur.. Babası Ebû Umeyye Süheyl bin Muğire bin Abdullah bin Ömer bin Mahzum, annesi Âtıke binti Âmir’dir.

Mekke’de Bi’setten onbeş sene kadar önce doğduğu tahmin edilmektedir. Medine’de 57 (M. 667) senesinde vefât etti.

İlk önce halasının oğlu Ebû Seleme bin Abdulesad ile evlendi. Kocasıyla beraber İslâmiyeti ilk kabul edenlerdendir. Mekke’deki kâfirlerin, Müslümanlara eziyet ve zararları dayanılmayacak bir hal alınca, Habeşistan’a hicret etti.

Habeşistan’da Zeyneb, Seleme, Ömer ve Düre isimlerinde dört çocuğu doğdu.

Mekke’ye tekrar geldilerse de, kafirlerin Müslümanlara zulümleri neticesinde Bi’setin onbirinci senesinde Medine’ye hicret etmek istediler.

Medine yolunda da eziyet ile karşılaştılar. Yolları tutulup, kocasından ve çocuklarından ayırdılar. Ebû Seleme Medine’ye gidince, Ebtah’ta bir yıla yakın ağladı. Amcasıoğlu insafa gelip, akrabalarına Ümmü Seleme’nin acı halini anlattı.
Medine’ye kocasının yanına gitmesine müsaade ettiler. Çocuğunu da yanına alıp, Kûba’da kocasıyla buluştu. Ebû Seleme ile Medine’ye geldi.

Ümmü Seleme (r.a.), Ebû Seleme’nin sevinçli geldiğinde:

-“Resulullah’tan (s.a.v.) bir söz işittim. Ona sevindim.”

-“Müslümanlardan, musibete uğrayan bir kimse, musibete uğradığı zaman;

-“İnna lillâhi ve innâ ileyhi râciun” der ve sonra da;

-“Ya Rabbi! Uğradığım bu bu musibetimde bana ecir ihsan et.

-“Uğranılan musibetime karşılık daha hayırlısını bedel kıl.” Diye dua ederse, muhakkak, Allah (c.c.) bunun mükafatını verir.” Buyurduğunu rivâyet etti.

Ebû Seleme (r.a.) Uhud Gazvesine katılıp yara aldı. Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha) kocasına;

-“İşittiğime göre, kocası vefât eden Cennetlik bir kadın, başkasıyla evlenmezse, Allahu Teala (c.c.) onu Cennette kocasıyla bir araya getirecek. Yine Cennetlik kocası bir başkasıyla evlenmezse Allahu Teala (c.c.) onu da Cennete hanımı ile beraber götürecek. O halde, gel seninle sözleşelim. Ne sen, benden sonra evlen; ne de ben, senden sonra evleneyim.” Deyince;

Ebû Seleme, hakikaten sözünü tutup, tutamayacağını sorunca:

-“Ben sana itaat etmek, sözünü dinlemek için danıştım.”

Bu cevap üzerine Ebû Seleme;

-“Ben vefat edince sen evlen.” Buyurup;

-“Allahım! Ümmü Seleme’ye, benden sonra, benden daha hayırlı, onu hor görmeyecek, incitmeyecek bir koca nasib et.”

Diye dua etti.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Ümmü Seleme (radiyallah-u anha) nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Medine-i Münevvere -Çok eski resim-  (Mekke müzesinden alınmıştır)

Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha) – 2

Ebû Seleme, Uhud Gazvesi’nden sonra şehid olunca, dul kaldı.

Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) Hz. Ebû Seleme’nin şehidliğini haber verip, nasıl dua edeceğim diye sual buyurunca;

-“Ya Rabbi! Beni ve onu afv eyle! Bana onun ardından, ondan daha hayırlı, daha güzel, bir bedel ihsan et.” Duasını öğretip, hayret etmesine rağmen emrini yerine getirdi. Hayreti ise, hayırlının kim olduğudur. İddet müddeti bitince; önce Hz Ebû Bekir sonra da Hz. Ömer talip olup, istediyse de, kabul etmedi. Resulullah (s.a.v.) isteyince de, dünürcü Hatib bin Ebî Beltaa’ya; Resulullah’a (s.a.v.) hürmetlerini arz ettikten sonra, kıskançlığını, çocuklarını ve şahid olarak velisinin bulunmadığını bildirdi.

Resulullah da (s.a.v.) Allahu Teala’nın (c.c.) kıskançlığı gidereceğini, kendisi çocuklarına bakacağını bildirince, nikah kıyıldı. Mihr ve cehiz olarak; iki adet el değirmeni, birer adette su testisi, çanak, deri yüzlü ve içi hurma dolu bir yastık ile içi hurma lifi dolu bir döşek verdi.

Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha):

-“Ya Rabbi! Beni Ebû Seleme’yi efv eyle! Bana O’nun ardından, ondan daha hayırlı, daha güzel bir bedel ihsan eyle.!” Diye ettiği dua kabul olarak, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile nikahlanmak nasib oldu.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile 4(m. 626) senesinde Şevval ayının sonunda evlendi. Hz. Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha), Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Vedâ Haccı dâhil vefâtına kadar yanında kaldı.

