Hazret-i Zeyneb Binti Cahş (Radiyallah-u anha) ;

20 Temmuz 2009 Pazartesi

Kâ’be-i Şerif (çok eski resim)

Hazret-i Zeyneb Binti Cahş (Radiyallah-u anha) ;

Peygamber efendimiz (s.a.v.) in mübarek hanımlarından. İsmi Zeyneb, künyesi Ümmü Hakem’di. Beni Esad kabilesinden Burre’nin kızı olup, annesi Resulullah (s.a.v.) ın halası Ümeyme’dir. Burre iman etmediği için Cahş denildi.

Mekke’de Bi’setten yirmi sene önce doğup, Medine’de 20 (m. 640) yılında vefat etti.

Hazret-i Zeyneb (r.anha) ilk iman edenlerdi. Mekke’den Medine’ye hicret etti. Bekârdı. Resulullah (s.a.v.) azaldı kölesi olan Zeyd bin Harise (r.a.) ye 2 (m.623) yılında nikahladı. Zeyd bin Harise (r.a.)i Hazret-i Zeyneb (r.anha) in hakkını gözetmediğinden bir yıl sonra hicretin üçüncü senesinde ayrıldılar.

Hazret-i Zeyneb (r.anha) Zeyd (r.a.) den ayrıldıktan sonra geçen bir kaç ay içinde, bir azâdlı tarafından zevceliğe layık görülmemiş bir duruma düşmesini düşünüp, üzülüyordu.

Resul aleyhis selam, halasının kızının durumuna üzülüp, onun şerefini iâde etmek, aynı zamanda bir cahiliye âdeti olan, evlatlıkların zevceleriyle evlenme yasağını ortadan kaldırmak istiyerek. Hazret-i Zeyneb (r.anha) i nikat etmek istedi.

Zeyneb (r.anha) bunu işitince sevincinden iki rekat namaz kılıp;

-“Yâ Rabbi! Senin resûlün (s.a.v.) beni istiyor. Eğer o’nun zevceliği ile şereflenmemi takdir buyurdun ise, beni o’na sen ver.” diye dua etti.

Duâsı kabul olup, Ahzab suresinin otuzyedinci ayet-i kerimesi gelerek;

-“Zeyd, onun hakkında istediğini yaptıktan sonra (yani Zeynebi boşadıktan sonra) biz, onu sana zevce eyledik.” Buyuruldu.

Zeyneb (r.anha) in nikahını Allah-u Teâlâ yaptığı için, Resulullah (s.a.v.) ayrıca nikah yapmadı. Hazret-i Zeyneb (r.anha) bununla her an öğünür ve

–“Her kadını babası evlendirir. Beni ise kulu olduğum Allah-u Teâlâ (c.c.) Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) a nikahladı.” Derdi.

O zaman otuzsekiz yaşında idi.

Zeyneb (r.anha) in, Zeyd bin Harise (r.a.) ile nikahlanıp evlenmesi ile, Eshab-i kiram arasında hâlâ devam eden bir çok örf ve âdetlerin (gelenek görenek) ortadan kalkması sağlanmıştır.

Mesele;

Önceleri halk zanederdi ki, evlad edinilmiş bulunan kimse, kendi öz evladı hükmünü almaktadır.

Cenabı Hak, son Peygamberi vasitesiyle amelen bu hususu değiştirmiş ve ortadan kaldırmıştır. Hür kimse ile köleyi aynı seviyede tutmuştur. Aradaki imtiyazı ortadan silip atmıştır. Hazret-i Zeyd (r.a.) gibi bir köleyi, Beni Haşim ile aynı seviyeye getirmiştir.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Zeyneb Binti Cahş (Radiyallah-u anha) nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın