Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha) – 4

20 Temmuz 2009 Pazartesi

Eski Medine resmini tasvir eden gravür

Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha) – 4

Yine Peygamber efendimiz (Sallallahu alyehi ve selem) buyuruyor ki;

-“Akşamın farzından sonra altı rekat namaz kılan kimse, tam bir sene nafile ibadet etmiş sevabını alır veya Kâdir gecesini ihya etmiş sayılır.”

Yine Peygamber efendimiz (Sallallahu alyehi ve selem) buyuruyor ki

-“İleride bir takım âmirler başınıza gelecektir ki, bazı emirlerini kabul edecek, bazılarını inkar edeceksiniz. İnkar edenler beraat edecek sevmiyenler selâmete erecek; fakat kabul edip onlara uyanları Allah rahmetinden mahrum kalacaktır.”

Denildi ki;

-“Ya Resulallah Onlarla harp etmiyelim mi?”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Hayır!… Namaz kıldıkları sürece harb etmeyiniz.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Bir kimse, Mescid-i Aksa’dan hac veya umre niyetine ihrama girerse, anasından doğduğu gibi temiz olur.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“İçinizden kim hilal-i zilhicceyi görüp de kurban kesmek niyetinde bulunursa kurban kesinceye kadar vucudundaki saç ve kılları ile tırnakları kesmekten vazgeçsin.”

-“Kuvvet ve bahadırlık güreşçilik değil, asıl kuvvet gadap ânında nefse hakim olmaktır”

-“Bir kimsede üç şeyden biri bulunmazsa ameli kıymet ifade etmez ve hesabe değmez. Haramdan alıkoyacak takva, sefihe uymaktan menedecek hilm, halk arasında hüsnü muamele ile yaşayacağı bir ahlak.”

-“Kendsinden üç haslet veya bunlardan biri bulunmayananın hiçbir ameline kıymet vermeyiniz;”

-“1-İsyandan kendisini alıkoyacak takva ve Allah korkusu.”

-“2-Kötüye karşı susmasını bildirecek hilm, yumuşaklık.”

-“3-İnsanlarla geçim sağlayacak güzel huy.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Bir kimse insanlar kendisine baksın diye, tefahur (öğünmek) için giymek üzere bir elbise alırsa, Allah, o elbiseyi çıkarıncaya kadar onun yüzüne bakmaz.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Kendisinden kocası razı olduğu halde ölen her (Müslüman) kadın Cennett’e girer.”

Kendinize bedduâ etmeyin, ancak hayırlı dua edin. Zira Melâike dediğinize “amin” der.”

-“Bir kimse(“Allahummağfirli ve lil mü’minine vel mü’minat”) derse her mü’miin adedince sevap alır.”

İslam âlimleri ansiklopedisi

Kaynaklar;

(1-Kâsmüs-ül-al’âm; cild-1, sahife; 1069)
(2-Üsüd-ül gâbe; cild- 5, sahife; 885)
(3-Sahihi Buhari; cild- 2, sahife 306, 308)
(4-Müsned-i Ahmed bin Hanbel cild- 6, sahife; 289)
(5-İbn-i Hişam; cild- 3, sahife;644)
(6-Tabakat-ı İbn-i sa’d; cild- 8, sahife; 86)
(7-Tam ilmihal Saadtei ebediye sahife; 1079, 1012, 371)
(8-Eshab-i Kiram; sahife, 403)
(9-Mevahib-i Ledünniyye; cild – 1 sahife; 218)
(10-el-İsabe cild- 4 sahife 458)
(11-el-İstiab; cild- 4, sahife; 454)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Ümmü Seleme (radiyallah-u anha) nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha) – 4” için 1 Yorum

  1. Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha) – 3 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 4Mus’ab bin Umeyr (Radiyallah-u Anh); « Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha) – 2 Ümmü Seleme (Radiyallah-u anha) – 4 [...]

Yorum Yapın