Pek çok hâdiseye şahid olup, hadis-i şerif dinlemekle şereflendi. Bunların da üçyüzyetmişsekizini rivâyetle Müslümanlara intikal ettirdi. Kendisinden çocukları Ömer, Zeyneb, kardeşi Âmir, yeğeni Mus’ab bin Abdullah, kölelerinden Benhan, Abdullah bin Rafi, Safine, İbni Sefine, Ebû Kesir, azaldı cariyesi Hasn ve annesi Hayre, Safiye binti Şeybe, Hind binti Haris Feasiye, Kubeyse binti Durayb, Abdurrahman ibni Haris, İbni Hişam, Ebû Osman Ahdi, Ebû Va’il, Sa’d bin Müseyyib, Ebû Seleme, Hamid bin Abdurrahman, Urve bin Zübeyr, Ebû Bekir bin Abdurrahman, Süleyman bin Yaser hadis-i şerifi rivâyet etti.

Hz. Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha), hadis ilminde üstün olduğu gibi, Eshâb-ı kiram kadınlarının içinde fıkhı en iyi bilenlerdendi. Hayatını zühd, takva ve ibadetle geçirdi. Her ayın ilk Pazartesi, Perşembe ve Cuma günlerinde oruç tutardı. Namazın faziletlerine ve vaktine çok dikkat ederdi. Öğle namazını geciktirenlere;

-“Zat-ı Saadetleri Hazreti Muhammed (s.a.v.) öğle namazını erken kılardı, siz ise ikindiye bırakıyorsunuz.” Diyerek geç kılmamalarını tavsiye etti.

İnsanlara merhametli, çocuklara çok şefkatliydi. Müşvik bir anne olup, ilk kocasından olan çocukları hakkında

Resulullah’a (s.a.v.);

-“Bunlara gösterdiğim şefkat karşılığı ben ne kadar sevab elde edeceğim.” Diye sorunca çok sevap olduğu cevabını aldı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Ümmü Seleme (radiyallah-u anha) nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

 

Medine-i Münevvere -çok eski resim- (Mekke müzesinden alınmıştır)

Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha) – 3

Kendisi cömert olduğu gibi başkalarını da teşvik ederdi. Fakirlerin ihtiyacını karşılayıp, iki hurma da olsa boş göndermezdi.

Eshab-ı kiram’ın büyüklerinden Abdurrahman bin Afv, çok miktarda mal ve servetinin biriktiğini, dağılıp gideceğini söyleyince; harcayıp dağıtmasını tavsiye etti.

Bu hususta Peygamberimiz (s.a.v.) in bir hadis- şerifini rivayet etti:

-“Benim sahabilerim içinde öyle kimseler vardır ki, benden sonra gözleri bir şey görmez.”

Yine Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) şöyle dua ettiğini rivayet etti:

-“Ey kalbleri halden hale inkılab ettiren! Kalbimizi Senin dinin üzerine sabit kıl.”

Yine Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) şöyle dua ettiğini rivayet etti:

-“Allahım! Kalbimi temizlemeni ve edep yerimi korumanı Senden dilerim.”

Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) çok hürmetkar olup onun her şeyi ile bereketlenmek istedi. Kendisi hizmetini yaptığı gibi, ömrünün sonuna kadar Resulullah’a (s.a.v.) hizmet etmek şartıyla kölesini azad etti.

Bereketlenmek niyetiyle Peygamberimizin (s.a.v) mübarek sakalından birkaç teli gümüş kutuda saklardı.
Eshabi kiram’dan birinin bir sıkıntısı olursa, bir kâse su getirip sakal-ı şerifi suya daldırır, o kimsenin yüzüne sürerdi. O kimsenin de sıkıntısı giderdi. Kadınların nemahreme yani yabancilara görünmemesi hususunda da şu hadis-i şerifi nakletti.

-“İbn-i Ümmü Mektûm âma (gözleri görmeyen) olup, birgün Resulullah (s.a.v.) ın huzuruna girmek için musaade istedi. Ümmü Seleme (r.anha) ve Hazret-i Meymûne (r.anha) de oradaydı.”

Resul-i Ekrem (s.a.v.) hanımlarına;

-“Çekilin ve saklanın” buyurunca

Hanımları;

-“Bu gelenin iki gözü de görmez. Niçin çekilelim?” diye sebebeini sorunca;

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem);

–“O görmüyorsa siz de de mi görmüyorsunuz?” cevabını aldıklarını nakletti.

Hazret-i Ümmü Seleme (r.anha), Peygamber efendimiz (s.a.v.) in en son vefat eden mübarek hanımıdır. Medine’de  57 (m. 667) senesinde vefat etti. Medine-i Münevvere’de Baki’ kabristanlığına defn edildi.

Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları;

Peygamber  efendimiz (Sallallahu alyehi ve selem) buyuruyor ki;

-“Namaz, (namaza devam edin). Eliniz altında bulunanlara güçlerinden fazla iş teklif etmeyin. Kadınlarınız hakkında Allah-u Teâlâ’dan korkun; Onlar sizin elinizde (bir nevi) hüriyetlerini kayıpetmişlerdir. Onları, Allah ile muâhede ederek aldınız ve Allah ahdı ile onları kendinize helâl ettiniz. (Allah’tan korkun onlara iyi muamelede bulunun.)”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Ümmü Seleme (radiyallah-u anha) nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu